Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

T.C. ADALET BAKANLIĞI

STAJYER KONTROLÖR Alım İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında genel yönetim hizmetleri sınıfında yer Meydan 7, 8 ve 9 uncu derecelerde bulunan on beş (15) adet stajyer kontrolör takımına eşitlik Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği kararları doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek kelamlı İmtihan sonucuna nazaran açıktan Nakil yapılacaktır.

A) İmtihana Katılma ve müracaat Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen nitelikleri taşımak,

2- 01 Ocak 2021 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)

3- Hukuk yahut hukuk bilgisine programlarında gereğince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında Uğraş için Gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4- 2019 ve 2020 yılında A Kümesi Takımlar için gerçekleştirilen halk Çalışanı Seçme İmtihanında KPSSP9 ve KPSSP48 puan cinslerinin rastgele birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan cinsinden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)

5-Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak kaideleri aranmaktadır.

B) müracaat Tarihi, Biçimi ve İstenilen Belgeler

Adaylar müracaatlarını 30/12/2020-08/01/2021 tarihleri ortasında saat 23:59:59‘a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine Üye girişi yaparak elektronik müracaat yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların istenilen evrakları sisteme eksiksiz ve Biricik tek yüklemek suretiyle müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen dokümanlardaki yanlışlıklar ile Noksan dokümanlardan adaylar sorumludur.

Adayların tahsil bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. tahsil bilgisi alınamayan yahut kusurlu görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip tahsil dokümanlarını PDF ya da JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların 2019 ve 2020 KPSS puanları ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır.

Adayların ayrıntılı özgeçmişlerini, fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) ve “Her türlü iklim ve seyahat kurallarına sağlam olunduğuna” ait yazılı beyanlarını (Ek-1 Beyan örneği) sisteme yüklemeleri gerekecektir.

Ek-2 Emniyet Soruşturması Formunun “UYARI” kısmında belirtilen konulara Müsait olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili kısmın imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 formu dışında Öbür formun kullanılmaması gerekmektedir.)

Hukuk fakültesi harici kısımlardan mezun olanların transkript dokümanlarını sisteme yüklemeleri gerekecektir.

Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır.

C) İmtihana Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, İmtihanın Formu, Yeri ve Tarihi

1-375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 24 üncü unsuru kararları doğrultusunda müracaat koşullarını taşıyanlar ortasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan tiplerine nazaran yapılacak sıralama sonucu ilk altmış (60) Namzet sözlü imtihana katılmaya hak kazanacaktır. nihayet sıradaki Namzet ile tıpkı puana sahip olan adaylar da imtihana kabul edilecektir.

2- Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

3-Sözlü imtihan, İmtihan Konseyi tarafından yapılacaktır.

4- Kelamlı imtihanda en az üç üyenin Olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden yaptığı kıymetlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.

5- KPSSP9 yahut KPSSP48 puanı ve kelamlı notunun ortalamasına nazaran en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle sonuncu muvaffakiyet listesi hazırlanır. Bu sıralamaya nazaran başarılı olan birinci 15 Namzet atanmaya hak kazanır. Notlarda Adalet olması halinde kazananlar İmtihan Kurulunca kur’a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına nazaran ilan edilen takım sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak savında bulunamazlar lakin yedekte kalırlar ve yine İmtihan açılıncaya kadar boşalacak takımları ve sıralarını beklerler.

6- Kelamlı imtihanda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, manaya ve tabir kabiliyeti ile bütün hal ve hareketleri değerlendirmeye tabi tutulur.

7- Kelamlı İmtihan 02/03/2021 tarihinde saat 9:30’da Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sk. No:18 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Ankara Hakimevi’nde yapılacak olup, kelamlı imtihana girecek adayların kimlik evrakları ile Birlikte Amade bulunmaları gerekmektedir.

D) Sonuçların Duyurulması

Bu imtihanın müracaattan işe alınmaya kadar bütün kademelerinde adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve davetler Bakanlığımızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir