Akademisyenler, özelde Amel sıhhati ve güvenliği hizmeti verebilir mi?

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Bu yazımızda, üniversitelerde vazifeli akademisyenlerden İş Sıhhati ve Güvenliği Uzmanlığı evrakı olanların Özel Kuruluş ve kuruluşlara hizmet verip veremeyeceğini ele alacağız.

Bilindiği üzere, üniversitelerde vazifeli öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına nazaran yükseköğretim kurumları dışında kurum yahut şahıslara hizmet vermesi metodu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Üniversitelerin Uygulama Alanına Yardım” başlıklı 37 nci unsurunda düzenlenmiştir.

İlgili hususta yer alan; “Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum yahut şahıslarca, üniversite içinde yahut hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı ünitelerden istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve gibisi hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili analizler ve araştırmalar üniversite Yönetim kurulunca kabul edilecek asıllara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu konuda alınacak fiyatlar ilgili yükseköğretim kurumunun yahut buna bağlı ünitenin döner sermayesine gelir kaydedilir.” kararındaki adap ve asıllara nazaran alanında ehil olan öğretim elemanlarının Kurum dışına hizmet verebilmesine İmkan sağlanmıştır.

Anılan unsur kapsamında gerçekleştirilen hizmetler sonucu oluşan fiyatlar hizmetten yararlanan ilgili şahıs ya da kuruluşlarca direkt üniversitelerin döner kapital hesabına aktarıldığı için bu formda gerçekleştirilen faaliyetler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28 inci unsuru ile yasaklanan ticaret ve öteki yarar getirici aktiflik kapsamına da girmemektedir.

Bununla Birlikte buradaki Temel koşul, hizmet verecek akademisyenlerin ilgili Kanunun 37 inci hususu kapsamındaki tarz çerçevesinde üniversitenin yetkili organlarından Gerekli müsaadesi alması ve elde edilecek gelirin kesinlikle üniversite döner kapital hesabına aktarılmasının teminat altına alınmasıdır.

Bu tarz ve temeller çerçevesinde sunulabilecek olan hizmetlerden birisi de 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat kararları kapsamında A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı evrakını haiz olan öğretim elemanlarının gerçek ve hukukî şahıslara sunacağı danışmanlık hizmetleri olduğu kıymetlendirilmektedir.

Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarında vazifeli öğretim elemanları işyerlerinde Amel güvenliği uzmanı olarak çalışması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kararlarına tabi olup, yukarıda yer verdiğimiz 37 nci husus çerçevesinde gereken süreçler yürütülmelidir.

Diğer taraftan, İş Sıhhati ve Güvenliği Uzmanlığı dokümanına sahip akademisyenler 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanununun 8 inci unsurunun 7 nci fıkrasında yer alan, “Kamu Kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata nazaran çalıştırılan işyeri tabibi yahut Amel güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz işçi, Gerekli dokümana sahip olmaları koşuluyla asli misyonlarının yanında, belirlenen çalışma müddetine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda yahut ilgili çalışanın muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile öteki halk Kuruluş ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu biçimde görevlendirilecek işçiye, vazife yaptığı her saat için (200) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı fiyatında ek ödeme, hizmet Meydan Kuruluş tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi dış rastgele bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ait ek ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık Yekün seksen saatten Çok olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.” düzenlemesine nazaran üst yönetici onayıyla kurumlarında da hizmet verebilmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir