Diyanet İşleri Başkanlığı 77 işçi alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumu ve adedi belirtilen takımlara 2020 yılı KPSS puan sırası temel alınarak tabloda belirtilen boş takım sayısının 3 (üç) sert çağrılacak adaylar için yapılacak kelamlı İmtihan muvaffakiyet sırasına nazaran açıktan “hizmetli” alımı yapılacaktır.

D U Y U R U

DİYANET İŞELRİ BAŞKANLIĞI’NDAN

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen genel kaideleri taşımak,

2. Lise yahut dengi Okul mezunu olmak,

3. 2020 yılı halk İşçi Seçme İmtihanının KPSSP94 puan cinsinden en az 50 (elli) puan almış olmak.

II. BAŞVURU FORMU, YERİ VE ZAMANI

A. ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, müracaat koşullarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 13.09.2021-24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

B. ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLARIN MÜRACAAT FORMU, YERİ VE ZAMANI

1. Ortaöğretim bilgileri, ilgili kurumlarca elektronik ortamda tanımlanamayan adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri ortasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden İmtihan için ön müracaat yapacaklardır.

2. Ön müracaatta bulunan adaylar, İmtihan müracaatlarını onaylatmak üzere Kimlik Dokümanı (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) ve mezuniyet durumunu gösterir evraklarla Bir arada rastgele bir Vilayet yahut ilçe müftülüğüne 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri ortasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen Müracaat edeceklerdir.

3. Adaylardan istenen evrakları getirmeleri halinde, Yurt dışından yahut askerlik misyonunu yerine getirmekte olan adaylar ismine üçüncü şahıslar müracaat sürecini yapabileceklerdir.

4. İl yahut ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların İmtihan müracaat formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği evraklardaki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama sürecini gerçekleştireceklerdir. Evrakları Noksan olan adayların müracaat onaylama süreci yapılmayacaktır.

5. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön müracaat yapmayan ve Vilayet yahut ilçe müftülüklerinde müracaat onay sürecini yaptırmayan adayların müracaat talepleri dikkate alınmayacaktır.

C. BAŞVURU SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖBÜR HUSUSLAR

1. Sabıka yahut arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını Müracaat bitiş tarihinden Evvel Başkanlığımızca kıymetlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no’lu faksa acilen göndermeleri gerekmektedir.

2. Başvuru süreçlerinin yanlışsız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayların kendileri Mesul olacaktır.

3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun mutlaka değişiklik yapılmayacaktır.

4. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak formda özgeçmişlerini yazacaklardır.

5. Bu duyuruda belirlenen asıllara Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınava ait bütün duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ ve KONULARI

1. Sınav kelamlı olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına nazaran Nakil yapılacak takım sayısının 3 (üç) sert aday, nihayet sıradaki adayla birebir puanı alanlar iç kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sınav Mevzuları;

Adaylar imtihanda aşağıdaki hususlardan komite tarafından farklı başka puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Mesleksel bilgi seviyesi (35 puan),

b) Mesleksel maharet (35 puan),

c) genel kültürü, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (30 puan).

4. Sınav tarihi müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde ayrıyeten ilan edilecektir.

5. Adaylar kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Birlikte kimlik dokümanlarından birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik evrakı ve İmtihan giriş dokümanı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport dışında kimlik dokümanı kabul edilmeyecektir.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

V. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ait itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen müddet içerisinde ulaştırılmayan ve “VII. BAŞKA HUSUSLAR” başlığının 4’üncü hususunda belirtilen biçimde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması kelamlı İmtihan puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı İmtihan puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil dokümanının mezuniyet tarihi Evvel olana, yaşı Aka olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, başkaları de yedek olarak sıralanacaktır.

4. Başarı sırasına nazaran ilan edilen takım sayısınca adayın ataması yapılacaktır.

VII. ÖBÜR HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu mucibince Emniyet soruşturması ve arşiv araştırma sonucu Olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık İmtihan sürecinin her basamağında adaylar tarafından belirtilen konularda adaylardan ayrıyeten bilgi ve evrak talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe ters bilgi ve doküman verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, imtihanın bütün etaplarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı Yaş imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği, halk Vazifelerine Birinci defa Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Faks : (0312) 285 85 72

e-posta : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI genel MÜDÜRLÜĞÜ

D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve tahsil durumu belirtilen Yekün 30 (otuz) takıma kelamlı İmtihan sonucuna nazaran açıktan Nakil yapılacaktır. Kelamlı imtihana 2020 yılı KPSS puan sırası temel alınarak tabloda belirtilen boş takım sayısının 3 (üç) sert Namzet çağrılacaktır

*Öğrenim kodlarının işaret ettiği program/bölüm isimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen genel koşulları taşımak,

2. Öğrenim durumuna nazaran 2020 yılı halk İşçi Seçme İmtihanının KPSSP3 yahut KPSSP93 puan çeşidinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Spiker unvanına müracaat yapacak adaylar için ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir dokümana sahip olmak,

4. Unvanlara nazaran aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

LİSANS PROGRAMLARI

II. MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE ZAMANI

A. SPİKER UNVANI İÇİN MÜRACAAT İŞLEMLERİ

1. Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri ortasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden İmtihan için ön müracaat yapacaklardır.

2. Adaylar, ön müracaatlarını onaylatmak için 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri ortasında (saat 08:30-16:30 arası) rastgele bir Vilayet yahut ilçe müftülüğüne şahsen Müracaat edeceklerdir.

3. Adaylar, müracaat onayı için Kimlik Dokümanı (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) ve MEB onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir dokümanlarını ibraz edeceklerdir.

4. Adaylardan istenen dokümanları getirmeleri halinde, Yurt dışından yahut askerlik misyonunu yerine getirmekte olan adaylar ismine üçüncü şahıslar müracaat sürecini yapabileceklerdir.

5. İl yahut ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların İmtihan müracaat formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği evraklardaki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama sürecini gerçekleştireceklerdir. Evrakları Noksan olan adayların müracaat onaylama süreci yapılmayacaktır.

6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön müracaat yapmayan ve Vilayet yahut ilçe müftülüklerinde müracaat onay sürecini yaptırmayan adayların müracaat talepleri dikkate alınmayacaktır.

B. ÖBÜR UNVANLARA MÜRACAAT İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, müracaat koşullarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 13.09.2021 – 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

C. BAŞVURU SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ BAŞKA HUSUSLAR

1. Sabıka yahut arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını Müracaat bitiş tarihinden Evvel Başkanlığımızca kıymetlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no’lu faksa acilen göndermeleri gerekmektedir.

2. Başvuru süreçlerinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayların kendileri Mesul olacaktır.

3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyetle değişiklik yapılmayacaktır.

4. Adaylar, müracaat ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak halde özgeçmişlerini yazacaklardır.

5. Bu duyuruda belirlenen asıllara Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili Tüm duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve birebir sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. İMTİHANA ÇAĞIRMA, İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, HALİ ve KONULARI

1. Sınav kelamlı olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına nazaran Nakil yapılacak takım sayısının 3 (üç) sert aday, nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil, kelamlı imtihana çağrılacaktır.

3. İmtihan Hususları:

Adaylar imtihanda aşağıdaki mevzulardan değerlendirilecektir.

a. Adayın mesleksel bilgi, maharet ve uygulaması (70 puan),

b. Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

c. İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan).

4. Sınav tarihi, müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde Başkanlığımız internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ayrıyeten ilan edilecektir.

5. Adaylar, İmtihan tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile Bir arada kimlik evraklarından birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) imtihana gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik evrakı ve İmtihan giriş evrakı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport dışında Öbür bir evrak kimlik evrakı olarak kabul edilmeyecektir.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

V. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ait itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen mühlet içerisinde ulaştırılmayan ve “VII. ÖTEKİ HUSUSLAR” başlığının 4’üncü hususunda belirtilen biçimde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. KIYMETLENDİRME VE MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralaması kelamlı İmtihan puanı temel alınarak yapılacaktır. Kelamlı İmtihan puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı tahsil evrakının mezuniyet tarihi Evvel olana, yaşı Aka olana öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, öbürleri de yedek olarak sıralanacaktır.

4. Başarı sırasına nazaran ilan edilen takım sayısınca adayın ataması yapılacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu yeterince Emniyet soruşturması ve arşiv araştırma sonucu Olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık İmtihan sürecinin her evresinde adaylar tarafından belirtilen konularda adaylardan ayrıyeten bilgi ve evrak talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe ters bilgi ve evrak verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, imtihanın bütün basamaklarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı Yaş imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, halk Misyonlarına Birinci sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği kararları geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Faks : (0312) 285 85 72

e-posta : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI genel MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir