5510 ve 5434’e nazaran emeklilikte makam tazminatı ödenmesi kaideleri

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 27, 2022 Yorum Yok

5434 e tabi olan Devlet memurlarına emekliliklerinde makam, temsil ve vazife tazminatı ödemeleri yapılmaktadır.

5510 a tabi olan Devlet memurlarına ise emekliliklerinde yapılmamaktadır, bunların Toplumsal Güvenlik Kurumu prime temel karları içerisine bu fiyatlar da alındığından aylık bağlama meblağını yükseltmektedir.

Yani, 5434 e tabi olanlar için aylıklar + makam, temsil yahut misyon tazminatı,

5510 a tabi olanlar için ise emekli aylık fiyatını belirlerken kullanılmaktadır.

5434 e tabi memurların tazminat fiyatlarından Toplumsal Güvenlik Kurumuna rastgele bir prim kesintisi yapılmaz ve memurların emeklilik ikramiyesinde de uygulanmaz.

Bu tazminatlar memurların takım, vazife yahut rütbeler itibariyle farklı gösterge sayıları temel alınmak suretiyle belirlenmiştir. Emeklilik aylık ödemelerinde gösterge sayısı ne ise bu sayı ile memur maaş katsayısı çarpılarak ortaya çıkan fiyat memura emekli aylığına ek olarak yapılır. 657 sayılı Kanuna tabi olanlar için 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde, 2914 e tabi olanlar için bu kanunda yer alan tabloda, 926 a tabi olanlar için bu kanunda yer alan tabloda ve bu biçimde birtakım kanunlarda takım vazife unvanları için göstergeler belirlenmiştir.

Memurların emekli aylığı ile bir arada makam tazminatı meblağlarını alabilmesi için makam tazminatlı vazifelerinin tamamının en az 2 yıl olması gerekiyor. Daha az bir müddet yapmışlarsa yararlanamıyorlar.

Memurların 2 yıllık mühletleri tamamlamaları birtakım durumlarda misyondan alınıp makam tazminatsız vazifelere geçme ve daha sonra tekrar makam tazminatlı misyonlara atanma durumları da olabilmektedir. Bu durumda 2 yıllık süreyi tamamlamaları kesintili duruma gelebilmektedir. Lakin kesintili durumlar da olsa 2 yıllık müddetin tamamlanması halinde emekli olduklarında makam tazminatı almaya hak kazanabileceklerini değerlendirmekteyiz.

Makam tazminatı uygulanan emekli için ayrıyeten vazife yahut temsil tazminatı meblağları da ödenmektedir.

Temsil tazminatı makam tazminatı 7000 ve daha üst sayılarda tespit edilen misyon unvanlarına ödeniyor.

Görev tazminatı da makam tazminatı 7000 sayısından daha az makam tazminatı tespit edilmiş vazife unvanlarına ödeniyor.

Görev yahut temsil tazminatı meblağlarının ödenmesi için emeklinin kamu işyerlerinde misyon almaması gerekiyor. Kamu işyerlerinde misyon alanlardan istisna olarak ödenenler;

– Emekli olduktan sonra eğitim yahut bilimsel araştırma kurum ve ünitelerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlara ödenmektedir.

– Her derece çeşitteki eğitim kurumları yahut eğitim ünitelerinde ders fiyatı karşılığında ders vazifesi verilenlere ödenmektedir.

– Profesör unvanına sahip olanlardan 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanun Unsur 34 üncü hususuna nazaran görevlendirilenlere ödenmektedir. Yani temel kanun üzerinde çalışmalar yapmak üzere kurulan komitelerde misyon yapan uzman işçiye ödenmektedir.

Makam Tazminatı hakkında kısa genel değerlendirmemiz:

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Unsur 68 kararına işlenmiş olan, lakin uygulama imkanı bulunmayan “Makam yahut yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren misyonlarda toplam en az iki yıl bulunmadan yahut bu misyonlarda hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay mühletle bulundukları en üst vazifeleri için belirlenen vazife tazminatı yahut hizmet yılları prestijiyle belirlenen misyon tazminatından yüksek olanı ödenir.” Kararı gibisi yeni bir düzenlemenin yapılması yahut yönetimci pozisyonunda olan Şef ve Müdür unvanlarına da ek göstergeler ile birlikte makam tazminatı uygulamasının da hayata geçirilmesinin uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

Bu açıklamalarımız büsbütün 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulananlara yöneliktir. Birinci sefer 2008 yılı Ekim ayından sonra olanları kapsamaz. Yeni memurların yani 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli aylıklarında çalışma hayatları içerisindeki Toplumsal Güvenlik Kurumuna gönderilen primleri temel alınarak aylık bağlanmaktadır. Bunlar hakkında aylıkların dışında makam, temsil, vazife tazminatı olarak başka bir ödeme sistemi bulunmamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir