Emekli memur, tekrardLahza memurluğa başlarsa farklı ayrı iki aylık alabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

Emekli memurların, 657 sayılı kanun husus 92 ve 93 kararlarında belirtildiği üzere tekrardLahza memurluğa atanmaları Muhtemel olabilmektedir. Bu süreç genelde kurumların muhtaçlık duyması, boş takım olması, müsaadenin olması halinde Muhtemel olabilecek bir mevzudur.

Her emekli memTümör isterse tekrar memurluğa başlayabilir mi?

Her emekli memTümör tekrar memurluğa başlayamaz. Bunun için birtakım kurallar bulunmaktadır.

5335 sayılı kanun Unsur 30 kararı bu duruma Mani teşkVilayet etmektedir. 5335 sayılı kanun Unsur 30 kararına nazaran, sadece, Cumhurbaşkanı tarafındLahza atanLahza yahut görevlendirilenler, Türkiye Aka millet Meclisince yapılLahza seçimler sonucunda Görev verilenler, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve sıhhat Bakanlığının tabip ve uzmLahza tabip takımlarına atananlar, emekli olmalarına Karşın yine memTümör statüsünü kazanabilmektedirler.

Bu belirtilenlerin dışında kalanlar, yBirden rastgele bir toplumsal Emniyet kurumundLahza emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye iç dairelerin, katma bütçeli yönetimlerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, toplumsal Emniyet kurumlarının ve bütçeden yardım alLahza kuruluşların takımlarına açıktLahza atanamıyorlar.

Takıma atanma formu, genelde o kurumun takımının doldurulması ve Devlet memuru statüsünŞöhret tekrar kazanılması biçiminde olabilmektedir. 5434 sayılı kanun Husus 98 kararında, emekli statüdekilerin tekrar emeklilik hakkı tanınLahza misyonlara atanabilmeleri için memurların Görev yapabilecekleri azami yaş hadlerini doldurmamış olmaları gerektiği, Unsur 100 kararında de, emekli aylığı almakta iken Yeniden emeklilik hakkı tanınLahza vazifelere tayin edilenlerin tekrar emekliye ayrılmalarını istemeleri yahut emekliye sevk edilmeleri halinde eski ve yeni hizmetlerin toplamı üzerinden aylığı bağlanacağı, belirlenmiştir.

Bu kararlar uyarınca; emekli memTümör yine memTümör takımına atandığında emekli aylıkları kesilir, tekrardLahza yeni misyonundan ayrılması durumunda yeni geçen memurluk hizmet müddetleri eski hizmet müddetleriyle birleştirilir ve yeni hesaplfakBeygir sonucunda aylıkları yükseltilErİlave Biricik bir aylık halinde ödenir. Yeni geçen hizmet mühletlerine emekli ikramiyesi de her tam hizmet yılları temel alınarBeyaz ödenir.

Sonuç bağlamında:

MemTümör emeklisi, tekrardLahza memTümör olursa birinci ve ikinci hizmet mühletleri farklı başka değerlenmez, 2 aylık apansızın alamaz. Emekli olduğundaki hizmet mühletine, tekrardLahza memurlukta geçen müddetleri eklenir ve eklenmAmel haliyle bütün hizmet müddetleri temel alınarBeyaz Biricik aylık ödenir ve aylık oranı artmış olur.

Örnek: 28 Yıl 7 aylık hizmeti üzerinden emekli olLahza kişi, yine memurluğa başlamış ve 7 Yıl 7 ay daha çalışmış olsun, bu şahıs tekrar emekli olduğunda emekli aylığı 35 Yıl 2 ay üzerinden hesaplanır ve Biricik bir aylık ödenir, evvelden kalLahza 7 ay küsuratlı hizmeti ve sonra geçen 7 Yıl 7 ay hizmetinin toplamı olLahza 8 Yıl 2 ay hizmetinin de 8 tam yılına ayrıyeten emekli ikramiyesi alır.

Bu kural, birinci Sefer 2008 yılı Ekim ayı başındLahza sonra memTümör olup da ileriki yıllarda emekli olup, tekrardLahza memTümör olanlar açısındLahza da tıpkı olmaktadır. 5510 sayılı kanun Unsur 30 kararı uygulanır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir