Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 09, 2023 Yorum Yok

Soru : Ben şu anda Emekli Sandığına tabi olarak engelli takımında memur olarak misyon yapmaktayım. Engelli takımsın da atandım. E devlette bu halde yazıyor. (Sigortalılık müddetinde 15 yıla tabidir.(Maluliyet Sebebiyle) 29.05.2023 tarihinde emekliliğe hak kazanır.(emekli olabilecek ıslak ve/veya tarih, sigortalının hala yahut nihayet defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendine tabi misyon yapmış olmaları durumunda geçerli olacaktır.)

sormak istediğim ne Vakit emekli olurum? Emekli Maaşımda düşüş olur mu? Tazminatı ne kadar alırım? Aydınlatıcı yanıt yazabilir misiniz. Teşekkürler kolay gelsin

Detaylar/Değerlendirmeler:

Konu hem 5434 hem de 5510 a tabi memurlar için olduğundan her iki kanun kapsamında mevzuyu değerlendirmekteyiz.

5434’e tabi memurlar hakkında yapılan uygulama:

5434 e tabi memurlar, 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluğa başlamış bireylerdir. Bu şahıslar hakkında külliyen 5434 kararları uygulanır. Bu süreçler bugün için 5434 sayılı kanun Husus 39 kararı ve 5510 sayılı kanun Süreksiz Husus 4 kararına istinaden yapılmaktadır.

5434 kararlarında engellilik mevzuatından yararlanarak misyona başlamış olan memurların en az 15 hizmet yılları olduğunda emeklilik hakkının kazanılacağı belirtilmiştir.

Bu biçimde en az 15 hizmet yılı olan memur vazifeye başladığında da en az % 40 oranında engelli olduğunu belirtir sıhhat raporuna sahip olduğundan istediği Vakit emeklilik müracaatında bulunabilir. Ayrıyeten bu biçimde olanlar için SGK tarafından ayrıyeten bir evrak istenilmemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, 5510 sayılı kanun Süreksiz Unsur 4 kararı gereği de, vazifeye girdikten sonra haklarında düzenlenen sıhhat raporlarına nazaran de süreç yapılabilmektedir. Bu raporların Toplumsal Emniyet Kurumu sıhhat Kurulunca incelenmesi gerekir. SGK sıhhat Konseyi bu incelemeyi yapması sonucu memurun çalışma gücündeki kayıp oranını;
– % 50 ila % 59 ortasında olduğunu tespit ederse memurun da en az 5760 gün (16 yıl) hizmeti varsa emekli olması Muhtemel olmaktadır.

– şayet % 40 ila % 49 ortasında olduğunu tespit ederse bu defa en az 6480 gün (18 yıl) hizmet aranmaktadır.

Sosyal Emniyet Kurumu 2021 tarihinde Toplumsal Sigorta Süreçleri Yönetmeliğinde değişiklik yapmış ve bu değişiklikle 5434’e tabi memurlardan vazifeye girdikten sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkanların, rahatsızlıklarından Dolayı emeklilik talebinde bulunulmasında misyonda olma koşulunu kaldırmıştır. Yeni duruma nazaran engellilikten Dolayı aylık bağlanması müracaatının memur iken yapılmayacak olanlar istisnası sonlu olarak yalnızca çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkanlar olarak belirlenmiştir.

5510’a tabi memurlar hakkında yapılan uygulama:

2008 yılı Ekim ayından sonra birinci sefer memurluğa başlamış bireyler 5510 a tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili kararları kurallarını taşımaları kaydıyla pürüzlük durumlarından Dolayı emeklilik haklarını kazanırlar.

Genel olarak misyona girmeden Evvel çalışma gücünün % 60’ını yahut görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği evvelce yahut sonradan tespit edilenlere malullük aylığı bağlanmaz. Fakat, malullük aylığı kaidelerinden farklı olarak engellilik durumlarından Dolayı yaşlılık aylığı bağlanır.

Memur olarak birinci kere çalışmaya başladığı tarihten Evvel üstte belirttiğimiz biçimde malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı yahut engelliliği bulunmasından ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamama durumunda öncelikli olarak;

En az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Ancak, misyona başlamadan Evvel % 60 yahut meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir pürüzü olmadığı tespit edilirse, bu defa çalışmaya başladıktan sonraki durumuna bakılır ve memurun çalışma gücündeki kayıp oranına nazaran engellilikten Dolayı yaşlılık aylığı bağlanması koşulları oluşur. Bu kaideler da şöyledir;

Memurun engellilik oranı;

– % 50 ila % 59 ortasında ise ve bu durumu SGK sıhhat Kurulunca karara bağlanırsa memurun en az 16 yıldan beri sigortalı olması ve 4320 gün,

– % 40 ila % 49 ortasında ise ve bu durumu Yine SGK sıhhat Kurulunca karara bağlanırsa bu kere memurun en az 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetinin olması kaidelerini yerine getirdiklerinde engelliliklerinden Dolayı yaşlılık yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Engellilikten emekli olmayı isteyenlerin kesinlikle bu talepte bulundukları tarihte memur olarak çalışıyor olmaları gereklidir. Bu Kıymetli bir koşuldur. şayet memur değil de personel, esnaf yahut hiç çalışmadığı bir sırada engellilikten Dolayı talepte bulunsa da bu talebi kabul edilmez.

E-Devlet bilgileri konusu;

15 yıla tabidir ikazının engellilik mevzuatına nazaran 5434’e tabi olarak misyona başlamış olduğunuzu belirtmiş olmanız nedeniyle gerçek bilgi olduğunu değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu kıymetlendirmemiz şöyle olmaktadır:

2008 yılı Ekim ayından Evvel ve engellilik mevzuatına Müsait olarak 5434’e tabi olarak vazifeye başlamış iseniz en az 5400 gün hizmetiniz olması halinde her Vakit için engellilikten Dolayı emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, fakat bu tercihiniz olmaması halinde ise genel hizmet ve ıslak şartlarını yerine getirdiğinizde emekli olabileceğinizi söyleyebiliriz.

Şayet, 2008 yılı Ekim ayından sonra engellilik mevzuatına Müsait olarak 5510’a tabi olarak misyona başlamış iseniz en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmanız ve en az 3960 gün (11 yıl) SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması kaydıyla yaşlılık aylığına hak kazanabileceğiniz, söyleyebiliriz.

Verdiğiniz bilgilere nazaran 5434’e tabi memur olduğunuz, yani 1 Ekim 2008 tarihinden Evvel memurluğa başladığınızı anlamaktayız. Bu durumda, hizmet müddetiniz, vazifeniz, derece ve kademeniz üzere ögeler temel alınarak emekli aylığınız hesaplanır ve her tam hizmet yılınıza karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Bu hesaplamayı sitemizden yapabilirsiniz.

Ancak, her Vakit belirttiğimiz üzere sıhhat durumlarıyla ilgili olarak inceleme mercii Toplumsal Emniyet Konseyi sıhhat Konseyidir. Bu halde yapılacak süreçlerde öncelikli olarak Kurumunuzca SGK ile yazışma yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir