Teftiş Başkanlığı 10 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Oca 09, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından:

HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1. İMTİHANA AİT BİLGİLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı gayesiyle giriş imtihanı yapılacaktır. Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki etaptan oluşmaktadır.

2. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının (bundan sonra “Bakanlık” olarak Anlatım edilecektir) resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, bu ilan tebligat kararındadır. Ayrıyeten, adaylar Meslek Kapısı Platformu üzerinden imtihanlarına ait bilgilere ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3. İMTİHAN MÜRACAAT ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda yer Meydan genel koşulları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt içi yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 yahut 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) sonuçları temel alınmak kaydıyla KPSSP48 puan tipinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,

ç) Müracaatta bulunanlar ortasında yapılacak sıralamaya nazaran, en yüksek müracaat puanına sahip birinci 200 şahıs içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana kabul edilir.),

d) Giriş imtihanının yazılı etabının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2023) prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak),

e) Sıhhatle ilgili olarak misyonunu devamlı yapmaya Mani bir durumu olmaması,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

g) Müddeti içinde belirtilen kurallara Müsait olarak başvurmuş olması

gerekmektedir.

4. İMTİHAN BAŞVURUSU

a) Giriş İmtihanı için müracaatlar, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar, e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı Platformu kullanılarak (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. İmtihan başvurusu, adaya ilişkin nihayet bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve müracaat formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır.

b) Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, şahsen, kargo yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, müracaatların nihayet güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.

c) müracaat sırasında adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet üzerindeki bilgilerinden müracaat sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde hata/eksiklik olan yahut mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, müracaat formunda ilgili kutucuğu işaretleyip şimdiki bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma yahut mezuniyet evrakını (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup ilanda aranılan tahsil durumuna ait denklik evrakı olan adayların, diploma yahut mezuniyet evrakı yerine denklik dokümanını (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlik bilgileri, ulusal Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki bilgilerinden müracaat sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde yanılgı olan adayların rastgele bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

e) “İşleminiz Muvaffakiyetle Gerçekleştirilmiştir” sözü görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmelidirler.

f) müracaat tarihleri içerisinde yapılan müracaat sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Şimdi Tamamlanmadı” sürecindeki müracaatlar “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.

g) müracaat tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan lakin başvurusunu tekrar güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer Meydan “Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer Meydan “İptal Et” butonuna bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile var başvurusunu iptal edebilecektir. İptal süreci gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar müracaat yapılabilecektir.

ğ) müracaat sürecinin yanılgısız, eksiksiz ve ilanda yer Meydan konulara Müsait olarak yapılmasından ve istenilen evrakların müracaat kademesinde sisteme yüklenmesinden Namzet sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen aday, rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

h) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde rastgele bir nedenle değişiklik yapılamayacaktır.

ı) Başkanlık, sisteme yüklenen dokümanların asıllarını, müracaat yahut imtihanın her kademesinde adaylardan isteyebilir.

5. MÜRACAATIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a) Meslek kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaat yapmayanların,

b) müracaat süreçlerini müddeti içinde (19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar) yapmayanların yahut başvurusunu tamamlamayanların,

c) Müracaatta yer Meydan bilgileri Noksan ve/veya kusurlu olanların,

ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” kararlarında belirtilen koşulları taşımayan yahut bu durumu sonradan tespit edilenlerin

başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6. YAZILI İMTİHANA ÇAĞRI

Sınava katılma kurallarını taşıyan ve adabına Müsait olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere birinci 200 (iki yüz) Namzet giriş imtihanına katılmaya hak kazanacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200’üncü sıradaki Namzet sayısının aniden Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı etabına katılmaya hak kazanan adaylar ile İmtihan giriş yerleri Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) İmtihan tarihinden en az 15 (on beş) gün Evvel ilan edilecek olup bu ilan tebligat kararındadır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, imtihana ait bilgilere Meslek Kapısı halk işe Alım Platformunun (https://isealimkaiiyerkapisi.cbiko.gov.tr) “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir.

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet sitesinde yer Meydan “Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı İşlemleri” irtibat adresini kullanılmak suretiyle İmtihan tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. İmtihanda giriş evrakı ile Birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut şoför dokümanı üzere fotoğraflı ve onaylı Özel kimlik dokümanı bulundurulacaktır. İmtihana katılabilmek için bu evrakın ibrazı kaidedir.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu anlaşılanlar bütün haklarını kaybederler, giriş imtihanını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise Nakil süreci iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu istikametinden süreç yapılmak üzere yetkili mercilere cürüm duyurusunda bulunulur.

7. YAZILI İMTİHAN HALİ VE KONULARI

Yazılı imtihan, klasik adapta dört farklı oturumda yapılacaktır. Yazılı İmtihan hususları aşağıda belirtilmekte olup, imtihanda adayların türel, iktisadi ve mali meseleleri değerlendirmeleri, yorumlamaları ve tahlil yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir.

– Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin genel Asılları, halk Maliyesi.

– İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Niyetler Tarihi, Nakit Teorisi ve Siyaseti, Türkiye İktisadı, Memleketler arası İktisadi Kuruluşlar, Şimdiki Ekonomik Meseleler.

– Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), idare Hukukunun genel Temelleri ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Metodunun genel Temelleri, uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

– Muhasebe: genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili.

Adayların çanta ve gibisi eşya, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle İmtihan salonuna girmeleri yasaktır. İmtihan salonunda bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları, tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

8. YAZILI İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE KELAMLI İMTİHANA ÇAĞRI

Adayların yazılı imtihanda başarılı sayılabilmeleri için, her İmtihan mevzu kümesinden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alınması ve bütün İmtihan husus kümelerinin ortalama notunun 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana çağrılmazlar.

Yazılı imtihanda muvaffakiyet göstererek kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylara kelamlı imtihanın yeri ve tarihi Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Meslek Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Bu ilan tebligat kararındadır. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci hususu yeterince Nakil yapılacak takım sayısının dört katını (40 kişi) geçmemek üzere; yazılı imtihanda başarılı olanlardan en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak sıralanan adaylar Ankara’da kelamlı imtihana tabi tutulacaktır. nihayet sıradaki adayla birebir puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılacaktır. Yazılı imtihandan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan öbür adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

9. KELAMLI SINAV

Sözlü imtihanda adaylar, İmtihan Heyeti tarafından;

a) Yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden başka ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

Adaylar, İmtihan Heyeti tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden kıymetlendirilir. Verilen puanların toplamı kelamlı İmtihan puanını teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması kaidedir.

10. GİRİŞ İMTİHANI SONUCUNUN İLANI

Giriş imtihanı puanı, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

Adaylar, giriş imtihanı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. İmtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen takım sayısından Çok ise en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen takım sayısı kadar Namzet asıl, bu sayının en Çok yarısı kadar Namzet da yedek Namzet olarak belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı üst gerçek tamamlanır. Adayların giriş imtihanı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı İmtihan puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş imtihanında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak yahut yedek Namzet listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez.

Başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde Başkanlık, İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Giriş imtihanı sonuçları, Meslek Kapısı halk İşe Alım Platformunun (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünde ve Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

11. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, İlan tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan Heyeti tarafından incelenerek karara bağlanır ve Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı

Adres: Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No: 12 A-Blok Kat: l-2 Çankaya/ ANKARA Tel: 0 312 497 7048

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr

e-posta: teftis.sinav@hmb.gov.tr

14856/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir