50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve karşılık

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Devlet üniversitelerinde, 2547 sayılı Kanunun 50/d statüsüne nazaran çalışan araştırma vazifelilerinin özlük ve eğitim süreçlerine dair kimi soru ve yanıtlar.

*50-d Araştırma Vazifelisi Takımı Nedir?

Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim müddetince misyon yapan takımlı araştırma görevlileridir. Daima bir takım değildir, doktora eğitimi müddeti sonunda takımla ilişik kesilir. (Ayrıca, yüksek lisans mezuniyeti sonrası 6 ay içinde bir devlet üniversitesinde doktora programına başlamazsa takımla ilişiği kesilir.) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bütün devlet üniversitelerinde araştırma vazifelisi takımlarına 2547 sayılı Kanunun 50-d hususu uyarınca Nakil yapılmaktadır.

*50-d Araştırma Vazifelileri Kaç Yıllığına Atanır?

50-d araştırma vazifelileri lisansüstü eğitimleri tamamlanana kadar çoğunlukla 1 (bir) yıllığına atanır. Bu müddet azami eğitim müddetini aşmamak kaydıyla her keresinde yenilenir.

*50-d Takımıyla Atanan şahıs öğrenci Olmak Zorunda Mıdır?

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik“in 7 nci hususunun 1 inci fıkrası uyarınca, şahısların 50/d araştırma vazifelisi takımına atanabilmesi için azami tahsil mühletleri içinde bulunan aktif lisansüstü öğrenciliğinin bulunması kuraldır. Lakin, vakıf yükseköğretim kurumlarında 50/d adabı bulunmadığından, lisansüstü Talebe olma kuralı ilanlarda aranmayabilir.

*50-d Takımına Yüksek Lisans Seviyesinde Atanan şahıs Eğitim Süreci Nasıl Devam Eder?

50-d araştırma vazifelisi takımına yüksek lisans eğitimi devam etmekte iken ataması yapılan şahıslar eğitimini tamamladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde devlet üniversitelerinde alanında bir doktora programına kayıt yaptırmakla yükümlüdür. karşıt takdirde takımıyla ilişiği kesilerek vazifesine nihayet verilir.

*50-d Araştırma Görevliliği Takımından Öğretim Üyeliğine Geçiş Nasıldır?

Ülkemizde öğretim üyesi takımlarına geçiş, ilgili mevzuat yeterince üniversitelerin ilan ettiği öğretim üyesi takımlarına Müracaat yoluyla olmaktadır. 50-d araştırma vazifelisi takımına atanan bireyler, direkt tabip öğretim üyeliğine atanamamaktadır. Doktora eğitimini bitiren adaylar, üniversitelerin öğretim üyesi takım ilanlarını takip ederek, kaidelerini taşıdıklarına başvurmalıdır.

*50-d Takımına Atanan şahıs Eğitim Gördüğü Üniversiteye Nasıl Görevlendirilir?

Atandığı üniversite dışında lisansüstü eğitimine devam eden kişi, talebi halinde 2547 sayılı Kanunun 35 inci hususu uyarınca görevlendirilebilmektedir. Kimi üniversitelerde, şahısların bu talebini engellemeye yönelik uygulamalar olmaktadır. Lakin, YÖK’ün bu hususta kararı bulunduğu için kişinin YÖK’e şikayeti ya da yargı yoluna gitmesi halinde süreç lehine sonuçlanacaktır.

*50-d Takımına Atanan Şahsa Mecburî Hizmet Yüklenebilir Mi?

50-d takımına ataması yapılan araştırma vazifelilerinin doktora eğitimleri tamamlandığında takımlarıyla ilişikleri kesildiği için kendilerine Zarurî hizmet yüklenmez.

*50-d Takımına Atanan şahıs Kayıt Dondurursa Durumu Ne Olur?

50-d Araştırma vazifelileri, askerlik, doğum, sıhhat mazereti yahut COVİD sebebiyle kayıt dondurulabilir. Bunun dışındaki sebeplerden Dolayı kayıt dondurma süreci gerçekleşirse, öğrencilik haklarından yararlanılmayacağı için kadroyla ilişik kesilir.

*50-d Takımına Atanan şahıs Yatay Geçiş Yapabilir Mi?

Adaylar lisansüstü eğitim gördüğü üniversiteyi yatay geçiş yoluyla değiştirebilir. Bu sürecin gerçekleşebilmesi için geçiş yapılması istenilen üniversitenin lisansüstü eğitim şartlarını ve kanunda istenen doktora programı için devlet üniversitesi şartını taşımak koşuldur. Böyle bir kanısı olan adayların takımlarının bulunduğu Üniversiteden onay almalarının da yerinde bir uygulama olacağını kıymetlendiriyoruz.

*50-d Takımına Atanan şahıs Vakıf Üniversitelerinde Lisansüstü Eğitim Görebilir Mi?

Vakıf üniversitelerinde yalnızca yüksek lisans eğitimi görülebilir. 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci hususunun 2 nci fıkrasına nazaran, Doktora eğitiminin kesinlikle devlet üniversitelerinde yapılması koşuldur.

*50-d Takımında Atanan şahıs Araştırma/Eğitim İçin Yurtdışında Görevlendirme Alabilir Mi?

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik” in 5/d unsuru uyarınca, araştırma vazifelileri en az bir Yıl misyon yapmaları koşuluyla yurtdışında bir yıla kadar görevlendirilebilmektedir.

*50-d Takımına Atanan şahıs Doktoradan Mezun Olduğunda Durumu Ne Olur?

Mezuniyet tarihi prestijiyle vazifesine nihayet verilir.

*50-d Araştırma Vazifelisi Takımına Atanan şahıs Lisansüstü Eğitimdeki Azami Müddetlerini Doldurduğunda Durumu Ne Olur?

Yürürlükteki mevzuata nazaran yüksek lisans için altı yarı yıl, doktora için on iki yarı Yıl olan azami eğitim müddetinde lisansüstü eğitimini bitiremeyen araştırma vazifelilerinin ilişikleri kesilir. Yasal kayıt dondurmalar takımda bulunma müddetine eklenmektedir.(Askerlik, doğum müsaadesi, sıhhat ve covid vb.) Bunların yanında Tekrar azami mühlet hudutları içerinde olmak kuralıyla tez savunma imtihanına girerek tez düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencileri için üç aylık mühlet, doktora öğrencileri için altı aylık müddet azami mühlete iç edilmemektedir.

*50-d Araştırma Vazifelisi Takımından Öğretim Görevliliğine Geçiş Mevcut Mıdır?

Tezli yüksek lisans mezunu (veya YÖK’ün belirlediği uzmanlık alanlarında lisans sonrası 2 Yıl uzmanlık alanında deneyimi olan adaylar o alanlarda bir takıma başvurmaları durumunda yüksek lisans mezuniyeti aranmadan) adaylar üniversitelerin öğretim vazifelisi ilanlarına başvurarak imtihanı kazanmaları halinde geçiş yapabilirler.

*50-d Araştırma Vazifelisi Takımındayken Öbür Üniversiteye Geçilebilir mi?

Araştırma vazifelileri Öbür devlet üniversitelerinin takımlarını kazanmaları halinde atama (kurumun izni) yahut istifa etmek suretiyle geçiş yapabilir.

*50-d Araştırma Görevliliğinden 33-a takımına (daimi araştırma vazifelisi kadrosu) geçiş yapılabilir mi?

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 33-a uygulaması kaldırıldığından yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece bu Mümkün değildir.

*Yukarıda sıralanan sorular harici cevaplanması gereken konular Mevcut ise bize iletebilirsiniz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir