Tag

Usul

Raporu geçersiz sayılan memur ne zaman göreve başlamalı?

Danıştay 12 Dairesi, X Belediyesinde misyon yapan davacının, müstafi sayılarak devlet memurluğu vazifesinin sona erdirilmesine ait X Belediye Başkanlığının sürecini hukuka Müsait bulan birinci derece mahkemesi kararını onadı.