Adalet Bakanlığı 40 Müdafaa ve Emniyet Vazifelisi Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

T.C. ADALET BAKANLIĞI

KORUMA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ Alım İLANI

Adalet Bakanlığı Memur İmtihan, Nakil ve atama Yönetmeliği kararları doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek kelamlı İmtihan sonucuna nazaran Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 40 müdafaa ve Emniyet vazifelisi kadrosuna açıktan Nakil yapılacaktır.

Başvuru koşullarını taşıyan adayların, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; takım sayısının 3 sert Namzet kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile kelamlı imtihanda alınan puanın aritmetik ortalamasına nazaran en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen takım sayısı kadar Nakil yapılacaktır.

I) genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen kuralları taşımak,

b) 5188 sayılı özel Emniyet Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu unsuru kararı mucibince Emniyet soruşturması Olumlu olmak,

c) Lisans mezunları için 2020 yılı halk İşçi Seçme İmtihanında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı halk İşçi Seçme İmtihanında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 halk İşçi Seçme İmtihanında KPSSP94 puan çeşidinden 70 ve üzeri puanalmış olmak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II) özel Şartlar

a) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

b) nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış özel Emniyet vazifelisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak imtihanın nihayet müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar imtihana Müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, bayanlarda 160 cm’den kısa uzunluklu olmamak,

d) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi maniler bulunmamak,

e) Uzunluk uzunluğunun santimetre cinsinden nihayet iki sayısı ile kilosu ortasındaki ayrım 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm uzunluğunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

III) müracaat Tarihi, Biçimi ve İstenilen Belgeler

Adaylar müracaatlarını 04/01/2021-15/01/2021 tarihleri ortasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine Üye girişi yaparak elektronik müracaat yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların istenilen evrakları sisteme eksiksiz ve Biricik tek yüklemek suretiyle müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen evraklardaki yanlışlıklar ile Noksan evraklardan adaylar sorumludur.

Adayların tahsil bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. tahsil bilgisi alınamayan yahut kusurlu görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip tahsil evraklarını (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların 2020 KPSS puanları ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır.

Adayların Emniyet Soruşturması Formunu, özel Emniyet Vazifelisi Kimlik Kartlarını, ayrıntılı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) sisteme yüklemesi gerekecektir.

Ek-1 Emniyet Soruşturması Formunun “UYARI” kısmında belirtilen konulara Müsait olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili kısmın imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-1 formu dışında Öbür formun kullanılmaması gerekmektedir.)

Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV) Boy- Kilo Ölçümü, Kelamlı İmtihan Yeri ve Tarihi

Kadro sayısının 3 sert Namzet içerisinden uzunluk ve kilo kaidesini taşıyanlar kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır. Uzunluk ve kilo ölçümünün yapılacağı yer ve tarih Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü imtihana katılmaya hak kazananlar ile kelamlı İmtihan yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V) Kelamlı İmtihan Konuları

Atama yapılacak takımın gerektirdiği mesleksel bilgi 40,

Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir mevzuyu kavrama ve Anlatım yeteneği 20, puan olmak üzere; Yekün 100 puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi tespit edilirken; alınacağı takımın gerektirdiği teknik bilgiye ait bahislerin bir yahut birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VI) En son Muvaffakiyet Listesi ve İmtihan Sonuçlarının Duyurulması

Nihai muvaffakiyet listesi; adayların merkezi ve kelamlı imtihanda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına nazaran yapılacak olup, muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar asıl Namzet atanmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve takımlara atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

VII) Nakil Sırasında İstenilecek Belgeler

1) tahsil durumlarını gösteren evrakın aslı yahut İmtihan ünitesi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

2) İlanın özel Kaideler kısmının (e) bendinde belirtilen koşulların yanı Dizi aşağıdaki konuları kapsayacak biçimde sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel Emniyet vazifelisi olur” ibareli sıhhat raporu,

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık yahut Benlik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: özel Emniyet hizmetini yerine getirmesine Mani teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme mahzuru yahut gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): özel Emniyet hizmetini yapmasına Mani teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

3) İki adet vesikalık fotoğraf,

4) Mal bildirimi,

5) özel Emniyet Vazifelisi Kimlik Kartı sureti,

ÖNEMLİ NOT

Bu imtihanın müracaattan Nakil yapılıncaya kadar bütün kademelerinde adaylara yapılacak bilgilendirme ve davetler Bakanlığımızın internet sayfasında ilan yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

EK-1 :Güvenlik Soruşturması Formu

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir