Tag

İşle

Sahte imza ve evrakla taşeron çalışanını attıran yurt yönetim memuru atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Yurt Müdürlüğünde Yurt Yönetim memuru olarak misyon yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait süreci hukuka muhalif buldu.