Diyanet’ten meslek basamaklarında yükselme İmtihan duyurusu

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

2021 Yılı Meslek Basamaklarında Yükselme (Başvaiz, Uzmanvaiz, Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Ku’ran Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Başmüezzin) Sınavı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıdaki tabloda bilgileri yer Meydan takımlara Kurum içi naklen Nakil yapılmak üzere Başkanlığımız çalışanına yönelik kelamlı İmtihan yapılacaktır. Kelamlı imtihana, MBSTS puan sırası temel alınarak her bir unvan için belirtilen boş takım sayısının 3 (üç) sert Namzet çağrılacaktır.

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

A. genel ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendindeki genel şartları

taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında hala 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A hususuna nazaran takımlı devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci unsurunun (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” kuralını taşımak,

4. Başkanlığımızca 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin Mesleksel Bilgiler Tertip Tespit İmtihanının (MBSTS) rastgele birinden en az 50 (elli) puan almış olmak,

5. Son 3 Yıl içinde uyarma ile kınama dış disiplin cezası almamış olmak.

B. özel ŞARTLAR

II. MÜRACAAT FORMU, YERİ VE ZAMANI

1. Müracaatlar, müracaat kaidelerini taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 06.09.2021 – 20.09.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.

2. Sınav kurallarına ait bilgi ve evrakların denetiminde DİBBYS (İKYS) bilgileri dikkate alınacağından adayların, müracaat yapmadan Evvel İKYS bilgilerini Denetim ederek Noksan bilgi ve dokümanlarını İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. müracaat sırasında adaylardan ayrıyeten bir doküman talep edilmeyecektir.

3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun muhakkak değişiklik yapılmayacaktır.

4. Başvuru süreçlerinin yanlışsız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

5. Bu duyuruda belirlenen asıllara Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İMTİHANIN BİÇİMİ, HUSUSLARI, YERİ ve ZAMANI

1. Sınav, kelamlı olarak yapılacaktır.

2. Sınav mevzuları:

a. Vaiz unvanı meslek basamakları için;

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, mana ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

b. Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarının meslek basamakları için;

1) Kur’an-ı Kerim (70 puan),

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (20 puan),

3) Hitabet (KKÖ ve İH için) – Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan)

3. Sınav tarihi ve yeri müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

4. Adaylar imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Bir arada kimlik dokümanlarından birini (Nüfus Cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

IV. KIYMETLENDİRME ve MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralamasında öncelikle İmtihan puanı, Adalet halinde sırasıyla MBSTS puanı, hizmet müddetinin Çok olması ve doğum tarihinin Evvel olması dikkate alınacaktır.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, başkaları yedek olarak sıralanacaktır.

V. İMTİHAN SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ait itirazlar imtihanın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yaş imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yaş imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI. Nakil İŞLEMLERİ

1. Atamalar muvaffakiyet sıralamasına nazaran ilan edilen takım sayısınca yapılacaktır.

2. Atamaya ait öbür konular daha sonra ilan edilecektir.

VII. ÖTEKİ HUSUSLAR

1. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme işlemlerini

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2. Sınav sürecinin her evresinde müracaat için istenilen bilgiler ve Gerekli görülen öbür konularla ilgili, Başkanlık adaylardan ayrıyeten evrak talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe muhalif evrak verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili Amel ve süreçlerde faks ve e-mail ile süreç yapılmayacaktır. Adayların Yaş imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin- Kayyımlık Takımlarına Nakil ve Bu Takımların Meslek Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği kararları geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Faks : (0312) 2858572

e-posta : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI genel MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir