Farklı kısımlardan mezun olan birebir unvanlı işçi becayiş yapabilir mi?

Kiralık Evler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Soru: Becayiş için mevzuatta birebir kurumda misyon yapan ve tıpkı Sınıf ve nitelikte olanların kendi ortalarında becayiş yapabileceği Anlatım edilmiştir. Pekala tıpkı kurumda vazife yapan 4B Ziraat mühendisi ile 4B Besin mühendisi ya da 4A maliye mezunu memur ile 4A İktisat mezunu memur kendi ortalarında becayiş yapabiliyor mu?

Cevap: Daha Fazla becayiş olarak bilinen memurların karşılıklı yer değiştirmesi ile ilgili olarak Devlet Memurları Kanununun 73.maddesinde, “Aynı Kurumun Öbür öteki yerlerde bulunan birebir sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince Müsait bulunmasına bağlıdır.” denilmektedir.

Madde kararına nazaran memurların karşılıklı yer değiştirebilmesi için memurların her ikisinin de birebir kurumda çalışıyor olması, her iki memurun da tıpkı hizmet sınıfında olması, her iki memurun da karşılıklı yer değişikliği için talepte bulunması ve bu taleplerin atamaya yetkili amir tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Memurlar bakımından tıpkı unvanda bulunma kuralı aranmamaktadır. Buna nazaran tahsil durumu ne olursa olsun birebir hizmet sınıfında bulunmak kaydıyla farklı unvandaki memurlar bile karşılıklı yer değiştirebilecektir.

Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 3. hususunun ikinci fıkrasının (a) bendinde ise, “Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz kontratlı personelin Kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, durumunun vizeli olduğu ünitede fiilen en az bir Yıl çalışmış olmaları kaidesiyle yerine getirilebilir.” kararı yer almaktadır.

Bu karara nazaran kontratlı çalışanın Kurum için karşılıklı yer değişikliği yapılabilmesi için her iki işçinin de birebir unvan ve hizmet niteliklerini haiz olması ve vazife yaptığı yerde fiilen en az bir Yıl çalışma kaidesi bulunmaktadır. Kurallar sağlansa bile kurumun bu talepleri Müsait görmesi gereklidir. Burada “aynı hizmet niteliklerine haiz olma” kriterinin tartışılması gereklidir. Asıllara ekli 4 Sayılı Kontratlı İşçi Konum Unvanları İle Taban Nitelikleri Gösterir Cetvelde her konum unvanı için Nitelik belirlemesi yapılmıştır. Bu Cetvele nazaran birebir unvandaki kontratlı işçi birebir hizmet niteliklerine haiz kabul edilecek midir? Yahut unvanları mühendis olmasına Karşın branşları farklı olan işçi birebir hizmet niteliğine sahip midir? öteki taraftan, kontrat fiyatları unvan ve mesleksel kıdeme nazaran belirlendiğinden, birebir hizmet niteliklerine haiz olmak için unvan yanında tıpkı mesleksel kıdeme sahip olmak da Gerekli midir?

Görüleceği üzere memurlar bakımından karşılıklı yer değiştirme esnek ve uygulanabilir halde kurgulanmışken, kontratlı işçi için daha dar bir Meydan bırakılmıştır. Karşılıklı yer değiştirmek isteyen kontratlı işçinin birebir unvana sahip olması yanında Temellere ekli 4 Sayılı Cetvelde yer Meydan niteliklerinin de birebir olması gerektiğini, bu kapsamda Örneğin mühendis unvanı için belirlenen “Yükseköğretim kurumlarının ilgili kısımlarından mezun olmak.” niteliği karşısında bir Ziraat mühendisi ile bir Besin mühendisinin becayiş yapamayacağını değerlendirmekteyiz. Lakin ofis(yazıhane) işçisi için aranan en az orta öğretim kurumlarından mezun olma niteliği karşısında bu şartı taşıyan farklı eğitim seviyesindeki yahut farklı alan/bölümlerden mezun iki kontratlı işçinin becayiş yapması Mümkün olacaktır.

Sonuç olarak sözleşmeli işçi bakımından becayiş yapmak isteyen çalışanın misyon yaptığı yerde fiilen bir Yıl çalışmış olması, tıpkı unvana sahip olması, 4 Sayılı Cetvelde tıpkı unvan olsa bile hizmete alınmada farklı tahsil koşulu öngörülmüş ise (ziraat mühendisi, Besin mühendisi gibi) tahsil durumlarının da tıpkı olması gerektiğini, tıpkı kıdeme sahip olma şartı getirilemeyeceğini, Tüm şartlar sağlansa bile talebin gerçekleşmesinin kontratlı işçi için kurumun takdirine, memurlar bakımından atamaya yetkili amirin onayına bağlı olduğunu vurgulamak isteriz.

Memurlar.net’in becayiş servisi için tıklayınız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir