Tag

Milli Eğitim Bakanlığı

MEB’in Anadolu imam hatip liseleri açma konusundaki takdir hakkı açıktır

Danıştay 8. Dairesi, Resmi Gazete’de yayımlanan, ulusal Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve isim Eda Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. hususu ile değiştirilen, ulusal Eğitim Bakanlığı Kuruluş Açma, Kapatma ve isim Eda Yönetmeliği’nin 7. unsurunun 5. fıkrasının iptali istemiyle açılan davayı sonuçlandırdı. MEB’in takdir hakkına vurgu yapılarak istem reddedildi

MEB yönetici görevlendirme kelamlı sınavıyla ilgili Değerli karar

Eğitim Sen üyesi bir Muallim ulusal Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2019 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Süreçleri kapsamında 21.04 …