Emeklilik için Evvel işten ayrılma zaruriliği Mevcut mıdır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Memurların emekli olabilmeleri için hem hizmet müddetini hem de emeklilik yaşını tamamlamaları gerekir.

Memurların emekli süreçleri, memurun emekli olma talebiyle başlar. Memur emekli olmayı isterse çalıştığı Kurumun atamaya yetkili amirince emekliye sevk onayı alınır.

Emekliye sevk onayı alınan ve Kurumuyla ilişiği kesilen memur artık emeklilik statüsünde olan şahıs olur ve faal memurluk pozisyonu ortadan kalkar.

Memurluk çalışması bitmeyen, yani Kurumuyla ilişiği kesilmeyen memur emekli olamaz.

657 sayılı kanun Unsur 98 kararında, istek, ıslak haddi, malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hali, memurluğun sona ermesi koşulları ortasında sayılmıştır.

İkinci durum; memurluk vazifesinden ayrıldıktan sonra Amele olarak çalışılması durumunda, Yine şayet memurluktan yahut işçilikten emekli olunmak istenilmesi durumunda kesinlikle personellik hizmetinin bitirilmesi gerekmektedir. Emekçi olarak çalışırken hizmet bütünleşmesi yapılarak memur statüsünden aylık bağlanması süreci yapılamayacağını söyleyebiliriz.

Emekli olan memurların halk işyerlerinde emekli aylıklarını almak suretiyle tekrar istihdam edilmelerine Mani kanun kararı bulunmaktadır. 5335 sayılı kanun Husus 30 kararı bu durumu açıklar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da aşağıdaki halde karar bulunur.

Emeklilerin yine hizmete alınması:

Madde 93 – T.C. Emekli Sandığı Kanunu kararlarına nazaran emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü unsuruna nazaran emeklilikle ilgili misyonlara tekrar atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci hususu kararlarına nazaran kurumlarda boş takım bulunmak şartiyle tekrar memurluğa alınabilirler.

Bu bağlamda Sonuç kıymetlendirmemiz;

– Gerek Amele olarak çalışılsın, gerek memur olarak çalışılsın bu bireyler emekli olmak istediklerinde kesinlikle bu vazifeleriyle bağlarının kesilmesi lazımdır. Çünkü emeklilik çalışma statüsünün bitmesi ve emeklilik statüsüne dönme durumudur. Misyonuyla devam eden Amele yahut memurun emekli olabilmesi kanun kararlarına nazaran Mümkün olmamaktadır. Hakikaten, Anayasa Mahkemesinin yaşlılık aylığı bağlanması için işten ayrılmama hususuyla ilgili 03/03/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 14/01/2021/E. 2019/104, K.2021/3 sayılı kararı sonrasında Toplumsal Emniyet Kurumu personellere yönelik olarak yaşlılık aylığı bağlanması için kesinlikle işten ayrılma şartının yürürlükte olduğunu bildirir 10/03/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge ile duyurmuş bulunmaktadır.

– İkinci husus, her ne kadar hem personellerle ilgili kanunlarda hem de 657 sayılı kanun Husus 93 kararında emeklilerin çalışmalarına Mani olacak Aleni bir karar bulunmaz, ayrıyeten emekli olduktan sonra çalışmalarına fırsat veren üstte belirttiğimiz 657 sayılı Kanunda bir karar var ise de, Tekrar üstte aldığımız 5335 sayılı kanun Unsur 30 kararına nazaran emekli olduktan sonra memurların tekrardan eski vazifesine dönmelerinin Muhtemel olamayacağını değerlendirmekteyiz.

– Lakin, 5335 sayılı kanun kararının yalnızca halk işyerleri ile hudutlu olduğunu, Özel bölüm işyerlerini kapsamına almadığını hatırlatırız.

– Tekrar hatırlatma manasında; memurluktan sonra Amele olarak çalışmalarda nihayet 7 Yıl hizmet mühletinin yükü kıymetlidir. Memurluktan sonra Amele olarak 1260 gün ve daha Çok çalışılma durumunda çalışanlar hakkındaki kanun kararları uygulanır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir