Vergi kontrol Heyeti 175 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

I – İMTİHANA AİT BİLGİLER:

Sınavı Açan Ünite: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi kontrol Heyeti Başkanlığı

Atama Yapılacak Takım Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 175 adet.

KPSS Puan Yılı, Tipleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) kümesi takımlar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanının; KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin rastgele birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

Yazılı ve Kelamlı İmtihan Temeli: Giriş İmtihanı Evvel klasik metotta yazılı, akabinde kelamlı olmak üzere iki kademeli yapılır. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana giremezler.

II – İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

– Giriş İmtihanının yazılı kısmı 19-20 Aralık 2020 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğlenden sonra olmak üzere Yekün dört Celse halinde yapılacaktır.

– Giriş İmtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı imtihanın yapılacağı yer ve İmtihan saatleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yazılı imtihandan en az 10 gün Evvel ilan edilecektir. Adaylar için ayrıyeten imtihana giriş evrakı düzenlenmeyecektir.

– Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar Ankara’da kelamlı imtihana tabi tutulacak olup kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri ve Namzet numaraları, kelamlı İmtihan yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, Müsait yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

III – İMTİHANA MÜRACAAT KAİDELERİ:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda yazılı nitelikleri haiz olmak.

– Yazılı imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1985 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak)

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

– En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.

– Daha Evvel Vergi Müfettiş Yardımcılığı İmtihanına katılmamış yahut en Çok iki Defa katılmış olmak.

– Başvuruyu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Giriş İmtihanı Duyurusunda belirtilen kaidelere Müsait olarak mühleti içerisinde yapmış olmak.

– ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanında KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan cinslerinin rastgele birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat yapanlardan en yüksek puan sıralamasına nazaran birinci 875 Namzet ortasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının apansız Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.)

– Sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir durumu olmamak.

– Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

IV – İMTİHAN BAŞVURUSU”

– Müracaatlar 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

– Adaylar Giriş İmtihanına, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesindeki (https://www.hmb.gov.tr) İmtihan müracaat Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. İmtihan başvurusu, adaya ilişkin nihayet bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin yüklenmesi ve müracaat Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– Adayların, imtihana müracaat süreci yapmadan Evvel HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine sıhhat Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, imtihanın yapılacağı günler yahut daha ileri tarihli olması gerekmektedir. İmtihana müracaatta, HES kodu bilgisi müracaat esnasında kaydedilmeyen adayların müracaat yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

– Adayların doldurmuş oldukları İmtihan müracaat Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle Birlikte yazılı İmtihan saatinden Evvel imtihana girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. karşıt takdirde müracaatları geçersiz sayılarak imtihana alınmayacaklardır.

27 Kasım 2020 Cuma günü saat: 17:30’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi süreç Sistemine ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Dolayı adayların müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

V – İMTİHANIN HALİ VE İMTİHAN HUSUSLARI:

– Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı yazılı ve kelamlı olarak yapılır. İmtihan bahisleri aşağıdaki üzeredir:

MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, halk Maliyesi.

İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Kanılar Tarihi, Nakit Teorisi ve Siyaseti, Türkiye İktisadı, Memleketler arası iktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

HUKUK: Anayasa Hukuku, idare Hukukunun genel Temelleri ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Adabının genel Temelleri, uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili.

– I – KIYMETLENDİRME:

– Giriş İmtihanı puanı, yazılı ve kelamlı İmtihan notlarından meydana gelir. İmtihanlar 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir.

– Giriş İmtihanında başarılı olmak için:

a) Yazılı imtihandan başarılı sayılmak için İmtihan kümelerinin her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı İmtihan sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere, Nakil yapılacak takım sayısının iki sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır. Yazılı imtihandan en az 65 puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan öbür adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

c) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için kelamlı İmtihan puanının 65’den az olmaması gerekir.

– Giriş imtihanı puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

– Adayların muvaffakiyet derecesi tespit edilirken, giriş imtihanı puanının eşit olması halinde, yazılı İmtihan puanı yüksek olan adaya; yazılı İmtihan puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

– Giriş imtihanından 65 ve üzerinde puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

– Giriş imtihanında başarılı olan adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran isim ve soyadları ile Namzet numaralarının yer aldığı listeler, Müsait yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıyeten imtihanda başarılı olan adaylara sonuç, yazma ile de bildirilir.

– İmtihan sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar İmtihan Heyeti tarafından incelenir ve on Amel günü içerisinde karara bağlanıp, Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII – ÖBÜR KONULAR:

– Adayların imtihana girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Kimlik Kartı, Şoför Evrakı yahut kullanım müddeti dolmamış Pasaport Evrakından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır.

– Kelamlı İmtihan öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı ve gerekmesi halinde denklik evrakı ile müracaat formunda yer Meydan beyanların doğrulanmasına ait dokümanlar istenir.

– Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

– İmtihan müracaat Formunda gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş İmtihanında başarılı olsalar bile, imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

– Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri mutlaka yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

– İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

ilan olunur.

iletişim Bilgileri:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi kontrol Konseyi Başkanlığı

Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:33 Çankaya/ANKARA

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr

Telefon: 0 (312) 253 54 06

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir