Birden Çok yükseköğrenim gören teknik işçinin tazminat ve artırımları nasıl belirlenir?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: Bir halk kurumunda 657 sayılı kanuna nazaran memur statüsünde teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak çalışmaktayım. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme lisans kısmını bitirdim. İntibak süreçlerim bu duruma nazaran yapıldı. Artırım ve tazminatları teknisyen takımına nazaran almaya devam ettim. Bu Yıl Web Tasarımı ve Kodlama (önlisans) bitirdim. Bu kısım mezunları tekniker unvanı almaktadır. Kurumuma dilekçe ile tekniker haklarından yararlanmak için müracaatta bulundum. Daha Evvel lisans bitirdiğim ve intibak süreçlerim ona nazaran yapıldığı için bu haktan yararlanamayacağımı söyledir. Bu mevzu hakkındaki görüşünüz nedir?

Cevap: Memuriyetteyken üst tahsili bitirenlerin intibakı 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d hususuna nazaran yapılmaktadır. Husus kararında, “Memuriyette iken yahut memuriyetten ayrılarak (87 nci unsura tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst tahsili bitirenler, tıpkı üst tahsili tahsile Aralık vermeden başlayan ve olağan müddeti içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst tahsilin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet müddetlerinin tamamı her Yıl bir kademe, her üç Yıl bir derece hesabıyla ek edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmektedir.

Lise üzerine memuriyetteyken lisans seviyesinde tahsil yapan ve üstteki karara istinaden intibakı yapılan işçinin sonradan önlisans seviyesinde tahsil görmesi yine intibakı yapılamayacaktır. Bunun sebebi lisans tahsiline bağlı olarak yapılan intibak sonucunda yükselinen derece ve kademenin önlisans tahsiline nazaran daha yüksek olmasıdır. Aykırısı bir durumda ise, yani İdadi üzerine memuriyette iken önlisans ardından de lisans tahsili yapan memur için üstteki karara nazaran iki sefer intibak yapılmasına Mani bir durum bulunmamaktadır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Kararın 4/e hususunda bulundukları hizmet sınıfı kapsamında bir üst tahsili bitiren teknik hizmetler sınıfı ile sıhhat hizmetleri sınıfına iç çalışanın artırım ve tazminatları hakkında farklı bir uygulamaya gidilmiştir. Husus kararında, “e) Kurumların teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarına ilişkin takımlarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirenlere, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar dış olmak üzere, meslekleri (mesleki üst öğrenimleri) temel alınarak artırım ve tazminat ödenir. Takımları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir takıma atanılamayacak rastgele bir üst tahsili bitirenlere ise bitirdikleri üst tahsilden Dolayı artırım ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

160 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu genel Bildiriminde ise, takımları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunan işçiden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirerek, diploma yahut çıkış evraklarını kurumlarına ibraz edenlere, intibak süreçlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, evrakların kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar dış olmak üzere bitirilen birebir sınıfla ilgili mesleksel üst tahsilin karşılığı olan artırım ve tazminatlar ödeneceği, bunlar için ayrıyeten Yıl içinde Denetim süreci yapılmayacağı Anlatım edilmektedir.

Yükseköğretim Kurulunca Uğraş Yüksekokullarının Web tasarımı ve kodlama kısmından mezun olanlara tekniker unvanı verilmesi Müsait görülmektedir.

Mülga Bütçe ve Mali Denetim genel Müdürlüğü 16.1.2017 tarihli ve 632 sayılı yazısında; Teknik Hizmetler Sınıfı ve sıhhat Hizmetleri Sınıfına iç takımlarda bulunan çalışanın Laf konusu hizmet sınıflarına atanabilecek rastgele bir mesleksel üst tahsili bitirmeleri halinde, meslekleri için öngörülen artırım ve tazminatların ödenmesinde, bitirilen üst tahsilin “mevcut mesleksel tahsilin program ve kısım bazında devamı mahiyetinde bir üst tahsil olması”, “kurumun misyon alanıyla ilgili olması” yahut “kadro vazifesiyle ilgili olması” üzere kaideler öngörülmediğini, yalnızca bulunulan hizmet sınıfında atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirmiş olma” koşulunun kâfi olduğunu Anlatım etmektedir.

Sonuç olarak teknisyen takımındaki çalışanın memuriyetteyken lisans tahsili yaptıktan sonra ayrıyeten Uğraş yüksekokulunda gördüğü tahsil sebebiyle tekniker unvanını ihraz etmiş olması sebebiyle tazminat oranı ve artırım puanlarının tekniker unvanı temel alınarak ödenmesine Mani bir durum bulunmadığını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir