Emeklilik yaşını açıkta bekleyenler, emeklilik ikramiyesini hangi katsayılar üzerinden alır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

Sosyal Emniyet sisteminde emeklilik hizmet müddetini tamamlayıp, emeklilik yaş kümelerini tamamlayacakları tarihe kadar ister farklı statülerde çalışmBeyaz suretiyle, ister hİç çalışmadLahza bekleme uygulaması da bulunur. Bu husustaki değerlendirmelerimizi sitemizde zamLahza zamLahza yapmaktayız.

Peki, emeklilik yaş kümesini tamamlayLahza memurlar, emeklilik ikramiyelerini hangi katsayılar uygulanarBeyaz alacaklardır?

Memurların emeklilik ikramiye ödemesindeki yordam ve temellerinin nasıl olduğu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Husus 89 kararında belirlenmiştir. Bu karar gereği;

Birinci Kıymetli özellik; emeklilik ikramiyelerinin ödenmesi için mutlbüyük şahıslara emekli aylığı bağlanması gerekmektedir. Emekli aylığının mutlbüyük memurluk statüsünde bir aylık olması şarka değildir. Esnaf, Amele yahut memTümör statüsünde aylık bağlanmış olması ayrım etmemektedir. YBirden bir emekli aylığı bağlanmadığı sürece emekli ikramiyesi de ödenmemektedir. Bu uygulfakBeygir emekçilere ödenen kıdem tazminatı ödeme yordam ve temelleriyle örtüşmemektedir.

İkinci Değerli özellik; emekli aylığı bağlanacBeyaz bireye ödenecek emekli ikramiyesinde memurun misyonundan ayrıldığı derece ve kademe, ek gösterge, yBirden kişinin nihayet intibBeyaz durumu temel alınarBeyaz ve memurun emekli aylığı bağlanması için yapmış olduğu Müracaat tarihinde, yBirden aylığın başlangıç tarihindeki memTümör maaş katsayısı temel alınarBeyaz hesaplfakBeygir yapılmasıdır. Kısaca, memura emekli ikramiyesi hesaplanırken aylık bağlamaya temel uygulanLahza aktüel memTümör maaş katsayısı temel alınarBeyaz yapılmaktadır.

misal olarak; (1 ) Bir memTümör bayan ise 20, erkek ise 25 yılını doldurmuş olsun ve 2019 yılında emeklilik yaş kümesini tamamlayacağı 2023 yılına kadar vazifesinden istifa etmek suretiyle ayrılsın ve hiçbir biçimde MecbTümör çalışması olmasın. 2019 yılında ayrıldığı intibakı 2/3 ü ise, bu memura emekli aylığı bağlanacağı tarih olLahza 2023 tarihinde Tekrar 2/3 intibakı üzerinden ve 2023 yılındaki memTümör maaş katsayısı uygulanarBeyaz hem emekli aylığı bağlanır, hem de emekli ikramiyesi ödemesi hesaplanır.

(2) Tekrar bir memTümör bayan ise 20, erkek ise 25 yılını doldurmuş olsun ve 2019 yılında emeklilik yaş kümesini tamamlayacağı 2023 yılına kadar misyonundan istifa etmek suretiyle ayrılsın ve bu şahıs 3 Yıl 6 ay ve daha Çok Amele statüsünde çalışmış olsun. Bu kişinin 2019 yılında memurluktLahza ayrıldığı intibakı ¼ ise, bu memura Amele statüsünde emekli aylığı bağlanacağı tarihte Yine ¼ intibakı üzerinden ve emekli aylığı bağlanacağı tarihteki yeni memTümör maaş katsayısı uygulanarBeyaz emekli ikramiyesi ödemesi hesaplanır. YBirden emekli aylığını Amele statüsünde olsa dahi, işçilikte geçen müddetler harİç sadece memurluk hizmetlerine Yine memurlar için uygulanLahza sistem ve yeni memTümör maaş katsayısı temel alınarBeyaz hesaplfakBeygir yapılır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir