Dekanlığa vekalette mühlet sınırlaması Mevcut mıdır?

Kiralık Evler Eki 31, 2022 Yorum Yok

Bu yazımızda, Dekanlık misyonuna vekalet süreçlerinde müddet sınırlaması olup olmadığı hakkında birtakım değerlendirmelerde bulunacağız.

Bilindiği üzere, dekLahza atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16 ncı hususunun (a) fıkrasında düzenlenmiştir. İlgili kanun kararında; “Atanması: Fakültenin ve ünitelerinin temsilcisi olLahza dekan, rektörŞöhret önereceği, üniversite içinden yahut dışındLahza üç profesör arasındLahza Yükseköğretim Kurulunca üç Yıl müddet ile seçilir ve olağan adap ile atanır. Mühleti biDeri dekLahza tekrar atanabilir. DekLahza kendisine çalışmalarında Yardımcı olmBeyaz üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasındLahza en Fazla iki kişiyi dekLahza yardımcısı olarBeyaz seçer. AncBeyaz merkezi açıköğretim yapmakla vazifeli üniversitelerde, Gerekli hallerde açıköğretim yapmakla misyonlu fakültenin dekanı tarafındLahza dört dekLahza yardımcısı seçilebilir. DekLahza yardımcıları, dekanca en Fazla üç Yıl için atanır. Dekana, misyonu başında olmadığı zamLahza yardımcılarındLahza bKocamLahza vekalet eder. Misyona vekalet altı aydLahza Çok sürerse yeni bir dekLahza atanır.” ifadesi yer almaktadır.

İlgili kanun kararında yer alLahza vekaleDeri atfakBeygir sürecine nazaran asaleDeri dekLahza atanmış, ancBeyaz bu şahıs geçerli bir mazereti (yıllık müsaade, hastalık müsaadesi, görevlendirme vb) münasebetiyle vazifesi başında olmaz. Bu durumda vekaleDeri görevlendirme en Çok altı ay mühlet ile yapılabilir. şayet bu mühlet aşarsa, asaleDeri yeni DekLahza ataması için Gerekli süreçler yapılır. Buradaki altı aylık müddetin ise kesintisiz olduğu değerlendirmelidir. Özetle, YÖK tarafındLahza asaleDeri atanLahza Dekanın kesintisiz bir halde altı aydLahza Çok bir müddet ile vazifesinden ayrılırsa yeni bir DekLahza atanmalıdır.

başka bir Dekanlık vazifesine vekalet sürecinde ise, Dekanlık vazifesi rastgele bir formda boşalmış yahut ilgili fakülte yeni kurulmuştur. Hasebiyle, bu vazifenin asıl sahibi şimdi atanmamıştır. İdari süreçlerin devam etmesi ve asaleDeri atfakBeygir sürecinin uzun sürmesi sebebiyle üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Konseyi Liderinin onayıyla vekaleDeri görevlendirme süreci tesis edilmektedir.

Bu süreç süreksiz bir durum olmakla birlikte, Kesin olarBeyaz Anlatım edilebilecek mühlet sonlandırması da bulunmamaktadır.

Öte yandan, 15 Temmuz sürecinden sonra Yükseköğretim Şurası tarafındLahza devlet ve vakıf üniversitelerinde vazifeli 1577 Dekanın istifası istenmiş, bu süreçDeri sonra ilgili DekanlıklMesafe Evvel üstte belirttiğimiz üzere vekaleDeri görevlendirme süreçleri yapılmış, ardından ise üniversitelerin teklifleri üzerine asaleDeri atanması önerilen adayların atamaları yapılmıştır. Ancak, gelinen noktada kimi üniversiteler atanma kaidelerini taşıyLahza Namzet olmasına Karşın bilErİlave asaleDeri atfakBeygir teklifi yapmayarBeyaz vekaleDeri görevlendirmeyi süreksiz bir durum olmaktLahza öteye götürErİlave uzun süren idari sürece dönüştürmektedir.

Bu bağlamda, fakültelerin ve bağlı kısımların işleyişinden birinci derece Mesul olLahza Dekanlık vazifesinin uzun yıllar boyunca üniversitelerde vekaleDeri görevlendirilmesinin sağlıklı bir durum olmadığı göz önüne alınarak, Yükseköğretim Şurası tarafındLahza Dekanlık misyonunun sonlu bir müddete çekilmesine yönelik Tedbir alınmasında fayda bulunmaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir