5510 sayılı Kanuna nazaran memurların ıslak tashihi nasıl yapılır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 05, 2022 Yorum Yok

-Memuriyette ‘yaş tashihi’ kriterleri nelerdir?

5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için 18 yaştan evvelki doğum tarihleri değişikliği geçerli kabul edilirken, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için ise doğum tarihleri değişikliğinde memurluğa başladıkları tarihe kadar yapılan ıslak tashihleri temel alınmaktadır.

Yaş tashihi nedir?

Yaş tashihi ya da Öbür Anlatım ile ıslak düzeltilmesi, bireylerin nüfus kayıtlarında yer Meydan doğum tarihlerinin mahkeme kararı ile gerçek doğum tarihleri temel alınarak düzeltilmesi (yaşın küçültülmesi yahut büyütülmesi) ve nüfus kayıtlarına işlenmesi sürecidir.

Yaş tashihi ya da ıslak düzeltilmesi emeklilik süreçlerinde nasıl uygulanır?

Yaş tashihi/düzeltilmesi, hem 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hem de 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununda farklılık göstermektedir.

5510 sayılı kanun 2008 yılı Ekim ayı itibariyle yürürlüktedir. Bu tarihten Evvel memur olanlar için 5434 sayılı kanun kuralları geçerlidir. Bu kuralların uygulanmasının Mecbur olduğu hususu da 5510 sayılı Kanun’un Süreksiz 4 üncü unsurunda belirtilmiştir. Süreksiz 4 üncü unsurda 2008 yılı Ekim ayından Evvel memurluğa başlamış olanlar için 5434 sayılı kanun kararlarının uygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir.

5434 sayılı Kanuna nazaran ıslak tashihi

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 105 inci hususuna nazaran geçerli olarak kurallar şunlardır:

– Emeklilik hakkı tanınan bir misyona ilk sefer başlama sırasında Kurumlara verilen nüfus hüviyet cüzdanlarındaki yazılı doğum tarihleri temel alınır.

Şayet 18 yaşını tamamladıktan sonra ıslak düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihi temel alınır.

– Nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri farklı ise nüfus kayıtlarındaki tarih temel alınır. şayet birdenbire Çok nüfus kaydı bulunması ve bu kayıtlarda farklılık olması halinde ise tarihi eski olan kayıt, sonraki kayıt yönetim yahut kaza mercilerinden verilmiş bir karar ile yapılmış yahut düzeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına şimdi geçirilmemiş olsa bile memurlar için bu karar 18 yaşın doldurulmasından Evvel olmak koşuluyla bu kayıt temel alınır.

– Unsurda yer Meydan Değerli kural da şu formdadır. Lakin, doğum tarihlerinde, memurlar için 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılan düzeltmeler dikkate alınmaz.

– Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise o ayın birinci günü, doğum günü sayılır.

– TSK mensupları için farklı ay ve gün olarak şu düstur bulunur. Doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden Evvel olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylülden ve daha sonra olanlar için ise takip eden yılın 1 Eylülü olarak kabul edilir. Bu farklılıkta TSK mensuplarının 30 Ağustos itibariyle kadrosuzluk nedeniyle emekli olunması ve terfi süreçlerinin yapılması nedeniyle yapılmış bir yasal uygulama olarak görülmektedir.

Yaş tashihi ile ilgili değerlendirmeler

18 yaşının doldurulmasından önce yapılmış olan ıslak tashihleri toplumsal Emniyet hukukunda geçerli, 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılmış olanlar için ise geçersizdir.

Bu durum toplumsal Emniyet hukukunda 2008 yılı öncesinde vazifeye başlayanlar için Kesin Anlatım edilmiş bir konudur.

5510 sayılı Kanuna nazaran ıslak tashihi

5510 sayılı Kanunda yeni memurlar için ıslak düzeltmeleri eski memurlarla genel kurallar olarak birebir olmakla Bir arada biraz farklılaşmaktadır.

Bu kuralları şu biçimde sıralayabiliriz:

– Devlet memurluğuna başladıklarında nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri temel alınmaktadır.

Şayet Devlet memuru misyona başlamadan Evvel yaş tashihi yaptırmışsa yapılan yaş tashihi geçerli olur, vazifeye başladıktan sonra yaptırırsa geçerli olmaz.

– Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır.

– Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 40 ıncı hususunda belirlenen ıslak hadleri sebebiyle emeklilik süreçleri, doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden Evvel olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır.

2008 yılı Ekim ayından Evvel memur olanlarla, bu tarihten sonra memur olanların ıslak tashihlerinin genel değerlendirmesi

5434 sayılı Kanuna tabi memurlar ıslak tashihlerinde dezavantajlı olmaktadırlar. Eski memurlarda 18 ıslak Kesin olarak belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar ıslak tashihlerinde avantajlı olmaktadırlar. Bunlar için 18 ıslak Kesin bir tarih olarak belirtilmemiş, memur olarak misyona başladıkları tarihteki nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri temel alınmıştır. Yani memur misyona 25 yaşında da başlasa, bu yaşa kadar yaptıracağı ıslak tashihleri geçerli olacaktır.

Hem eski, hem yeni memurlar için yaş tashihinde yanılgılı süreç yapılmasının sonuçları

Kuralına Müsait olarak yapılmış ıslak tashihi ile nüfus memurluklarınca yapılan maddi yanılgılar sonucunda yapılan ıslak tashihlerinin birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35 ve 38 inci unsurlarında yer Meydan kararlara nazaran yapılmış bir yanlışın düzeltilmesi süreci ise, bu süreç ister 18 yaşından Evvel ister 18 yaşından sonra yapılmış olsa dahi, toplumsal Emniyet hukukunda geçerli olacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir