Tag

2008

5510 sonrası ilk defa memur olanlara ‘HİTAP’ sanal intibakı zorunlu mu?

5510 sayılı Kanunun halk Kurum ve kuruluşları açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 ve sonrası birinci defa memur olanlar yahut memuriyet ile ilişkilendirilenler açısından HİTAP (Hizmet Takip Programı) üzerinden sanal intibak yapılması gerekmektedir.