DHMİ, 207 Asistan ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

ASİSTAN – STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

KURUM VE ALINACAK DURUMA AİT BİLGİLER

Sınavı Açan Ünite: Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Taşra)

Atama Yapılacak Durum Unvanı ve Sayısı:

– Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 7 adet.

– Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 200 adet.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Çeşidi ve Taban Puanı: KPSSP3 puan cinsinden en az 70 puan

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Tipi ve Taban Puanı: KPSSP3 puan cinsinden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli halk İşçisi Seçme İmtihanı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı kanun Kararında Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Durumlarına Atanacak Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelikte belirtilen kararlar çerçevesinde seçme imtihanları yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylarda aranan genel kurallar,

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021 tarihinde askerlikle münasebeti bulunmamak.),

e) Taksirli cürümler dış olmak üzere, ağır mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Erdem ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümlerinden Dolayı hükümlü bulunmamak,

f) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, halk Vazifelerine Birinci defa Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmeliğin 11 inci hususu uyarınca KPSSP3 puan çeşidinden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan kaideler,

a) Fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) ICAO ANNEX’l kriterlerine Müsait “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sıhhat raporu almak, (aranan koşullar www.dhmi.gov.tr adresinde yer Meydan Hava Trafik Denetim Hizmetleri Çalışanı Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

c) Hava/yer ve yer/yer sesli irtibatında, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek besbelli bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecan sahibi olmamak, (Bu durum İmtihan komitesince tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek kesin rapor sonucuna nazaran süreç tesis edilir. Adaylar bilgisayar takviyeli imtihanı yahut yazılı imtihanı geçmiş olsalar bile imtihanı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, nihayet beş Yıl içerisinde İngilizce Yabancı lisan İmtihanından en az ‘C’ seviyesinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı lisan bilgisine sahip olduğunu gösterir doküman (30.11.2015 tarihinden sonraki dokümanlar geçerlidir.).

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri İşçisi Lisans Kıymetlendirme Yönetmeliği”)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan kaideler,

a) Fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Hava Trafik Denetim Kursunun Başlayacağı 15.08.2021 tarihi prestijiyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (15.08.1995 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) ICAO ANNEX’l kriterlerine Müsait “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sıhhat raporu almak, (aranan kaideler www.dhmi.gov.tr adresinde yer Meydan Hava Trafik Denetim Hizmetleri Çalışanı Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

d) Hava/yer ve yer/yer sesli bağlantısında, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek besbelli bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecan sahibi olmamak, (Bu durum İmtihan komitesince tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek son rapor sonucuna nazaran süreç tesis edilir. Adaylar bilgisayar dayanaklı imtihanı yahut yazılı imtihanı geçmiş olsalar bile imtihanı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

e) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, nihayet beş Yıl içerisinde İngilizce Yabancı lisan İmtihanından en az ‘C’ seviyesinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı lisan bilgisine sahip olduğunu gösterir doküman (30.11.2015 tarihinden sonraki evraklar geçerlidir.).

f) Daha Evvel disiplin, başarısızlık ve idari taraftan kursla yahut genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

SINAVLARIN YAPILIŞ HALİ:

Stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarının seçme imtihanı;

-Bilgisayar Dayanaklı Seçme İmtihanından yahut Bilgisayar Dayanaklı Seçme İmtihanının rastgele bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zeka, Bellek ve çabuk karar Eda üzere özellikleri test etmeye yönelik yazılı imtihan,

-Sesli bağlantı değerlendirmesini de içeren kelamlı imtihandan oluşacak formda uygulanır. (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Durumlarına Atanacak Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelik Husus:13)

BAŞVURU BİÇİMİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğünce duyurulan durumların sayısının 4 (dört) sert kadar Namzet KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar dayanaklı seçme imtihanına yahut yazılı imtihana çağırılacaktır. Adaylar; bilgisayar takviyeli seçme imtihanı yahut yazılı imtihanlarda almış oldukları puan sırasına nazaran kelamlı imtihana çağırılacaktır. İmtihana girmek isteyen adayların 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasındahttp://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen Tüm dokümanları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ MÜRACAATTA YÜKLENECEK BELGELER

a) Nüfus cüzdanı,

b) 4.5×6 ebadında Vesikalık fotoğraf

c) Yüksek tahsil Diploması,

d) KPSS Sonuç Dokümanı,

e) Yabancı lisan Evrakı,

f) Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü konumuna başvuracaklar için)

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanında yahut yazılı imtihanda başarılı olan ve kelamlı İmtihan için çağrılan adaylardan istenilecek evraklar Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ayrıyeten yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Yazılı imtihanlar 11 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olup, imtihana çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. İmtihana katılacak adaylara ait liste; İmtihan tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. İmtihanda muvaffakiyet göstererek kelamlı imtihana hak kazanan adaylara ait liste; İmtihan tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV BAHİSLERİ:

Bilgisayar dayanaklı seçme imtihanı yahut yazılı İmtihan ve kelamlı imtihan, aşağıda belirtilen hususlarda yapılır. İmtihan Komitesi tarafından Gerekli görüldüğü hallerde; İmtihan bahislerinde değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar dayanaklı seçme imtihanı; Bilgisayar ortamında; algılama, tepki, üç boyutlu düşünme, süratli ve hakikat karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, evvelce hazırlanmış EUROCONTROL bilgi tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı imtihanlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, Bellek ve çabuk karar verme, form, sayı ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti üzere özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur. Sözlü imtihanlar; Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel Yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından kıymetlendirilmesi ve her bir husus kümesi için farklı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli bağlantıda yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek bariz bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecan sahibi olmak üzere Anlatım yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli Bağlantı Değerlendirmesini de içerir.

SINAVLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanı sonunda, her bir Namzet için bilgisayar çıktısı biçiminde alınacak raporda yer Meydan Yekün puan temel alınacaktır. İmtihan Komitesi tarafından; bilgisayar dayanaklı seçme imtihanından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer Meydan Yekün puanı en yüksek adaydan başlanarak konum sayısının 3 (üç) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılır. Yazılı İmtihan yapılması halinde ise; yazılı imtihanda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, İmtihan Kurulu tarafından; puanı en yüksek adaydan durum sayısının 3 (üç) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılır. Kelamlı imtihanda, adayların belirlenmiş İmtihan hususlarında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, bilgisayar takviyeli seçme imtihanı yahut yazılı imtihanı ile kelamlı İmtihan muvaffakiyet puanlarının aritmetik ortalaması temel alınarak tercihlerine nazaran yapılır.

Sınav muvaffakiyet puanlarında Adalet olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Takviyeli İmtihan puanı yahut Yazılı İmtihan puanı daha yüksek olan, Bilgisayar Takviyeli İmtihan puanları yahut Yazılı İmtihan puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle Evvel mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı Aka olan Namzet tercih edilir. İmtihanda başarılı olmuş adayın rastgele bir nedenle ilgili duruma yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer Meydan İmtihan muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanarak boş durum sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

İlan edilecek İmtihan tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) imtihana katılmayanlar ilgili imtihana farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU MÜDDETİ VE YERİ:

Başvurular 16.11.2020 tarihinde başlayacak ve 30.11.2020 günü mesai bitiminde sona erecektir. İmtihana girmek isteyen adayların 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri ortasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen Tüm dokümanları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir. İmtihan sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK Namzet ASİSTAN VE STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir