Tag

İlaç

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Komisyonda kabul edildi

Sıhhat alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 663 Sayılı kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, TBMM Sıhhat, Aile, Çalışma ve Toplumsal İşler Kurulunda kabul edildi.