Emeklilik ön başvurusu yapan öğretmenden oturduğu lojmanı boşaltması istenebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere, eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerin emeklilik süreçleri 1. Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Öğretmenlerin emekliliği” başlıklı 331. hususundaki; “MADDE 331- (1) Öğretmenlerin emeklilik süreçleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik süreci yapılabilmesi, misyon yapılan Vilayet hudutları içinde emeklilik talebinde bulunan çalışanın Sınıf ve branşında Muallim fazlasının bulunması ve sürecin Bakanlıkça Müsait görülmesine bağlıdır.” hükümlerine nazaran Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır.

Emeklilik süreçlerinin hangi durumlarda nasıl yapılacağı ise ulusal Eğitim Bakanlığının 2018/15 sayılı genelgesi ve yetki periyodu yazısına nazaran yürütülmektedir.

Emeklilik süreçlerinin yürütülmesinde ise müracaatlar elektronik ortamda alınmakta olup, 2021 yılı Haziran ve Temmuz emeklilik devrinde müracaat yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Ferdî Bilgi Modülü “Emeklilik Ön Başvuru” ekranından 4 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında emeklilik ön müracaat yapması gerekmektedir.

MEB hususla ilgili resmi yazısını 30.04.2021 tarihi itibariyle 81 Vilayet ulusal eğitim müdürlüğüne göndermiştir.

Bu duruma nazaran emeklilik ön başvurusu yapan öğretmenden oturduğu lojmanı boşaltması istenir mi?

Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Konuttan Çıkma” başlıklı 33. hususu bu Cin durumlara karşılık vermektedir.

İşte o husus;

“Konuttan Çıkma

Madde 33 – Bu Yönetmelik kapsamına giren;

a) özel tahsisli, vazife tahsisli yahut hizmet tahsisli konut-larda oturanlar; tahsise temel vazifenin nihayet bulduğu tarihten itibaren iki ay; Öbür kurumda tıpkı yahut muadil bir misyona nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorundadırlar.

b) Dizi tahsisli konutlarda oturanlar, beş yıllık oturma mühletinin bitiminden onbeş gün yahut yararlanacak işçi olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, Öbür bir yere atama ve her ne halde olursa olsun, memuriyet yahut Amele sıfatı kalkanlar, alakalarının kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde,

c) Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, vefat tarihinden itibaren iki ay içinde,

d) Konutta oturmakta iken bulunduğu Vilayet yahut ilçe dışındaki bir sıkıyönetim savcılık yahut mahkemesine yahut isimli müşavirliğine yahut sıkı Yönetim komutanlıkları buyruğundaki takımlı askeri ceza ve tutukevi Müdürlüklerine atananlar yahut bu misyonlardan Öbür bir yerdeki tıpkı yahut değişik bir vazifeye atananlar, bağlantılarının kesildiği tarihten ve sıkıyönetimin kalkması halinde, misyonları nedeniyle Hane tahsis edilenler, sıkıyönetimle ilgili vazifelerin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde.

e) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma kaidelerini haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,

f) Staj, kurs, tedavi maksadıyla misyonlarından süreksiz olarak ayrılanların aileleri, olağan oturma mühletini tamamladıkları tarihte,

g) Süreksiz yahut Daimi olarak Yurt içi yahut Yurt dışı vazifeye atananlardan, ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri yahut güvenlik mülahazası ile sakınca görülenlerin aileleri, vazifelinin bu misyonu sona erdiği tarihte,

Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili üniteye vermek zorundadır.

Konutta oturanlarda üstteki fıkralara nazaran, konutun boşaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğunda, durum, çalışanın bağlı bulunduğu en yakın ve yetkili amirince, değişiklik tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir yazma ile ilgili halk Kuruluş ve kuruluşuna bildirilir.

Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını bir örneği ek (8) de gösterilen “Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı” düzenlemek suretiyle ilgili üniteye teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece Denetim edilir ve noksansız teslim alınır.”

Dolayısıyla emeklilik, istifa, Öbür bir yere atama ve her ne halde olursa olsun, memuriyet yahut Amele sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde, Konutları boşaltmak ve anahtarlarını, yetkili üniteye vermek zorundadır.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir