Tag

Kararını

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak misyon yapan davacının, toplumsal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile muhakkak bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi mucibince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı Yüksek Disiplin Heyetinin kararını hukuka ters bulan istinaf kararını onadı.