Vakıflar genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı alım ilanı

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar genel Müdürlüğünden: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İMTİHAN İLANI

Vakıflar genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Kümesinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi aşağıda vazife yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı takımlarına yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kısımdan oluşan ve her iki kısmı de Ankara’da yapılacak olan Karşılaşma imtihanı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır.

A- İmtihana katılabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda sayılan koşullara sahip olmak,

2- Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilmiş Yurt içi ve Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3- 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan A kümesi takımlara atanacaklar için halk İşçisi Seçme İmtihanlarında KPSSP48 puan cinsinden 80 ve daha üzeri puan Meydan adaylar ortasından yapılacak müracaatlarda en yüksek puan sıralamasına nazaran birinci 100 şahıs içerisinde bulunmak, (Puanı 100. Namzet ile eşit olan adaylar da imtihana kabul edilecektir.)

5- 2018-2019-2020 yıllarında yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanlarının (YDS) birisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmak.

6- İmtihana girmek isteyen adaylar tarafından 27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin ek 22’deki form doldurulacak ve buna;

a) nihayet 6 ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebatında 4 adet vesikalık fotoğraf,

b) Mezuniyet Dokümanının aslı, genel Müdürlükçe onaylı örneği yahut e-Devlet üzerinden alınan çıktısı,

c) KPSS ve YDS Sonuç evrakı,

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına,

– Sabıka kaydı bulunmadığına,

– sıhhat durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve seyahat şartlarında vazife yapmaya elverişli olduğuna,

Dair adayın el yazısıyla yapacağı beyan eklenecektir.

7- müracaat formu ile evraklarda yer Meydan bilgilerde gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu ve girme koşullarını taşımadığı halde imtihana girdiği anlaşılanlar imtihana ait haklarını kaybederler.

8- Adaylar, mamur 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına direkt yahut iadeli taahhütlü posta ile Müracaat edeceklerdir.

9- En nihayet Müracaat tarihi 18.12.2020 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10- Karşılaşma İmtihanı Giriş Evrakı 28.12.2020 tarihinden itibaren 15.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Karşılaşma İmtihanı Giriş Dokümanı olmayan Namzet imtihana alınmayacaktır.

11- Karşılaşma İmtihanı 16.01.2021 tarihinde, Karşılaşma imtihanı giriş dokümanında gösterilen yer ve saatte yapılacaktır. Yazılı Karşılaşma imtihanını kazananlar, Vakıflar genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı üzere https://vgm.gov.tr internet adresinde de ilan edilecek ve yazılı Karşılaşma imtihanı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla bildirilerek kelamlı Karşılaşma imtihanına Davet edileceklerdir.

12- İmtihanda uyulacak asıllar https://vgm.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

B- İmtihan Mevzuları:

A) Muhasebe

a-Genel Muhasebe

b-Şirketler Muhasebesi

c- Envanter ve Bilanço

d- Bilanço Tahlili ve Teknikleri

e- Ticari Hesap

B) İktisat

a- genel iktisat Prensipleri ve Teoriler

b- Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, ulusal Gelir

c- İşletme İktisadi

d- Planlama

e- Memleketler arası İktisat, Türkiye Ekonomisi

C) Maliye

a- genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

b- Türk Vergi Kanunlarının Asılları, Tatbikatı

c- halk Sarfiyatları ve halk Kredisi

d- Bütçe: Genel, Katma, özel ve Özerk Bütçeler

D) Hukuk

a- Anayasa Hukuku: genel Esaslar

b- idare Hukuku: genel Temeller, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü

c- uygar Hukuk: genel Asıllar, Tıpkı haklar (Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar

d- Borçlar Hukuku: genel Esaslar

e- Ticaret Hukuku: genel Asıllar ve Kıymetli Evrak

f- Ceza Hukuku: genel Temeller ve Devlet Yönetimi Aleyhine İşlenen Cürümler

g- Ceza Muhakemeleri Adabı Hukuku: genel Esaslar

h- İcra-İflas Hukuku

E) Kompozisyon imtihanı,

Kompozisyon imtihanı klasik, ilim imtihanı test adabında yapılacaktır.

İlan olunur. 9582/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir