Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 25 stajyer kontrolör alacak

Genel Oca 10, 2023 Yorum Yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler genel Müdürlüğünden: STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler genel Müdürlüğünce 30/01/2023 -03/02/2023 tarihlerinde Ankara’da, genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 25 adet stajyer kontrolör takımına Toplumsal Bilimler kısmında (20 kişi) ve Mimarlık kolunda (5 kişi) eğitim görmüş adaylar ortasından Nakil yapılmak üzere Stajyer Kontrolörlük Giriş İmtihanı (Sözlü) yapılacaktır. İmtihana katılacaklarda aranacak nitelikler, müracaat hali, imtihanın kıymetlendirilmesi ve imtihanla ilgili öbür hususlardaki açıklamalar aşağıdadır.

A)SINAVA KATILACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı niteliklere sahip olmak, (Erkek adaylar için kelamlı imtihanın başlangıç tarihi prestijiyle askerlikle ilişiği olmamak).

2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar).

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fakültelerin Mimarlık kısımları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi yahut Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

4. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanları sonucunda;

a) “Sosyal Bilimler” kısmında KPSSP8, KPSSP16 ve KPSSP21 puan çeşitlerinden rastgele birinden en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan tipinden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır); Müracaatta bulunan adaylardan puan sıralamasına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş takım sayısının 4 sert olan 80 Namzet imtihana Davet edilecektir. Lakin, imtihana katılmaya hak kazanan nihayet adayın almış olduğu puanı Meydan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da imtihana çağrılacaktır.

b) “Mimarlık” kısmında KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan çeşitlerinden rastgele birinden en az 70 puan almış olmak (Bu üç puan çeşidinden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır); Müracaatta bulunan adaylardan puan sıralamasına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş takım sayısının 4 sert olan 20 Namzet imtihana Davet edilecektir. Lakin, imtihana katılmaya hak kazanan nihayet adayın almış olduğu puanı Meydan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da imtihana çağrılacaktır.

5. nihayet müracaat tarihi prestijiyle nihayet beş Yıl içinde Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanında (YDS/e-YDS) Almanca, Fransızca yahut İngilizce lisanlarından birinden en az (C) düzeyinde not almış olmak yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan muadil seviyede puanı aldığına dair dokümana sahip olmak.

6. sıhhat durumu prestijiyle iklim değişikliklerine ve her türlü seyahat şartlarına elverişli olmak, Kontrolörlük misyonunu yapmasına Mani olabilecek Daima gövde yahut akıl sıhhati yahut gövde sıhhati ile engelli bulunmamak.

7. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tavrı ve davranışları tarafından Stajyer Kontrolörlüğe Mani bir durumu olmamak.

8. Daha Evvel giriş imtihanına en Çok iki kere katılmış olmak.

B) MÜRACAAT FORMU VE GEREKLİ BELGELER

1. Müracaatlar; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması mecburidir. Laf konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen müracaat ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2. Adaylar müracaatlarını 26/12/2022 günü saat 09.00’dan 16/01/2023 günü saat 18.00’e kadar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı/Kariyer Kapısı işe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, müracaatların nihayet güne bırakılmaması gerekmektedir.

3. e-Devlet üzerinden müracaat süreçleri başlatıldığında, kimlik, tahsil, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgileri Noksan yahut yanılgılı olan adaylar ilgili kurumlarla irtibata geçerek, Gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

4. Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların, diploma yahut mezuniyet dokümanı ile birlikte, denkliği gösterir evrakları pdf ya da jpeg formatında müracaat esnasında e-Devlet üzerinde ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir.

5. lisan yeterliliği açısından YDS dışında denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir dokümana sahip olan adayların Laf konusu belgeyi pdf yahut jpeg formatında e-Devlet üzerinde Yabancı lisan İmtihanı Beyan Bilgileriniz evresinde yüklemeleri gerekmektedir.

6. Erkek adayların askerlik bilgileri ulusal Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde kusur olan adayların askerlik şubeleri ile irtibata geçerek e-Devlet üzerindeki bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

7. Müracaatının nihayet basamağına gelen ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum.” seçeneğini işaretleyerek “Başvur” butonuna basmaları zaruridir. karşıt takdirde bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

8. müracaat tarihleri ortasında bilgilerinde Noksan yahut yanılgı olduğunu ayrım edip değişiklik yapmak isteyen adayların “iptal Et” butonuna basarak müracaatlarını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Yeni Başvuru” butonuna basarak açılan ekrandan müracaatlarını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu süreci 16/01/2023 tarihi saat 18:00’dan Evvel tamamlayarak “Başvur” butonuna basmaları mecburidir. karşıt takdirde bu süreci gerçekleştirmeyen adayların müracaatları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

9. müracaat sürecinin yanlışsız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından ve istenilen dokümanların modüle yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

10. Metoduna Müsait yahut vaktinde yapılmayan müracaatlar ile Noksan yahut yanlışlı İmtihan müracaat dokümanları kabul edilmeyecektir.

11. Bakanlık, sisteme yüklenen dokümanların asıllarını, müracaat ve imtihanın her etabında adaylardan isteyebilir.

C) ADAYLARA İlan ŞEKLİ

Adaylar İmtihan sürecine ilişkin durum bilgilerini Meslek Kapısı-Kamu işe Alım Platformu üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıyeten İmtihan sonuçları ile ilgili adaylara rastgele bir yazılı bildirim yapılmayacaktır. durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri Mesul olacaktır. İmtihan süreci ile ilgili gerek duyulması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet adresinin (www.ktb.gov.tr) “Duyurular” kısmında adayları bilgilendirme maksadı ile İlan yapılabilecektir.

Ç) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Müracaatta bulunan adaylardan puan sıralamasına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş takım sayısının 4 sert Namzet (sosyal bilimler kolunda 80, mimarlık kolunda 20 aday) kelamlı imtihana Davet edilecektir. Fakat, her iki kolda imtihana katılmaya hak kazanan nihayet adayların almış olduğu puanı Meydan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da imtihana çağrılacaktır.

2. müracaat formları ve eki evrakların incelenmesi sonucu imtihana katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. ek olarak, adaylar kıymetlendirme Sonuç bilgilerini Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecektir. Ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3. Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunanlar, atanma kaidelerini taşımayanlar ve/veya atanma kaidelerini kaybedenler ile müracaat basamağında ilanda istenilen ilgili dokümanlar dışında farklı evraklar yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan kurallara ait ilgili belgeyi ibraz edemeyenler imtihana alınmayacaktır. Bu konuların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş imtihanını kazanmış olsalar dahi imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıyeten 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

4. Yapılacak kıymetlendirme sonucunda kelamlı imtihana Davet edilecek adayların aşağıdaki evrakları kelamlı İmtihan öncesinde teslim etmesi gerekmektedir:

a) Yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adaylar ile ilanda belirtilen fakültelere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış fakültelerden mezun olan adaylar için diploma örneği ile denklik dokümanının aslı yahut onaylı örneği,

b) YDS/e-YDS dışında yabancı lisan yeterlik dokümanı sunan adaylar için, Laf konusu dokümanın aslı ya da onaylı örneği.

D) İMTİHANIN HALİ VE YERİ

Giriş imtihanı “Sözlü Sınav” formunda 30/01/2023 – 03/02/2023 tarihleri ortasında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:32 Emek/ANKARA” adresinde Biricik kademede yapılacaktır. Adayların duyurulan İmtihan saatinden en az yarım saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve T.C. Kimlik Numarası bulunan onaylı kimlik dokümanlarından (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut geçerlilik müddeti bitmemiş pasaport) rastgele birini yanlarında bulundurmaları, ayrıyeten üstte Ç4 kısmında belirtilen evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Laf konusu dokümanları ibraz edemeyen adayların durumu tutanakla tespit edilecek ve bu adaylar imtihana alınmayacaktır. Bu durumdaki adaylar mevzu ile ilgili olarak rastgele bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

E) İMTİHAN KONULARI

1. Toplumsal Bilimler Eğitimi Görmüş Adaylar için:

a) Hukuk

– Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası

– uygar Hukuk (Başlangıç Kararları ve Bireyler Hukuku)

– Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

– Ticaret Hukuku (Ticari işletme, Şirketler Hukuku)

– idare Hukuku (Genel Asıllar ve İdari Yargı)

b) iktisat

– Mikro iktisat

– Makro İktisat

c) Maliye

– halk Maliyesi

– Maliye Politikası

ç) genel Kültür, genel Yetenek

2. Mimarlık Kolunda Eğitim Görmüş Adaylar İçin:

a) Mimarlık Bilgisi

b) yapı Bilgisi

c) Bina Bilgisi

ç) bayındır Hukuku

d) genel Kültür, genel Yetenek

F) İMTİHANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. İmtihanda adaylar, İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi (50 puan), bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), genel Yetenek ve genel kültür (10 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan) üzerinden değerlendirilecektir.

2. Yapılacak imtihanda başarılı sayılabilmek için, İmtihan kurulu lideri ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaidedir.

3. İmtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan Çok ise en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atanmaya hak kazanan, toplumsal bilimler kısmında 20, mimarlık kısmında 5 “asil aday” ve toplumsal bilimler kısmında 10, mimarlık kolunda 2 “yedek aday” belirlenir.

4. İmtihan puanları tıpkı olan adayların olması durumunda, Yabancı lisan puanı en yüksek olan adaya, bunların da eşit olması durumunda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. İmtihanda kıymetlendirme tutanağı dışında sesli ve imajlı rastgele bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Giriş imtihanından en az 70 puan almış olmak, İmtihan sonuçlarına nazaran asil ve yedek Namzet sıralamasına giremeyen adaylar için rastgele bir hak teşkil etmeyecektir. İmtihan sonuçları, asil ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.ktb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir ve adaylar Sonuç bilgilerini Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden de takip edebilecektir. Ayrıyeten kazanan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

5. İmtihan sonuçları ilan tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır.

G) STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA

Bakanlıkça ilan edilecek atanmaya hak kazanan Namzet listesinde yer Meydan adaylar, muvaffakiyet sırasıyla durumlarına Müsait olan Stajyer Kontrolör takımlarına atanırlar. Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde Nakil evrakını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu adayların yerine muvaffakiyet sırasına nazaran yedek adaylar alınacaktır.

H) DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ

Bakanlık, Gerekli görülmesi durumunda ilanda belirtilen müracaat ve İmtihan tarihlerinde değişiklik yapabilir.

İlan olunur. 15438/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir