Emniyet genel Müdürlüğü Kontratlı Helikopter Makinsti Alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ HELİKOPTER MAKİNİSTİ ALIM İLANI

(2020 – 5. DÖNEM)

1. genel HUSUSLAR

a) Emniyet Teşkilatında güvenlik Hizmetleri Sınıfı Dışında Misyonlu Takımlı ve Kontratlı İşçi Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru kapsamında Merkez İmtihan Komitesince yapılacak kelamlı ve/veya uygulamalı İmtihan sonucuna nazaran Kontratlı Helikopter Makinisti unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 2 (iki) Helikopter Makinisti alınacaktır.

b) Adaylara Nakil onayları dış yapılacak bütün tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.trinternet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıyeten yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm etaplarda müracaat koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların süreçleri iptal edilecektir.

d) İşlemler başvurulan Vilayet güvenlik İşçi Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Kelamlı ve/veya uygulamalı imtihana girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Helikopter Makinisti Nitelikleri” formunu imtihana getirmek zorundadır. Adaylar müracaat Formunda aksaklık görmesi halinde vazifeli çalışana düzelttirip, yine imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak süreçlere temel alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi Mesul olacaktır.)

e) Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ın ek 1 inci hususundaki; ” Kontratlı çalışanın, hizmet mukavelesi asıllarına ters devinim etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele devri içinde mukaveleyi Biricik taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir Yıl geçmedikçe halk Kuruluş ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda süreç tesis edilecek olup, bu kapsamda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki kuralları taşımaları gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak,

2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1‘de belirtilen koşulları taşımak,

3. Emniyet genel Müdürlüğünce yapılacak kelamlı ve/veya uygulamalı imtihanda başarılı olmak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları Olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı İmtihan sonucu başarılı olan ve güvenlik Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

5. Askerlik hizmetini tamamlamış yahut tamamlamış sayılmak,

6. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve bütün uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

7. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen tahsil koşulu, Özel kurallar ve öbür nitelikleri taşımak,

3) BAŞVURU YERİ VE FORMU:

Adaylar, aşağıdaki dokümanlarla Birlikte bulundukları vilayetlerin İl güvenlik Müdürlüğü İşçi Şube Müdürlüğüne şahsen başvuracaklardır.

a) Kimlik evrakı,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ilişkin diploma/mezuniyet evrakının aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet dokümanının aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet evrakı haricindeki dokümanlar kabul edilmeyecektir.)

d) Temel Teknisyen Sertifikaları,

e) www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Helikopter Makinisti Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir nüshası Müracaat edilen üniteye teslim edilecek, diğer nüshası adayda kalacak olup kelamlı ve/veya uygulamalı imtihana gelirken yanında getirecektir.

f) Temel teknisyen sertifikaları, Tip intibak evrakları, Biricik motor çift motor uçuş saatleri ve dokümanları, Her bir tipte uçuş toplamları ve nihayet uçuş tarihlerini gösterir varsa Kuruluş imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili ferdî bütün (sertifikalar, kurs dokümanları vs.) dokümanların müracaat yerlerinde gösterilmesi kâfi olup, sözlü ve/veya uygulama imtihanına gelirken Namzet yanında getirecektir. Ayrıyeten kazanan adaylardan bu evrakların asılları yahut aslı üzeredir onayları istenecektir.

Başvurular 14/09/2020 – 18/09/2020 tarihleri ortasında yapılacaktır.

4) KELAMLI VE/VEYA UYGULAMALI İMTİHANIN HALİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen koşulları taşıyanlar, kelamlı ve/veya uygulamalı imtihana çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı imtihana girmeye hak kazananların, İmtihan yerleri ve İmtihan tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı İmtihan adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleksel yeteneği,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel Yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, istikametlerinden kıymetlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESİN MUVAFFAKİYET LİSTESİ

a) Kesin muvaffakiyet listesinin oluşturulmasında adaylar, Kelamlı ve/veya uygulamalı imtihanda aldıkları puana nazaran en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, yaşı Aka olan Namzet üst sırada yer alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya nazaran başarılı olan adayların ataması yapılacaktır. Ayrıyeten asıl Namzet sayısı kadar yedek Namzet da belirlenebilir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde güvenlik genel Müdürlüğü İşçi Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar imtihanı yapan ünite tarafından en Çok on gün içinde yalnızca maddi yanılgı bakımından incelenir ve Sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) İMTİHANI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, Kesin muvaffakiyet listesindeki sıraya nazaran tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, sıhhat kaideleri Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1′ deki kurallara Müsait olarak alınan sıhhat Şurası Raporunun sıhhat Kaideleri Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi ile Emniyet soruşturması ve arşiv araştırmalarının Olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama kurallarını taşımayanlar ile Nakil koşullarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın yasal mühleti içerisinde misyonuna başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

NOT: Kontratlı Helikopter Makinisti Nitelikleri Formuwww.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır.

İLAN OLUNUR.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir