Belediye liderlerine makam tazminatı ödemesi hangi kaidelerde yapılmaktadır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

Memur, Amele yahut esnaf statüsünde emekli olmuş Belediye Liderlerine ve vefatlarında hBeyaz sahiplerine makam tazminatı ödemeleri nasıl olmaktadır:

2008 yılı Ekim ayındLahza Evvel belediye başkanlığı yapmış olanlar makam tazminatını emekli olduklarında alabilmektedirler. şayet emekli olduklarında halk işyerlerinde Görev almıyorlarsa ayrıyeten Görev yahut temsVilayet tazminatı da alabilmektedirler.

A) 5434 e tabi olLahza belediye liderlerine yapılLahza ödemeler:

5434 e tabi belediye liderlerine emekli olduklarına makam tazminatı ödemelerinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ek Husus 68 kararı uygulanır. Bu hususta yapılLahza belirleme gereği 5434 sayılı kanun uygulanmBeyaz suretiyle emekli aylığı bağlanması kaidesi ile;

– BüyükBelde belediye liderlerine 7000,
– Vilayet belediye liderlerine 6000,
– İlçe ve birinci kademe belediye liderlerine 3000,
– Bunlar dışında kalLahza öteki belediye liderlerine da 1500

gösterge sayısı uygulanmBeyaz suretiyle makam tazminatı ödenmektedir. Ayrıyeten makam tazminBeygir gösterge sayıları 7000 iç ve üzeri olanlMesafe ayrıyeten TEMSİL TAZMİNATI, altında olanlMesafe ise ayrıyeten Vazife TAZMİNATI ödenmektedir.

TemsVilayet yahut Görev tazminatları gösterge sayıları da;
– BüyükBelde belediye liderlerine 17000 TemsVilayet Tazminatı,
– Vilayet belediye liderlerine 15000 Görev Tazminatı,
– İlçe ve birinci kademe belediye liderlerine 9000 Görev Tazminatı,
– öteki belediye liderlerine 7500 Görev Tazminatı olmaktadır.

Bu gösterge sayılarının memTümör maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunLahza fiyat makam tazminatı ve temsVilayet yahut Görev tazminatı olarBeyaz ödenir.

HBeyaz sahipleri açısından:

Makam tazminatlı olarBeyaz memTümör statüsünde Belediye Lideri olarBeyaz Görev yapmış olanlardLahza emekli, malullük, GörHane malullüğü aylığı almakta olanların yahut vazifede iken vefBeygir edenlerin vefatında aylık bağlanmış olLahza hBeyaz sahiplerine de bu tazminatlar hBeyaz sahipliği aylık oranlarına nazaran intikal etmektedir.

506 ve 1479 sayılı KanunlMesafe tabi olanlar:

Makam tazminatı sırf 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kararları uygulanmBeyaz suretiyle emekli aylığı alanlar ile bunlardLahza vefBeygir edenlerin dul yetimlerine verilmekte iken, Belediye lideri olarBeyaz Görev yapmış ancBeyaz Amele yahut esnaf olarBeyaz yaşlılık aylığı bağlananlar ile vefBeygir edenlerin hBeyaz sahiplerine de 01.10.2008 tarihinden sonra makam tazminatı ödenmeye başlanılmıştır. Bu durum 5510 sayılı kanun Süreksiz Unsur 4 de bulunLahza karar ile sağlanmıştır.

ANCAK, bu ödemelerin yapılmasında;

Birinci ve Kıymetli kaide; 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden Evvel (01.10.2008 tarihinden önce) seçimler sonucunda belediye lideri olarBeyaz Görev yapmış olma halidir.

İkinci kaide; 5434 sayılı Kanunun 39 uncu unsurunda yer alLahza koşulları taşımaları gerekmektedir. Bu konuların;

Birincisi; bayan, erkek ayırt etmeksizin 25 hizmet yılının bulunması, yBirden 9000 günŞöhret dolmuş olması ve ancBeyaz bayan ise 58, erkek ise 60 yaşın doldurulmuş bulunması.

İkincisi; bayan ve erkek her ikisinin de 15 hizmet yılının bulunması, yBirden 5400 günŞöhret dolmuş olması ve her ikisi içinde 61 yaşın doldurulmuş bulunması.

Durumlarıdır.

Bu iki durumun birisini taşıyanlMesafe anılLahza tazminatlar ödenmektedir.

– Üçüncü koşul; 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci hususunda yer alLahza koşulları taşımaları gerekmektedir. Bu konuların;

Birincisi; Belediye başkanlığı vazifesinde iki yılın doldurulması,

İkincisi; Makam tazminatı ödenenlere ayrıyeten temsVilayet yahut Görev tazminatları da ödenmektedir. TemsVilayet yahut Görev tazminatının ödenmesi açısındLahza da, Yönetim ve kontrol konseyi üyelikleri iç olmBeyaz üzere halk bölümünde her ne suretle olursa olsun aylık yahut fiyat alıp almadıklarına bakılmaksızın Görev almaması,

Halidir.

Bu koşulları taşıyıp da Amele yahut esnaf statüsünden yaşlılık aylığı almakta olanlar;

– 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren makam tazminatı ve tazminBeygir göstergelerine nazaran de temsVilayet yahut Görev tazminatı almaya başlamışlardır.

-1 Ekim 2008 tarihinden sonra bu koşulları taşıyanlar ise, bu kaideleri ne zamLahza kazanırlarsa kazandıkları tarihDeri itibaren makam tazminatı ve tazminBeygir göstergelerine nazaran de temsVilayet yahut Görev tazminatı alabilmektedirler.

Ancak, istisna olarBeyaz ayrılLahza durumlar da Laf bahsidir.

Birincisi vefat hali, ikincisi malullük halidir.

Ölüm halinde, 5434 sayılı Kanunun üstte açıklanLahza 39 uncu hususunda belirtilen kuralların ve ek 68 inci hususunda belirtilen iki yıllık müddet kaidesi aranmadLahza süreç yapılmasıdır. Buna nazaran; 01.10.2008 tarihinden Evvel seçimler sonucunda belediye lideri olarBeyaz Görev yapmış olma koşulu mutlbüyük aranmBeyaz suretiyle;

01.10.2008 tarihinden Evvel ölenler için 01.10.2008 tarihinden itibaren,
01.10.2008 tarihinden sonra ölenler için ise vefat tarihinden itibaren,

ölüm aylığı almakta olLahza hBeyaz sahiplerine 5510 sayılı Kanunda öngörülen vefat aylığı oranlarında ödenmektedir.

Malullük halinde, 5434 sayılı Kanunun üstte açıklanLahza 39 uncu unsurunda belirtilen kaideler aranmadan, ancBeyaz 01.10.2008 tarihinden Evvel seçimler sonucunda belediye lideri olarBeyaz Görev yapmış olma kuralı mutlbüyük aranmBeyaz suretiyle;

– 1 Ekim 2008 tarihinden Evvel Amele yahut esnaf statüsünde malullük aylığı almakta olanlMesafe 01.10.2008 tarihinden itibaren makam tazminatı ve tazminBeygir göstergelerine nazaran de temsVilayet yahut Görev tazminatı almaya başlamışlardır.

– 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise Amele yahut esnaf statüsünde malullük aylığına hBeyaz kazanmış olanlar ile kazanacaklMesafe ise ne zamLahza malullük aylığı bağlanmış ise bu tarihDeri itibaren makam tazminatı ve tazminBeygir göstergelerine nazaran de temsVilayet yahut Görev tazminatı alabilmektedirler.

Makam, temsVilayet ve Görev tazminatı sayıları tıpkı olmaktadır:
– BüyükBelde belediye liderlerine 7000,
– Vilayet belediye liderlerine 6000,
– İlçe ve birinci kademe belediye liderlerine 3000,
– Bunlar dışında kalLahza öbür belediye liderlerine da 1500

Gösterge sayısı uygulanmBeyaz suretiyle makam tazminatı ödenmektedir. Ayrıyeten makam tazminBeygir gösterge sayıları 7000 iç ve üzeri olanlMesafe ayrıyeten TEMSİL TAZMİNATI, altında olanlMesafe ise ayrıyeten Misyon TAZMİNATI ödenmektedir.

TemsVilayet yahut Görev tazminatları gösterge sayıları da;
– BüyükBelde belediye liderlerine 17000 TemsVilayet Tazminatı,
– Vilayet belediye liderlerine 15000 Görev Tazminatı,
– İlçe ve birinci kademe belediye liderlerine 9000 Görev Tazminatı,
– öbür belediye liderlerine 7500 Görev Tazminatı olmaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir