Emniyet ve TSK mensuplarının, tahsil müddetlerini borçlanmaları halinde emeklilik yaşları nasıl etkilenir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

5510 sayılı Kanunun süreksiz 4. hususunda yapılan düzenlemeyle, 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluk hizmeti olan güvenlik ve TSK mensuplarının kendi hesabına görmüş oldukları akademi, fakülte, yüksek Okul yahut Uğraş yüksek okullarının başarılı tahsil müddetlerini SGK ya borçlanma yapmak suretiyle hizmet mühletlerine ek etme, hizmet kazanmaları imkanı tanınmıştır.

Genel olarak, güvenlik ve TSK mensuplarından tahsil müddetlerini borçlandıklarında toplumsal Emniyet durumlarının nasıl olacağı konusunda sitemize sıkça gelen sorular gelmektedir. Bu nedenle, https://www.memurlar.net/haber/901822/ adresimizde de haberleştirdiğimiz bu husus hakkında genel olarak değerlendirmelerimizi yapmaktayız.

İlk kere 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun Süreksiz Unsur 4 kararında bulunan, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda güvenlik genel Müdürlüğü hesabına okuyan yahut kendi hesabına okumakta iken güvenlik genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile güvenlik Hizmetleri Sınıfında 4 üncü unsurun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse mevzu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde ilgisine nazaran en az aylık Meydan polis yahut komiser yardımcısının emekli keseneğine temel ögeleri üzerinden, bu mühletlere ilişkin sigortalı ve patron payı priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç meblağının tamamı borcun bildirim edildiği tarihten itibaren iki Yıl içinde kendileri tarafından ödenir. Ayrıyeten, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden Evvel üniversitelerin Çeşitli fakülte, yüksek Okul yahut Uğraş yüksek okullarında kendi hesabına tahsil yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı tahsil müddetleri de istekleri halinde; borçlanma talep tarihinde en az aylık Meydan astsubay çavuşun emekli keseneğine ilişkin ögeler üzerinden, bu fıkradaki temeller dahilinde borçlandırılarak Tahsil edilmek suretiyle hizmetten sayılır.”

Bu karar ile 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluk hizmeti olan güvenlik ve TSK mensuplarının kendi hesabına görmüş oldukları akademi, fakülte, yüksek Okul yahut Uğraş yüksek okullarının başarılı tahsil müddetlerini SGK ya borçlanma yapmak suretiyle hizmet müddetlerine ek etme, hizmet kazanmaları imkanı tanınmıştır.

Peki bu halde yapılacak borçlanmalar memurun emeklilik yaşını nasıl tesirler?

Bu hususu haklarında 5434 kararı uygulanacak olanlar açısından üç başlıkta incelemek gerekir.

Birincisi 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel ister personel, ister esnaf, ister memur olarak en az 1 gün, 2 gün, 3 gün, 1 ay, 2 ay, 5 ay üzere yahut daha Çok olacak halde SGK primleri yatırılmış çalışmaları olanlar (Yedek subaylık, vekil öğretmenlik, vekil imamlık üzere hizmetleri olanlar dahil),

İkincisi 8 Eylül 1999 öncesi hiçbir halde çalışması olmayıp 8 Eylül 1999 tarihi ile 23/05/2002 tarihleri ortasında emekçi, esnaf, memur olarak çalışmaya başlayanlar,

Üçüncüsü de memurların emeklilik ıslak hesabının yapıldığı Kesin tarih olan 23/05/2002 tarihinden Evvel hiçbir formda çalışma müddetleri olmayan ve bu tarihten sonra birinci Kez çalışmaya başlayanlar,

—–

Belirtilen tarihlerden Evvel geçen tahsil müddetlerinin borçlanılması halinde emeklilik yaşları nasıl etkilenecektir?

Birinci olarak;

8 Eylül 1999 tarihinden Evvel ister emekçi, ister esnaf, ister memur olarak en az 1 gün, 2 gün, 3 gün, 1 ay, 2 ay, 5 ay üzere yahut daha Çok olacak biçimde SGK primleri yatırılmış çalışmaları olanlar:

Bu durumda olanlar hakkında 5434 sayılı kanun Süreksiz Unsur 205 kararı uygulanır.

8 Eylül 1999 tarihinden Evvel çalışma müddetleri olanların ister bu tarihten Evvel ister bu tarihten sonra 23/05/2002 tarihine kadar yapmış oldukları tahsil müddetlerini borçlanması halinde emeklilik ıslak kümesinin tespitinde 5434 sayılı kanun Süreksiz Husus 205 kararı uygulanır. şayet bu karar uygulanıp 23/05/2002 tarihindeki Yekün hizmet müddeti borçlanılacak mühletler de ve yıpranma müddetleri de iç olmak üzere en az 3 Yıl olması halinde emeklilik ıslak kümeleri 58 e, daha Çok olması halinde de Yekün hizmetle orantılı olarak daha erken yaşlara ulaşılması sağlanabilmektedir.

Örnek olarak; 1996-1998 ortasında 2 Yıl tahsili olan, 1999 yılı Mayıs ayına kadar da 7 ay sigortalı çalışması olan ve Mayıs 2001 tarihinde güvenlik yahut TSK olarak memurluğa başlamış olan kişi;

– 2 Yıl tahsil müddeti dış 23/05/2002 tarihine kadar olan Yekün hizmet mühleti 1 Yıl 8 ay olur ve bu mühlet en az 3 yıldan az olduğundan kişinin emeklilik yaşı erkek memurlarda aranılan 60 yaşını dolduracağı tarih olur.

– Lakin 2 Yıl tahsil müddetini borçlanıp hizmet aldığı takdirde bu sefer 23/05/2002 tarihindeki Yekün hizmet mühleti 3 Yıl 8 ay olur, bu durumda da emeklilik yaşı erkek memurlarda aranılan 60 yaştan 57 yaşa düşer.

Bu avantajlı durum kişinin 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel emekçi, esnaf yahut memur olarak hizmete başlamasından kaynaklanmaktadır. Hizmeti olmasa idi emeklilik yaşı olarak bir avantaj sağlayamayacaktı.

Ayrıca, bu durumda olanların emeklilik ıslak hesaplaması 5434 Süreksiz 205 kararına nazaran yapıldığından yıpranma hisseleri uygulanarak tespit edilen emeklilik yaşlarından yıpranma hisselerinin tamamı indirilir ve bu formda de daha Evvel emeklilik yaşlarını tamamlama açısından avantaj sağlarlar.

İkincisi 8 Eylül 1999 öncesi hiçbir formda çalışması olmayıp 8 Eylül 1999 tarihi ile 23/05/2002 tarihleri ortasında emekçi, esnaf, memur olarak çalışmaya başlayanlar;

Bu durumda olanlar hakkında 5434 sayılı kanun Husus 39 kararı uygulanır.

8 Eylül 1999 tarihinden Evvel personel, esnaf, memur olarak hiçbir formda çalışması olmayıp 8 Eylül 1999 ila 23/05/2002 tarihleri ortasında memur olarak çalışmaya başlayanlar 60 yaşa tabi olurlar.

Bunlardan ister tahsil müddetleri 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel olsun ister bu tarih ile 23/05/2002 tarihleri ortasında olsun tahsil müddetlerini borçlanma yapsalar da emeklilik yaşları değişmez.

Örnek olarak;

1994 ila 1998 ortasında 4 Yıl tahsil gören şahıs Kasım 1999 tarihinde memurluğa başlamış olsun. Bu şahıs 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış olması nedeniyle erkek memurlarda aranılan 60 ıslak şartına tabidir. tahsil mühletini borçlanması 60 ıslak durumunu değiştirmez.

Değiştirmeme nedeni de kişinin 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel emekçi, esnaf, memur olarak hiçbir biçimde hizmetinin olmamasıdır.

Bu durumda olanların, 8 Eylül 1999 öncesi hiçbir surette çalışması olmadığından, sırf Okul mühletini borçlandıklarında hizmet müddetlerinin artması sağlanır, fakat kademeli ıslak olarak emeklilik yaşları tespit edilmez ve yıpranma hisseleri temel alınarak yaş belirlenmez ve yıpranma hisselerinin ise 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaşlarından (erkek memurlar için 60 yaşlarından) indirilir.

Öğrenim borçlanmaları ıslak olarak avantaj sağlamaz, yalnızca emeklilik hizmet müddetlerini artırır.

Üçüncüsü memurların emeklilik ıslak hesabının yapıldığı Kesin tarih olan 23/05/2002 tarihinden Evvel hiçbir formda çalışma müddetleri olmayan ve bu tarihten sonra ve 2008 yılı Ekim ayından Evvel birinci Sefer çalışmaya başlayanlar;

Bu durumda olanlar hakkında 5434 sayılı kanun Unsur 39 kararı uygulanır.

Bu durumda olanlar da birebir ikinci durumda olanlarda aranılan şartlara tabi olurlar. Yani 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel emekçi, esnaf, memur olarak hiçbir formda hizmet müddetlerinin olmaması büsbütün emeklilik ıslak durumlarının erkek memurlarda aranılan 60 ıslak ile sabitlenmesini gerektirmektedir.

Aynı halde yıpranma hisseleri temel alınarak ıslak belirlenmez ve yıpranma hisselerinin 3 yılı geçmemek üzere yarısı 60 yaşından indirilir.

Sonuç bağlamında; 5510 sayılı kanun süreksiz husus 4 kararı ile getirilmiş olan Okul müddetlerinin borçlanılmasında memur için hem emeklilik yaşının hesaplanmasında hem de yıpranma hisselerinin tamamının yaştan indirilmesi olarak avantajlı bir durum sağlayabilmesi için memurun kesin olarak 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel SGK ya kayıtlı olarak çalışmalarının olması gerektiğini,

Şayet 8 Eylül 1999 öncesi bir çalışması olmayıp bu tarih itibariyle yahut daha sonra vazifeye başlamış olanların ise yapacakları borçlanmaların ise yalnızca hizmet müddetlerinin artırılmasına katkı sağlayacağını, emeklilik ıslak hesaplamasına bir katkı sağlamayacağını ve yıpranma hisselerinin ise 3 yılı geçmemek üzere yarısının yaştan (kadın ise 58 erkek ise 60 yaş) indirilmesi gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Yaptığımız açıklamalar kapsamında;

– 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel emekçi, esnaf, memur olarak hizmetleri olup tıpkı vakitte 23/05/2002 tarihinden Evvel geçen tahsil müddetlerini borçlananlar hakkında 5434 sayılı kanun Süreksiz Husus 205 kararı,

– 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel emekçi, esnaf, memur olarak hizmetleri olmayıp bu tarih ile Ekim 2008 yılı ortasında memurluğa başlamış olanların tahsil müddetlerini borçlananlar hakkında 5434 sayılı kanun Unsur 39 kararı,

Uygulanacağını söyleyebiliriz.

Not olarak; hem güvenlik mensuplarının, hem de TSK mensuplarının takım misyon unvanlarına nazaran azami olarak vazife yapabilecekleri ıslak hadleri 5434/Madde 40 kararında belirlenmiştir. Belirlenen ıslak hadleri dolduğunda bu vazifelerini yapmaları Mümkün olmamakta, Mecbur olarak misyonlarıyla ilişikleri kesilmektedir. Yıpranma hisseleri da azami misyon yapabilecekleri ıslak hadlerinden indirilmemekte, yalnızca çalışmaya başladıkları tarihlere ve Yekün hizmetlere nazaran tespit edilen emeklilik ıslak kümelerinden indirilmektedir.

5510 a tabi birinci sefer çalışmaya başlayanların tahsil müddetleri borçlanma yapılmaksızın hizmet mühletlerine eklenmektedir. 5510 sayılı kanun Unsur 4 kararında,

-Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, ulusal Savunma Bakanlığı hesabına okuyan yahut kendi hesabına okumakta iken askeri Talebe olanlar ile astsubay Uğraş yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere Temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,

– Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, güvenlik genel Müdürlüğü hesabına okuyan yahut kendi hesabına okumakta iken güvenlik genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Uğraş Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar,

– Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı nam ve hesabına okuyan yahut kendi hesabına okumakta iken Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile Zabit ve astsubay naspedilmek üzere Temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Bunun için de rastgele bir borçlanma yapmalarına gerek kalmamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir