4/B’linin aldığı hastalık raporu, 3+1 müddetinde kıymetlendirilir mi?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

SORU: Merhabalar, kontratlı öğretmenlerin rapor durumu nasıldır? Mesela 3 ay rapor alan kontratlı öğretmenin 3. yılını doldurması ve takıma geçmesi noktasında bir zahmet yaşar mı? Yani takıma geçerken, rapor alınan müddetler sayılır mı?

CEVAP: Kontratlı öğretmen istihdamının düzenlendiği 652 sayılı KHK’nın Ek 4. hususunun 1. ve 7. fıkraları aşağıdaki formdadır.

“(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm takımı bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası kapsamında kontratlı öğretmen istihdam edilebilir.

(7) Kontratlı öğretmenliğe atanacakların müracaatları, kelamlı imtihana alınacakların belirlenmesi, kelamlı imtihan hususları, kelamlı imtihanın yordam ve temelleri, atanmaları ve bu hususun uygulanmasına ait başka konular Ulusal Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

652 sayılı KHK’nın uygulama yönetmeliği olan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmeliğin 24. hususu aşağıdaki biçimdedir.

“İzinler
Unsur 24 (1) Kontratlı öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde müsaadeli sayılır. Bunlara, hastalık ve öbür mazeret müsaadeleri dışında ayrıyeten yıllık müsaade verilmez.
(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret müsaadeleri, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde belirlendiği halde verilir.”

Söz konusu yönetmelik kararında atıf yapılan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller’in 10. hususu ise aşağıdaki haldedir.

“Madde 10- Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için fiyatlı hastalık müsaadesi verilebilir. Hastalık sebebiyle, Toplumsal Sigortalar Kurumunca ödenen süreksiz iş göremezlik tazminatı ilgilinin fiyatından düşülür.”

Söz konusu husustaki 30 günlük sınırlama Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasının 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.

DEĞERLENDİRME

Yuakrıda yer verilen mevzuat kararlarında hastalık raporu alınan müddetlerin, hizmetten sayılmayacağına dair bir karar yer almamaktadır.

Bu bağlamda, 3 ay mühlet ile rapor alan kontratlı öğretmenin raporlu olduğu devrin, “3 yıl hizmet” hesabında dikkate alınması gerektiğini kıymetlendiriyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir