Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!

Kiralık Evler Kas 02, 2022 Yorum Yok

1- Geçen Yıl ulusal Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak yapmakta iken Eylül ayı prestijiyle bir devlet üniversitesine naklen atandım. Öğretmen olarak yaptığım bilimsel çalışmaları kullanarak akademik teşvik ödeneği alabilir miyim?

27 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği“nin “Akademik Teşvik müracaat ve Kıymetlendirme Süreci” başlıklı 6 ncı unsurunun 7 nci fıkrasında; “Devlet yükseköğretim kurumlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme mühletince vakıf yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Vakıf yükseköğretim kurumlarından yahut başka bir kurumdan Devlet yükseköğretim kurumları takımlarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında yalnızca Devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler temel alınır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İlgili düzenleme çerçevesinde, Öbür bir halk kurumundan üniversiteye atanan öğretim elemanlarının akademik teşvik ödeneği hesaplanmasında sırf devlet yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı olarak gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda, Eylül ayından Evvel Muallim olarak misyon yapmakta iken yapılan bilimsel çalışmaların akademik teşvik ödeneğinde kullanılması Mümkün değildir.

2- Geçen Yıl vakıf yükseköğretim kurumunda hekim Öğretim Üyesi olarak çalışmaktaydım. 2021 yılı prestijiyle devlet üniversitesine Doçent olarak açıktan atandım. Vakıf üniversitesindeki çalışmalarımla akademik teşvik ödeneğine başvurabilir miyim?

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği“nin 6 ncı unsurunun 7 nci fıkrasında yer Meydan karar çerçevesinde vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen faaliyetler akademik teşvik ödeneğinde dikkate alınmamaktadır.

Akademik teşvik ödeneğinin hesaplanmasında sırf devlet yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak vazife yapmakta iken yapılan çalışmalar dikkate alınır.

3- Devlet yükseköğretim kurumunda yabancı asıllı statüde misyon yapıyorum. Akademik teşvik ödeneğinden faydalanabilir miyim?

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği“nin 6 ncı unsurunun 9 uncu hususu uyarınca, kontratlı statüde misyon yapmakta olan yabancı asıllı öğretim elemanlarına akademik teşvik ödeneği verilmesi yasal olarak Mümkün değildir.

4- Hakkımda yürütülen soruşturma sebebiyle misyondan uzaklaştırıldım. Akademik teşvik ödeneğinden yararlanabilir miyim?

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği“nin 10 uncu hususunun 2/a fıkrasında; “Öğretim elemanlarına 2914 sayılı kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece yapılır.” sözü yer almaktadır.

Bununla birlikte, 2547 sayılı Kanunun 53/B unsurunun 6 ncı fıkrasında; “Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü toplumsal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak vazifeden uzaklaştırma müddeti içinde kendilerine aylıklarının yahut fiyatlarının üçte ikisi ödenir.” kararı bulunmaktadır.

Bu kapsamda, vazifeden uzaklaştırılan adaylara aylıklarının fiyatının üçte ikisinin ödenmeye devam edilmesi sebebiyle, açığa alınan bireylerin akademik teşvik ödeneğine başvurmasında ve yararlanmasında hukuken bir Mani bulunmamaktadır.

5- Doğum sebebiyle aylıksız izindeyim. Akademik teşvik ödeneğine başvurabilir miyim?

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği“nin 10 uncu unsurunun 2/a fıkrasında; “Öğretim elemanlarına 2914 sayılı kanun ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu uyarınca aylık ödendiği sürece yapılır.” sözü yer almaktadır.

Bu çerçevede, aylıksız izinde olan bireylerin akademik teşvik ödeneğine başvurmasında Mani bulunmamakla birlikte, ödenek almaya hak kazanması halinde ilgililer lakin misyona başladıklarında bu haktan ilgili aydan itibaren yararlanmaya başlayacaktır. Ayrıyeten, bu bireylerin geçmişe dönük hak talep etme imkanı bulunmamaktadır.

6- Araştırma Vazifelisi / hekim Öğretim Üyesi takımındayım lakin Doçent unvanı aldım, hangi unvanıma nazaran kıymetlendirme yapılacak?

“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 8 inci hususunun 1 inci fıkrasının “.akademik takım unvanlarına nazaran belirlenmiş olan oran…” kararı ve 8 nci fıkrasındaki “Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı temel alınır.” hükmü uyarınca akademi teşvik ödeneği süreçlerinde takım unvanı temel alınmaktadır.

7- Görevlendirme ile farklı bir kurumda .. aydır/yıldır misyon yapıyorum akademik teşvik müracaatımı hangi kuruma yapmam gerekmektedir?

Başvurular “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin 6 ncı unsurunun 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca takımlarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili ünite akademik teşvik müracaat ve inceleme kuruluna yapılmaktadır. Lakin bunun Biricik istisnası 2547 sayılı Kanunun 35 inci hususu uyarınca süreksiz takım evresi yapılan araştırma vazifelilerinin müracaatlarını süreksiz takım bölümlerinin yapıldığı yükseköğretim kurumlarına yapması gerekmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir