YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 18, 2023 Yorum Yok

Yüksek Seçim Heyetinin (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Devre Milletvekili genel Seçimi’nde, Yurt dışında yaşayan seçmenlerin bulundukları ülkelerde oy kullanmaları gayesiyle muhtaçlık duyulan mal ve hizmet alımlarıyla seçimlerle ilgili Yurt dışındaki diğer harcamalarda uygulanacak yöntem ve temelleri belirledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararına nazaran, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Devre Milletvekili genel Seçimi’nde, bütün harcamalar Yurt içinde Kesin ödeme, Yurt dışında ön ödeme suretiyle karşılanacak.

Merkezde yapılacak harcamalar için YSK Seçim Hizmetleri genel Müdürü, Yurt dışında yapılacak harcamalar için ödenek gönderme evrakıyla kendisine harcama yetkisi verilen Yurt Dışı İlçe Seçim Heyeti Lideri harcama yetkilisi olacak.

Harcama yetkilisince yazılı olarak görevlendirilen ve yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlular, seçim yapılacak Hariç temsilciliğin çeşidine nazaran, misyon şefleri ve başkonsoloslar olarak belirlendi.

– Sarfiyatlar, YSK’nın tertibinden karşılanacak

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin bulundukları ülkelerde oy kullanmaları maksadıyla yapılması öngörülen ve kargo, kiralama, sigorta, haberleşme sarfiyatları, hizmet alımları, mal ve sarf materyali alım masrafları, seçim yapılacak ülkelerdeki yasal yükümlülükler ya da Mahallî makamların talep edeceği diğer masraflar, kur farklarından doğan masraflar ile günlük fiyatlar YSK Başkanlığının tertibinden karşılanacak.

Yapılacak mal ve hizmet alımlarında, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın kendisine ihale yetkisi verilen harcama yetkilisi mutemedi tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak gereksinimler temin edilecek.

Her bir Hariç temsilcilik tarafından seçim için Özel olarak açılacak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Heyeti Başkanlığına bildirilecek banka hesaplarına, harcama yetkilisi mutemedi ismine ön ödeme gönderilecek.

Ön ödemeler yalnızca Yurt dışındaki seçim Amel ve süreçleri için kullanılacak.

-Ödeme kaideleri, ilgili ülke mevzuatına nazaran yapılacak

Harcama yetkilisi mutemedi tarafından, seçim Amel ve süreçlerine ilişkin harcamalar gerçekleştirildikten sonra ön ödeme mahsup müddetlerinde, harcamalara ait bütün doküman ve çeviriler Yurt Dışı İlçe Seçim Heyeti Başkanlığına mahsup edilmek üzere gönderilecek.

Artan meblağlar, Yurt Dışı İlçe Seçim Şurası Başkanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra, Hariç temsilciliklerce konsolosluk hasılat hesabı kayıtlarına alınarak, Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne bildirilecek. Kayıtlara alınan fiyatlar, eşitlik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilerek ön ödemelere ait kayıtlar kapatılacak.

Yurt dışında hazırlanan mukavelelerde bulunması gereken konularla ödeme kaideleri, mukavelenin yapıldığı ülke mevzuatına nazaran yürütülecek.

Diplomatik muafiyetler çerçevesinde vergi iadesi alınmasına ait süreçler müddetinde yapılarak Tahsil edilen fiyatlar, Hariç temsilcilikler tarafından konsolosluk hasılat hesabı kayıtlarına alınarak, Dışişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne bildirilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir