Adalet Bakanlığı İsimli Tıp Kurumu 3 işçi alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Adalet Bakanlığı İsimli Tıp Kurumu Başkanlığından:

1) İsimli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A unsuru uyarınca istihdam edilmek üzere;

Aşağıda yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir) takımı için İsimli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak kelamlı İmtihan sonucuna nazaran işçi alımı yapılacaktır.

2) İsimli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak kelamlı imtihanlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve takım için aranan puan cinsinden en az 70 puan Meydan adaylar başvurabilecektir. Müracaatta bulunacakların eşitlik Bakanlığı Memur İmtihan, Nakil ve atama Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı hususlarında yazılı olan kaideler ile bu ilanın 4’üncü hususunda belirtilen genel ve Özel kuralları taşımaları gerekmektedir.

3) Kelamlı imtihanlara, merkezi imtihanda alınan puanlar temel olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her takım için ilan edilen takım sayısının 3 sert kadar Namzet çağrılacaktır.

4) Müracaatta bulunacakların aşağıdaki genel ve Özel kuralları taşımaları gerekmektedir.

Genel kaideler:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) nihayet müracaat günü olan 29 Ocak 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı hususundaki ıslak kurallarını taşımak ve merkezi imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular Müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan cürümlerden mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü unsuru kararları Kapalı kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) halk haklarından yoksun olmamak,

f) nihayet Müracaat tarihi prestijiyle atanılacak takım için Gerekli tahsil niteliğini taşıyor olmak.

Özel kurallar:

Kimyager – İstanbul Merkez Teşkilatı takımında istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Kimya lisans programından mezun olmak. 2020 yılı halk İşçi Seçme İmtihanlarında KPSS P3 puan çeşidinden 70 ve daha üst puan almış olmak.

Biyolog – İzmir İsimli Tıp Küme Başkanlığı takımında istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kuramlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı halk İşçi Seçme İmtihanlarında KPSS P3 puan çeşidinden 70 ve daha üst puan almış olmak.

5) müracaat yeri ve biçimi:

Başvurular İsimli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan müracaat sonrasında posta yahut diğer bağlantı kanallarıyla rastgele bir evrak gönderilmeyecektir. müracaat esnasında fotoğraf ve KPSS Sonuç dokümanı ile diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanının sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu evrakların pdf ya da fotoğraf formatındaki hallerini Amade bulundurmaları gerekmektedir. müracaat sürecini Müsait formda yaparak tamamlayan adaylara müracaat kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

6) müracaat tarihleri:

Başvurular 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00 prestijiyle sona erecektir.

7) Müracaatların kıymetlendirilmesi:

Başvuruda bulunan ve müracaatları kabul edilen adayların KPSS P3 puanları temel alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana nazaran sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen takım sayısının 3 sert kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, kelamlı imtihana girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut Noksan evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel kararlara nazaran yasal süreç yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve İmtihan sonuçları İsimli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Kelamlı İmtihan yeri, tarihi ve saati:

İlan edilen bütün takımlar için kelamlı imtihanlar İsimli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, kelamlı İmtihan tarihleri daha sonra ilan edilecektir. 11060/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir