657/4-B’li işçinin emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

4 ( B ) li olarak istihdam edilen işçi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun ( B ) bendi kapsamında kontratlı olarak çalışan işçi olmaktadır.

Bu kapsamda çalışanlar işçi sayılmayan halk görevlileridir. Yani yapmış oldukları işler genel olarak memur statüsünde olanlarla tıpkı olmaktadır. Personel sayılmamakla Birlikte emeklilik primleri Amele statüsünde Toplumsal Emniyet Kurumuna gönderilmektedir. Yani emeklilikleri Amele statüsünde süreç gören emekli aylığı hesaplama sistemi içerisindedir.

Emekli aylığı hesaplanma sistemi personellerle tıpkı olmakla birlikte, vazifelerinden ayrıldıklarında yahut emekli olduklarında çalışanlar üzere aldıkları misyon fiyatları üzerinden kıdem tazminatı almamakta, bunlara Amel sonu tazminatı ismi altında ödeme yapılmaktadır. İş sonu tazminatı fiyatının belirlenmesinde de emsali devlet memuruna ödenecek olan emekli ikramiyesi fiyatı temel alınmaktadır.

Bu ödemenin yapılması için de kesinlikle emekli olması gerekmemekte, mukaveleleri bittikten sonra müstahak olmaları kaydıyla Amel sonu tazminatı alabilmektedirler. Yani ne kıdem tazminatı, ne emekli ikramiyesi ismi altında ödeme almayıp, Amel sonu tazminatı ismi altında ödeme almaktadırlar.

Bu kapsamdakiler, Vakit içerisinde değişikliğe uğrayan 6/6/1978 tarihli ve 15754 sayılı “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” da yer Meydan kurallara tabidirler.

Bu “Esaslar” ın 7 nci unsurunda belirtilmiş olan kurallar;

İş sonu tazminatı alınabilmesi için;
Fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlanmış olması gerekmektedir.
– Bu formda 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu yeterince Daimi tam Amel göremezlik geliri, malüllük yahut yaşlılık aylığı bağlanması yahut toptan ödeme yapılması,
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için mukavelesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi,
c) İlgilinin ek 6 ncı hususun ikinci fıkrası uyarınca mukaveleyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından Gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi,
d) İlgilinin mevti,

hallerinden birinin vuku bulmasından Dolayı hizmet mukavelesi sona erenlere, vazife yapmakta olduğu durum unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa nazaran girebilecekleri hizmet sınıfındaki tıpkı yahut gibisi takım unvanı temel alınarak hizmet yılı ve tahsil durumu tıpkı olan emsali çalışana 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kararlarına nazaran bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi meblağını geçmemek üzere, kurumunda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet mukavelesinde yazılı aylık brüt fiyat fiyatında Amel sonu tazminatı ödenmektedir.

Memurlara ödenen emekli ikramiyesinden farklı olarak da bir yıldan artan mühletler için de, yani 1 ay, 7 ay, 11 ay üzere tam yıldan az mühletlere de, tam Yıl için hesaplanan ölçüden o müddete isabet eden fiyat kadar ödeme yapılmaktadır.

Hesaplanma halinin özeti;

5434 e tabi memur için yapılan emekli ikramiyesi hesaplama sistemi uygulanmaktadır.

Esas alınan kalemler;

Memur maaş katsayısı (Her Yıl Ocak ve Temmuz aylarında Toplu mukavele kararları ile tespit edilmektedir)

Aylık göstergesi (657 sayılı kanun Husus 43 kararındaki tabloda gösterilmiştir)

Ek gösterge (657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde gösterilmiştir)

Taban Aylığı fiyatı, Göstergesi 1000 sayısıdır ve taban aylığı katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur (375 sayılı KHK ve Toplu kontrat kararları ile tespit edilmektedir) Taban aylığı katsayısı Ocak-Temmuz 2021 ortası için2,594917 dir.

Kıdem Aylığı meblağı, Göstergesi her Yıl için 20’dir ve 25 yılı geçmez. 25 Yıl olduğunda 500 sayısı olur. Her Yıl için 20 gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. (375 sayılı KHK kararları ile tespit edilmektedir.)

Emeklilik Tazminatı oranı (5434 sayılı kanun ek Unsur 70 kararında gösterilmiştir) Emeklilik tazminat oranında en yüksek devlet memuru aylığının göstergesi ve ek göstergesi temel alınır. Buradaki hesaplamanın özeti 1500 gösterge + 8000 ek gösterge x Memur maaş katsayısı x 5434/Ek 70 de ek gösterge aralığına nazaran belirlenen % oranı halinde uygulanır.

5434/Ek Unsur 70’de bulunan yeni % oranları şöyledir;
– ek gösterge 8400 iç daha yüksek olanlar % 255
– ek gösterge 7600 iç daha yüksek olanlar % 215
– ek gösterge 6400 iç daha yüksek olanlar % 195
– ek gösterge 4800 iç daha yüksek olanlar % 165
– ek gösterge 3600 iç daha yüksek olanlar % 145
– ek gösterge 2200 iç daha yüksek olanlar % 85
– ek göstergesi 2200 den az olanlar % 45

Örnek hesaplama:

4 B li bir mühendisin diyelim 25 Yıl hizmeti Mevcut ve vazifesinden Amel sonu tazminatı almaya müstahak halde ayrılmış olsun. Bu durumdaki şahsa ödenecek Amel sonu tazminatında 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsündeki mühendis emsal alınır. Emsal alındığında bu kişinin derecesi, kademesi ¼ kademe olur, ek göstergesi de 3600 olur ve bunun üzerinden aktüel memur maaş katsayısı (0,165786 Ocak-Temmuz 2021 ortası memur maaş katsayısı) uygulanarak hesaplama yapılır.

Yapılacak olan hesaplama ayrıntıları;
Aylık göstergesi 1500 olur x 0,165786 = 248,68
ek göstergesi 3600 olur x 0,165786 = 596,83
Kıdem Aylığı 500 x 0,165786 = 82,90
Taban Aylığı 1000 x 2,594917 = 2.594,92

Emekli tazminatı olarak isimlendirilen % oranı 3600 ek gösterge için % 145; 1500 + 8000 = 9500 x 0,165786 = 1.574,967 x % 145 = 2.283,70

Çıkan meblağların toplamı; 5807,03 olur. Bu sayı mühendisin her tam Yıl için kazandığı Amel sonu tazminatı fiyatı olur.

25 Yıl hizmeti bulunan 4/B li mühendisin Amel sonu tazminatı meblağı da;

25 x 5807,03 = 145,176 TL. olur.

4 ( B ) li kontratlı işçi yalnızca Amel sonu tazminatı hesabı yapmak için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilir. şayet ay küsuratları Mevcut ise hesaplama sonucu çıkan fiyat üzerinden orantı yapmak suretiyle ay küsuratlarına ödenecek Amel sonu tazminat fiyatını da bulanabilirler.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir