Tag

Uzman Erbaş

Sözleşmeli erlikten erbaşlığa geçenlere ikramiye ödenir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, TSK’dan ayrılma olmadığından “alamaz” dedi İDDK: Ayrılma Laf konusu değildir. 6191 sayılı Kanun’un üstte metnine yer verilen 7. hususunun 5. fıkrasında; kendi kusurları olmaksızın yahut birinci …

UzmLahza erbaşlıktLahza memurluğa geçenler yıpranma hisseleri için emekli ikramiyesi alabilirler mi?

SORU: Ben 3269 sayılı kanun çerçevesinde TSK da Kasım 1994 tarihinden Kasım 2007 tarihine kadar 13 Yıl UzmLahza Erbaş olarBeyaz Görev yaptım …