TÜBİTAK, BİLGEM 2 Uzman Yardımcısı Alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

İŞ YERİ SIHHAT VE GÜVENLİK

İlan No: TBTK.BİLGEM.İSG.2020-3

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İSG.2020-3.1

Uzman / Uzman Yardımcısı konumuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tarifi ve Özellikleri

İş Güvenliği Uzmanı / İş Sıhhati ve Güvenliği kapsamındaki bütün kanun ve yönetmelikleri takip ederek, kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak için görevlendirilmek üzere işçi istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek İşçi Sayısı : 2

Personelin vazife Yapacağı kent : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknik Öğretmenlik, İş Sıhhati ve Güvenliği yahut Mühendislik kısımlarından birini bitirmiş olmak.

1.2.2- İş sıhhati ve güvenliği alanında en az 2 (iki) Yıl mesleksel Deneme sahibi olmak.

1.2.3- ÇSGB tarafından geçerli en az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip olmak,

1.2.4- Adayın aşağıda belirtilen hususlarda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Tehlikeli Husus Emniyet Danışmanı (TMGD Sertifikasına sahip) olmak.

OHSAS 18001 (ISO 45001) İş Sıhhati ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları konusundaki misyonu ile ilgili olarak bilgi birikimine sahip ve mevzuata Yargıç olmak (İç Tetkikçi Sertifikasına sahip olmak)

Kurum içi standartlar doğrultusunda bütün gereklilikleri gerçekleştirmek, var sistem uygulamaları için düzgünleştirme çalışmalarına iştirak sağlamak ve denetlemek. İş güvenliği uygulamalarının standardının artırılmasına katkıda bulunabilecek olmak.

Tehlikeli hususlara dair bütün süreç ve süreçlerin mevzuat kararlarına Müsait olacak biçimde yasal zorunlulukların yerine getirilmesinin Denetim ve takibinin yapılmasını sağlayabilir olmak.

İleri seviyede MS Office (Word, Excel, Powerpoint) bilgisine sahip olmak.

Tahlil odaklı, yazılı ve kelamlı bağlantı yeteneği kuvvetli olan, analitik düşünebilen, planlama, tertip ve sorun çözme hususlarında faal, kadro çalışmasına yatkın,

İş Sıhhati ve Güvenliği mevzularında ilgili ünitelerle işbirliği halinde rehberlik ve danışmanlık verebiliyor olmak.

Yürütülen faaliyetler ve çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerle ilgili İş Sıhhati ve Güvenliği açısından Gerekli inceleme ve çalışmaları gerçekleştirebilecek olmak.

İş Sıhhati ve Güvenliği açısından alan denetlemeleri / Hadise incelemeleri

çerçevesinde tespit edilen düzeltme / geliştirme gereksiniminden kaynaklanan misyonların belirlenmesi, tamamlanmasının takibini yürütmek ve

raporlayabilecek olmak.

İş yerindeki tehlikeleri tanımlamak ve risk değerlendirmesini yapmak, Riskleri ortadan kaldırıcı uygulamaları geliştirmek ve uygulamak,

İş yerinde kaza, yangın vb. önlenmesi için mevzuata Müsait çalışmalar yapmak ve uygulamalarını takip etmek; doğal afet, kaza, yangın vb. durumlar için acil durum planlarını hazırlayarak, acil durum takımlarını kurmak ve eğitimlerini gerçekleştirmek, tatbikatları planlamak ve yaptırılmasını sağlamak,

İş yerinde Amel sıhhati ve güvenliği mevzuatı gereği yapılacak periyodik denetim, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını Denetim etmek,

İş yerinde sağlıklı ve inançlı bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi gayesi ile verilecek eğitimleri (yasal mevzuat açısından) belirlemek ve uygulamak.

ADAYLARDA ARANACAK genel KOŞULLAR

a) halk haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) TBTK.BİLGEM.İSG.2018-1 ve TBTK.BİLGEM.İSG.2020-2 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.

c) Erkek adaylar için, nihayet müracaat tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış yahut tecilli olmak.

d) Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

e) Taksirli kabahatler, kısa müddetli mahpus cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hatalar ile aşağıda sayılan cürümler dışında tecil edilmiş kararlar dış olmak üzere; altı aydan Çok mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen hatalarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Erdem ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, vazifeye ait sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı kabahatlerden Dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine yahut ulusal Emniyet Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak.

İLAN EVRAKINI İNDİRMEK İÇİN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir