Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Ziraat Bankası İstanbul merkezli olarak vazife almak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak.

ZİRAAT BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE Alım İMTİHANI MÜRACAAT KOŞULLARI

Bankamız Teftiş Şurası’nda İstanbul merkezli olarak vazife almak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Görev Tarifi: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Konseyi Başkanlığı bünyesinde misyon yapmaktadır. Teftiş Şurası Başkanlığı, Banka Üst İdaresine banka faaliyetlerinin kanun ve ilgili öteki mevzuat ile banka içi strateji, siyaset, prensip ve maksatlar doğrultusunda yürütüldüğü ve İç kontrol-risk idaresi sistemlerinin aktifliği ve yeterliliği konusunda garanti sağlar. Bu çerçevede, Teftiş Konseyi Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışı bütün şubeleri, genel Müdürlük üniteleri ile bağlı iştirakler ve iştirakleri mahallinde ve merkezden denetlemektedir.

Genel Hususlar

İmtihan süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki kademeden oluşacaktır.

Adayların mezuniyetlerine nazaran İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı İmtihan düzenlenecektir.

Yazılı İmtihan Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00‘da gerçekleştirilecektir.

Banka, Gerekli hallerde adayların imtihana gireceği yerleri evvelce duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.

Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı imtihana İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren iktisat (İktisat), İşletme, Maliye, halk İdaresi, Çalışma İktisadı ve sanayi Alakaları, Memleketler arası Bağlantılar, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk İdaresi, İşletme Bilgi İdaresi, İşletme İdaresi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili kısımlarından yahut üniversitelerin Finans Mühendisliği kısımlarından yahut denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili kısımlarından mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek şartıyla son sınıfta okuyor olmak,

Yazılı imtihana Mühendislik alanından katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, sanayi Mühendisliği, sanayi ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği kısımlarından yahut denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili kısımlarından mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek şartıyla son sınıfta okuyor olmak,

4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik misyonunu tamamlamış yahut erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

5. Daha Evvel T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı’nın mülakat etabında elenmemiş olmak.

Ödeme ve müracaat Süreci

Başvuru sırasında dikkat edilecek konular aşağıda belirtilmiştir:

Başvurular 09-26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/internet sitesine Üye olmak suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formu Namzet tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın nihayet 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak müracaat Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, İmtihan maliyeti olarak 195 TL sınav fiyatı ödeyecektir. Ödeme süreci, İmtihan başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Konular:

Her adayın mezun olduğu/olacağı lisans kısmına Müsait olan İmtihan alanını (İdari ve Mühendislik alanları) seçmesi gerekmektedir.

Mühendislik alanından imtihana girecek olan adayların aşağıdaki tabloda belirtilen mühendislik kümelerine nazaran mezun oldukları/olacakları mühendislik kısmına Müsait mühendislik kümesinden imtihana girmeleri Mecbur olup aşağıdaki tablo doğrultusunda İmtihan kümesi tercihi yapılmalıdır. İmtihan kümesini kusurlu seçen adayların kümeleri Banka tarafından değiştirilecektir.

İmtihan başvurusu sırasında HES (Hayat Meskene Sığar) kodunun girilmesi gerekmektedir.

Formda bulunan alanların gerçek ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin İmtihan müracaat şartlarına uymaması halinde müracaat kabul edilmeyecektir.

İşe alım sürecinin rastgele bir basamağında aranan nitelikleri taşımadığı yahut gerçeğe alışılmamış beyanda bulundukları tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Yanlış bilgi veren yahut birtakım bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan Dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü ziyandan Mesul olur.

Sınav Süreci

Sınav Daveti

Adaylar tercih ettikleri İmtihan merkezinde imtihana gireceklerdir.

Başvurusu kabul edilen adaylar İmtihan merkezi ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 19 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresinden müracaat sistemine giriş yaparak alabileceklerdir.

Yazılı Sınav

Yazılı imtihan, belirtilen İmtihan merkezlerinde 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00‘da başlayacak olup, çoktan seçmeli test formunda yapılacaktır.

Adaylar imtihana girebilmek için İmtihan Giriş Dokümanı ile fotoğraflı ve onaylı kimlik dokümanını (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı şoför evrakı, mühleti geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında Öbür hiçbir evrak imtihana girebilmek için geçerli olmayacaktır.

T.C. sıhhat Bakanlığı’nın yayımladığı Covid-19 Salgın İdaresi ve Çalışma Rehberi kararları doğrultusunda Covid-19 (+) olan, Covid-19 temaslısı olan yahut İmtihan binasına giriş esnasında gövde sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli adaylar için tutanak düzenlenecek ve İmtihan binasına alınmayacaktır.

Adayların İmtihan merkezine, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz irtibat sağlayan bluetooth, elektronik kelamlık, irtibat, depolama, kayıt ve bilgi aktarma aygıtları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı yahut resmi gayeli olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek objeler; Meşrubat (su hariç) ve yiyecek vb. Besin unsurları ile girmeleri muhakkak yasaktır.

İmtihana 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar imtihana alınmayacaktır.

Yazılı İmtihan 3 kısımdan oluşmaktadır. İmtihan Biricik bir Celse halinde gerçekleştirilecek olup, Yekün soru sayısı 140 adet ve Yekün İmtihan mühleti 160 dakikadır.

İmtihan soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda imtihanın her bir kısmının konusu ve soru sayısı yer almaktadır.

İmtihanın 1. ve 2. Kısım’ı (Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil) her 2 Meydan için de ortak olarak yapılacaktır.

İmtihanın 3. kısmı (alan bilgisi) İdari yahut Mühendislik alanına nazaran farklılık arz edecek olup her bir Meydan için İmtihan mevzuları aşağıda belirtilmiştir.

İdari Meydan için 3. Kısım İmtihan Mevzuları:

Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Milletlerarası İktisat, Para/Banka/Kredi, Maliye Siyaseti, İşletme İktisadı, Türkiye İktisadı, Aktüel Ekonomi),

Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Bedelli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Mühendislik Alanı için 3.Bölüm İmtihan Mevzuları:

Mühendislik alanından imtihana başvuran adaylara aşağıda belirtilen ortak Meydan mevzularından ve İmtihan başvurusu sırasında mezun oldukları/olacakları kısma nazaran seçecekleri Mecbur uzmanlık alanı kümelerine nazaran belirtilen hususlardan sorular yöneltilecektir.

a) Ortak Alan

Genel Meydan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

Genel iktisat (Türkiye İktisadı, Aktüel İktisat, Makroekonomi, İşletme İktisadı, Memleketler arası İktisat, Para/Banka/Kredi)

b) Mecbur Uzmanlık Alanı

Bilgisayar Kümesi Soruları (İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Data Tabanı Yönetim Sistemleri, Data Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Obje Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları)

Elektrik/Elektronik Kümesi Soruları (Elektrik periyot Temelleri, periyot ve Sistem Tahlili, Sayısal Devreler, İşaretler ve Sistemler, Elektromagnetik Alan, Sıkıntı Elektroniği, Mikroişlemci Sistemler, Denetim Temelleri, Elektronik)

Endüstri/İşletme Kümesi Soruları (Üretim Planlama ve Denetim, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekaniği, kalite Denetim, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik, Ergonomi)

Yazılı İmtihan sorularına ve İmtihan uygulamasına ait itiraz, Anadolu Üniversitesi İmtihan hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, 28.04.2021 tarihi mesai bitimine kadar ve sayfada yer Meydan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Yazılı İmtihanda Muvaffakiyet Tespiti

Yazılı imtihanda, İmtihan kısımlarının her biri baraj niteliğinde olup muvaffakiyet tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. Kısım’dan en az %70’inin, 2. Kısım’dan en az %60’ının ve 3. Kısım’dan en az %50’sinin doğru olarak yanıtlandırılması gerekmektedir.

Her bir kısım için soruları belirtilen oranlarda yanlışsız yanıtlandıran adaylar ortasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir Meydan bazında alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı sayısının 4 (dört) sert Namzet (son adayla birebir puanı Meydan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

İmtihan sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı İmtihan sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi İmtihan hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, İmtihan sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 5 (beş) Amel günü içinde ve sayfada yer Meydan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.trinternet sitesinde ilan edilerek mülakata Davet edilecektir.

Mülakat ve Kesin Değerlendirme

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken evraklar www.ziraatbank.com.trinternet adresinde duyurulacaktır.

Mülakatta 70 ve üstünde puan Meydan adayın yazılı İmtihan puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai muvaffakiyet notu olacaktır.

Mülakatta 70‘in altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından muvaffakiyet sıralamasına iç edilmeyecek ve bu adaylar için nihai muvaffakiyet notu hesaplaması yapılmayacaktır.

Her bir Meydan için son muvaffakiyet notu en yüksek olandan aşağı hakikat sıralanacak ve muhtaçlık duyulan kontenjan kadar Namzet istihdam edilmek üzere Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.

Adayların kelamlı İmtihan sırasında gösterdikleri performansa nazaran alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı sayısının altında/üzerinde Namzet istihdam edilebilecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir