Çocuğu için refakat müsaadesi kullanan kontratlı işçi annesi için de bu müsaadesi kullanabilir mi?

Kiralık Evler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Soru: Eşim İstanbul’da kamuda bir eğitim araştırma hastanesinde 657-4/B hemşire olarak vazife yapiyor. 20 Haziranda doğum yapti ve bebeğimizin ayağında tedavi gerektirecek bir hastalık vardı. Süt müsaadesinden sonra Gerekli sıhhat şurası raporunu aldık ve 3 ay refakat müsaadesi kullandı eşim.

Sorum şu: eşimin annesi 1 ay Evvel bağırsak kanserinden ameliyat oldu ve şu Lahza iliostomi torbası var. Eşim konutta Daimi bakımını yapiyor enfeksiyon olmamasi için. Eşimin bebeğimiz için aldığımız refakat müsaadesinden sonra annesi için de bakmakla yükümlü olduğu için 3 ay alabilir mi yasal olarak?

Cevap: Sözleşmeli işçiye refakat müsaadesi verilmesine ait düzenleme; memurlara bu hakkın verilmesinden yaklaşık 7 Yıl sonra, 14.5.2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların 9. unsuruna eklenmiştir.

Esasların 9. unsurunun refakat müsaadesine ait nihayet fıkrasında,”Sözleşmeli işçinin, bakmakla yükümlü olduğu yahut kontratlı işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi yahut tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sıhhat şurası raporuyla belgelendirilmesi koşuluyla, istekleri üzerine üç aya kadar fiyatlı müsaade verilir. Refakat sebebiyle müsaade verilmesine temel teşkil edecek sıhhat heyeti raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, Daimi ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek formda refakat müddeti ve varsa refakatçinin sahip olması gereken Özel nitelikler belirtilir.” denilmektedir.

Bu kararın birinci cümlesi 657 sayılı Kanunun 105. hususunun nihayet fıkrası ile tıpkı tabirleri içermekte olup, ikinci cümlesi Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat Müsaadesine Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 10/2 hususuyla benzerlik göstermektedir.

İzin hakkının verilmesinde memurlar ile kontratlı işçi ortasındaki Temel ayrım memurlar azami 6 ay refakat müsaadesi kullanabilirken kontratlı işçi 3 ay mühletle bu müsaadesi kullanabilmekte, ikinci bir uzatma imkanınından yararlanamamaktadır. Her iki statü için de verilen müsaadenin şartlarının mühlet dış birebir olduğu dikkate alındığında tereddüt içeren durumlarda memurlar için yapılan uygulama emsal alınabilecektir. Söz konusu Yönetmeliğin 10. unsurunun üçüncü ve dördüncü fıkralarında, tıpkı bireyle ilgili olarak tıpkı devirde birden Çok memurun refakat müsaadesi kullanamayacağı, birebir şahıs ve birebir hadiseye dayalı olarak verilecek refakat müsaadesinin Yekün mühletinin altı ayı geçemeyeceği karara bağlanmıştır. Bu kararın mefhumu karşısından işçinin müsaade kapsamındaki farklı bir yakını bu müsaadesi kullanabileceği sonucu çıkmaktadır. İzin verilebilmesi için kapsamdaki yakınların bakmakla yükümlü olunan şahıslar kapsamında olmasına da gerek bulunmamakta, refakat edilmediği takdirde hayati tehlikenin bulunması kâfi kabul edilmektedir.

Nitekim mülga Devlet İşçi Başkanlığı 11.5.2011 tarihli ve 6445 sayılı yazısında, bir yakını için azami müddet kadar refakat müsaadesi kullanan Devlet memuruna öteki bir yakını için de unsurda aranan koşulları taşıması halinde refakat müsaadesi verilebileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, çocuğunun sıhhat sorunu sebebiyle üç ay periyodik refakat müsaadesi kullanan kontratlı işçiye; Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 9. unsurunun nihayet fıkrasında aranan kaideleri taşıması halinde, annesinin rahatsızlığına bağlı olarak yine üç aya kadar refakat müsaadesi verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir