üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis’te

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi Meclis’te

admin admin -
52 0

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Bu hafta Plan ve Bütçe Kurulu’nda ele alınacak teklife ait, Beyaz Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti;

Vatandaşlarımızın vergi dairelerine hangi çeşitten olursa olsun bütün borçlarını tekrar yapılandırma kapsamına aldık. bütün vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus Nakit cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha Evvel hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan isimli Nakit cezaları, düzenleyici ve denetleyici heyetlerce verilen idari Nakit cezaları, 4207 sayılı kanun kapsamında Tütün Eserlerinin Ziyanlarının Önlenmesi ve Denetimi Hakkında kanun kaynaklı idari Nakit cezaları üzere bütün idari Nakit cezaları, tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları üzere ne Cin borç olursa olsun yapılandırılarak ödenebilecek.

Gümrük vergileri, idari Nakit cezaları, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere feri alacakların da yapılandırma kapsamında

SGK’ya olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve Kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal Emniyet takviye primi, isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası primi, ön kıymetlendirme, araştırma yahut tespit etabında olan Noksan personellik prim meblağları, idari Nakit cezaları, gecikme cezası ve gecikme artırımı, 5510 sayılı kanunun ek süreksiz 5. unsuru kapsamındaki tarım yahut orman işlerinde tazminat hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, ticari taksi, dolmuş ve gibisi nitelikteki Belde içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi müddetli Amel mukavelesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 sayılı tarım Emekçileri Toplumsal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıktan doğan primler, Amel kazası, Uğraş hastalığı, malullük ve Görev malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.

“Yapılandırılan borçlar 48 ayda Tahsil edilecek”

Beyaz Parti Küme Başkanvekili Elitaş, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023’e kadar ilgili yönetime başvuracağını ve yapılandırılan meblağları peşin yahut taksitler halinde ödeyebileceğini söyledi.

Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemelerinin mayısta başlayacağını Anlatım eden Elitaş, “Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit mühleti isteğini de yerine getiriyoruz. Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda Tahsil edilecek. Bugüne kadar yapılandırmalarımızda 36 ay biçimindeydi.” dedi.

Trafik ceza puanları siliniyor

Elitaş, teklifle, şoförlerin ceza puanlarının belli kaidelerde silinmek suretiyle bireylerin tekrar ehliyet almalarının sağlandığını belirterek “Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan bireylerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. 2,5 milyona yakın vatandaşımız ehliyetinin belli bir müddet ile alıkonulması süreci de bu biçimde ortaya çıkmış olacak. Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler dış olmak üzere bütün trafik cezalarının puanlarını silmiş oluyoruz.” diye konuştu.

tahsil kredi borçlarıyla ilgili de düzenleme yapıldığını aktaran Elitaş şöyle bilgi paylaştı:

“Öğrenim kredisindeki sildiğimiz borçların tamamı 27 milyar liraydı. Bu düzenleme yapılırken vergi dairelerine takipli olan borçlardaki endeks fiyatlarını ve bunlara isabet eden gecikme artırımlarını da sildik. Artık de Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’na süreksiz bir husus ekliyoruz. Geri ödemesi başlamış yahut takip için vergi dairesine bildirilmiş tahsil ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunanların asıllarını vade tarihleriyle nihayet değişiklikleri yaptığımız 7420 sayılı kanunun yayım tarihi olan 9 Kasım 2022 tarihi iç olmak üzere gecikme artırımı, Yurt içi ÜFE meblağı, katsayı meblağı üzere alacakları da siliyoruz.”

Elitaş, teklifle, vazgeçilen alacak ölçüsünün ne kadar olduğunun sorulması üzerine, “Tüm borçların yapılandırılmasına ait müracaat olması durumunda 361,8 milyar liranın borç yapılandırması kapsamında olacağını iddia ediyoruz. Bunun yaklaşık 196 milyar lirası alacak aslı. Yekün mat alacaklar diye Anlatım edeceğimiz 700 milyar lira Yekün alacaklar var. Bunun 300 milyar liralık kısmı mat alacaklar.” dedi.

Teklifin, 14 milyon borçluyu ilgilendirdiğini kaydeden Elitaş, 2 bin liranın altındaki borçları sildiklerini, bu biçimde 7 milyon 691 bin 666 kişinin borcu bulunduğunu bildirdi.

Yapılandırılacak alacaklar

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toplumsal Emniyet Kurumu (SGK), Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi temel alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve isimli Nakit cezaları, gümrük vergileri ve idari Nakit cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve Kuruluş karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal Emniyet dayanak primi ile bu alacaklara ait her türlü faiz, artırım, gecikme artırımı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası üzere fer’i alacaklar kapsama iç ediliyor.

Bu yönetimlerin Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında kanun kapsamında takip ve Tahsil edilen öbür alacakları ile belediyelerin, su, atık su ve sert atık üzere alacakları da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Teklifle ayrıyeten işletmede var olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ait düzenlemeye gidiliyor.

Düzenleme kapsamında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005’ten itibaren Müstahsil fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014’ten itibaren Yurt içi Müstahsil fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016’dan itibaren aylık yüzde 0,75 oranını Anlatım edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler ve YİKOB Tahsil dairelerince takip edilen katılaşmış amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon yönetimlerinin mutlaklaşmış birtakım alacaklarından düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle vadesi geldiği halde ödenmemiş yahut ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan vergiler ve vergi cezaları, idari Nakit cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun’a nazaran takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari Nakit cezaları ile bu alacaklara ait her türlü faiz, artırım, gecikme artırımı, gecikme faizi, gecikme cezası üzere fer’i alacaklar yapılandırılacak.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da katılaşmış alacak olarak yapılandırılacak.

Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ait idari Nakit cezaları ile geçiş fiyatının en az yüzde 10’unun ödenmesi kaidesiyle taksit ödeme müddetince fenni muayeneye müsaade verilecek.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, eserlerinde kullanmaları gereken Özel etiket ve işaretleri kullanabilmeleri için yapılandırılan ve vadesi 1 Mart 2016’dan sonra gelen özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer Meydan eserlere ait Özel tüketim vergisi ve vadesi 1 Ekim 2020’den sonra gelen katma değer vergisi ile bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisinin tamamının ödenmesi kaidesi getiriliyor.

Belediyelerin su, atık su ve sert atık fiyatları ile sunduğu birtakım hizmetlerden kaynaklanan fiyat alacakları ile aldığı kimi hisseler ile büyükşehir belediyelerinin sert atık fiyatları ile su ve kanalizasyon yönetimlerinin su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma hissesi alacakları ve YİKOB’ların alacakları yapılandırılacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerden, diğer koşulların yanı Dizi dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları kuralı aranacak.

Laf konusu kurumların katılaşmamış yahut dava safhasında bulunan amme alacakları da teklifin kapsamında yer alıyor. Buna nazaran, düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış yahut dava açma mühleti şimdi geçmemiş olan ikmalen, re’sen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklar, istinaf yahut temyiz mühletleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz yahut temyiz yoluna başvurulmuş yahut karar düzeltme talep mühleti geçmemiş yahut karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re’sen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklar da yapılandırılacak.

Teklifle yalnızca vergi cezaları/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari Nakit cezalarına ait olarak dava açılmış olması halinde ödenecek meblağlar, düzenleme kapsamındaki idari Nakit cezalarından ihtilaflı olanlar ile ecrimisillerden ihtilaflı olanların yapılandırılması da düzenleniyor.

Düzenlemenin yayımı tarihinden Evvel başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir süreçlerine devam edilecek. Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması ve düzenlemeden yararlanma, ihbarname bildirisine bağlı müracaat ve ödeme mühletleri belirlenerek kurala bağlanıyor.

Buna nazaran, düzenlemenin kapsadığı periyotlara ait olarak iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın yüzde 25’ini belirtilen müddet ve formda ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inin tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemenin kapsadığı devirlere ait olarak, yayımı tarihinden Evvel pişmanlık talebiyle yahut izaha Davet kapsamında verilip, ödeme istikametinden kaidelerin ihlal edildiği beyannameler ile bizatihi verilen beyannameler için kesilen ve düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle bildiri edilmemiş vergi cezaları hakkında da bu kararlar uygulanacak.

Düzenlemenin yayımı tarihinden Evvel tamamlandığı halde bu tarihte yahut bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir kurulu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine Gerekli tarh ve bildirim süreçleri yapılması ve belirlenen fiyatın, belirtilen müddet içinde ödenmesi koşuluyla teklifin kararlarından yararlanılabilecek.

Bu düzenleme kararlarından yararlanacak mükellefler, Vergi Metot Kanunu’ndaki uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu’nun uzlaşma, Kabahatler Kanunu’nun peşin ödeme indirimi ile Devlet İhale Kanunu’ndaki indirim kararlarından yararlanamayacak.

Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar

Düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan, vadesi 31 Aralık 2022’den Evvel olduğu halde 1 Ocak 2023 prestijiyle ödenmemiş ve bütün Tahsil daireleri prestijiyle asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek.

Bu kapsamda terkin süreçlerinde amme borçlusu ismine tahakkuk etmiş borçlar temel alınacak borçlunun müteselsil mesuliyet yahut ikincil sorumluluklar kapsamında ödemesi gereken fiyatlar dikkate alınmayacak. Ayrıyeten 2 bin liralık fiyatın tespitinde 1 Ocak 2023’te vergi dairesi kayıtlarında bulunan fiyat temel alınarak terkin süreçleri gerçekleştirilecek.

Bu meblağın tespitinde 1 Ocak 2023 prestijiyle Tahsil dairesi kayıtları temel alınacak. Tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile ilgili açılmış davalar, alacaklı Tahsil dairesinin alacağın terkin edildiğine ait bildirimi üzerine mahkemesince sonlandırılacak. Düzenlemenin yayımı tarihinden Evvel ödenmiş olan meblağlar iade edilmeyecek.

Yabancılar ve Memleketler arası Müdafaa Kanunu kapsamında idari Nakit cezası verildiği halde düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle ilgilisine bildirim edilmemiş idari Nakit cezaları bildiri edilmeyecek, bildiri edilmiş olanların tahsilinden vazgeçilecek ve Tahsil edilenler iade edilmeyecek.

Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan Amel yerlerine ait olup, ödeme mühleti 31 Aralık 2020 yahut evvelki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, toplumsal Emniyet takviye primi ve idari Nakit cezası asılları toplamı 500 lirasını aşmayan alacaklar ile fiyatına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı feri alacaklardan meblağı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Teklif kapsamında yer Meydan öbür yapılandırma borçları

TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda hisseleri ve borsa tescil fiyatı ile oda ve borsaların TOBB’a Ödenti borçları; Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında Uğraş mensuplarının üyesi oldukları odalara olan Ödenti borçları ile odaların Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik hissesi borçları; Esnaf ve Sanatkarlar Uğraş Kuruluşları Kanunu kararlarına nazaran esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan Ödenti borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma hissesi, esnaf ve sanatkarların Uğraş eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları; Avukatlık Kanunu kararlarına nazaran avukatların ve stajyer avukatların ilgili barolara olan baro kesenekleri ile Türkiye Barolar Birliğine olan staj kredisi borçları; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu kararlarına nazaran Uğraş mensuplarının üyesi oldukları odalara olan Ödenti borçları; Türk Tabipleri Birliği Kanunu kararlarına nazaran Uğraş mensuplarının üyesi oldukları odalara olan Ödenti borçları ile odaların Merkez Kuruluna olan birlik hissesi borçları; Türk Diş Tabipleri Birliği Kanunu kararlarına nazaran Uğraş mensuplarının üyesi oldukları odalara olan Ödenti borçları ile odaların Türk Diş Tabipleri Birliğine olan birlik hissesi borçları; Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Doktorları Birliği ile Odalarının Teşekkül Stiline ve Göreceği İşlere Dair kanun kararlarına nazaran Uğraş mensuplarının üyesi oldukları odalara olan Ödenti borçları ile odaların Türk Veteriner Doktorları Birliğine olan birlik hissesi borçları.”

Genç girişimcilere sağlanan kar istisnası meblağı, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer Meydan meblağ olarak belirlenecek.

Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle Geri ödemesi başlamış yahut takip için vergi dairesine bildirilmiş tahsil ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş olanların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri ortasında gecikme artırımı, Yİ-ÜFE meblağı, katsayı fiyatı üzere alacaklar hesaplanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel Tahsil edilen meblağlar iade edilmeyecek.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir