Denizli İhracatçılar Birliği proje kapsamında 2 personel alacak

Genel Oca 25, 2023 Yorum Yok

Denizli İhracatçılar Birliği genel Sekreterliği proje kapsamında Belli Müddetli Hizmet Kontratlı Proje İşçisi takımı için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde 2 (iki) işçi alımı yapılacaktır

Denizli İhracatçılar Birliği Proje Çalışanı Alım Duyurusu

Denizli İhracatçılar Birliği genel Sekreterliği’nce (DENİB) tarafından 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı dışsatım Takviyeleri Hakkında Karar kapsamında yer Meydan UR-GE projesi dayanaklar i” kapsamında yürütülmekte olan “Denizli Hariç Giysi Bölümünde Sürdürülebilirlik Ve Tasarım” Memleketler arası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi” isimli proje müddetince istihdam edilmek üzere; Belirli Müddetli Hizmet Kontratlı Proje Çalışanı takımı için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde 2 (iki) personel mülakat ve Ticaret Bakanlığı onayları sonucu işe alınacaktır.

Genel Nitelikler :

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik vazifesini yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak
 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,
 6. Görevini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,
 7. Rastgele bir toplumsal Emniyet Kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak.
 8. Son 5 Yıl içerisinde yapılmış Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) en az C seviyesinde (İngilizce) yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere nazaran muadili yabancı lisan evrakına sahip,
 9. Türkiye’deki üniversitelerin yahut denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun,

Özel Nitelikler :

 1. Denizli’de ikamet eden/edecek
 2. Koordinasyon hüneri yüksek, proje çalışmalarına ve ekip çalışmasına yatkın,
 3. İletişim tarafı kuvvetli,
 4. Proje idaresi, kümelenme ve Öbek idaresi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan,
 5. Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
 6. MS Office programlarını Fazla güzel kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 7. Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
 8. Yurt içi ve Yurt dışı seyahat manisi olmayan,

Proje elemanları alınacaktır.

İş Tarifi :

 • UR-GE projesi kapsamında yer Meydan firmalar ve ilgili halk kurumu için birincil bağlantı noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara vaktinde ve tam olarak aktarmak,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek gereksinim tahlili, eğitim, danışmanlık, Yurt dışı pazarlama ve alım heyeti üzere faaliyetlerin tertibi ve uygulanması için gereken bütün çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
 • Projenin Yurt içinde ve Yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve paydaşlıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,
 • Proje takviye mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği doküman ve raporların hazırlanması,
 • Proje raporlamalarını, ilgili bütün bilgi ve evrakın toplanmasını ve projenin idari misyon ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Bu çerçevede genel Sekreterlikçe verilecek vazifeleri yerine getirmek

Başvuru Dokümanları :

 1. İş müracaat Formu
 2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” İbaresinin yazılarak imzalanması)
 3. Öğrenim Diploması yahut mezuniyet evrakının (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik evrakı ile birlikte) fotokopisi
 4. Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS İngilizce) Sonuç belgesi(en az C seviye) fotokopisi
 5. Güncel Özgeçmiş (CV)

Başvuru Mühleti ve Adresi :

Başvurular 31 Ocak 2023 tarihi saat 17:00’e kadar insankaynaklari@denib.gov.tr mail adresine yahut aşağıda bağlantı bilgileri verilen Birliğimize elden yahut kargo yoluyla müracaat Evrakları iletilerek gerçekleştirilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT :

Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) en az C seviyesinde yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere nazaran muadili yabancı lisan dokümanına sahip olmayan müracaatlar değerlendirilmeye tabi olmayacaktır.

Sözlü İmtihan :

Sınava kabul edilecek adayların listesi, İmtihan tarihi ve yeri genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi

Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAĞLANTI BİLGİLERİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir