Tarımda tek yetkili Genel Müdürlük misafir konumuna getirildi

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 21, 2023 Yorum Yok

Bitkisel üretimin tescilinde milletlerarası temsilden, organize ve toplantılardan kimler sorumludur?

Türkiye’de Bitkisel ve hayvansal üretim alanında; tohumundan meyveye, sofraya ve hatta tekrar tohum olana kadar bitkisel ve hayvansal üretimin Derhal derhal bütün resmi süreçleri ve onayları tarım Bakanlığına bağlı kurumlarca yürütülmektedir. Bu işleyiş çiftçiler ve üreticiler için hem yeterli, hem muteber, hem ulaşılabilir, hem de ucuz bir hizmettir.

Ülkemiz içerisinde ziraî hizmetin ve işleyişin, karar alıcılığında ve uygulamaya geçirilmesinde Biricik yetki sahibi olan Bakanlık kurumları, birebir vakitte milletlerarası alanda da kendi hususlarında ülkemiz ismine Biricik yetkili kurumlardır. Ülkemiz içinde yahut milletlerarası alanda yapılan toplantı, organize ve karar alma süreçlerinde, o alanda hangi Kuruluş yetkili ise o kurumca gerçekleştirilmektedir.

Tarımsal alanda, Türkiye’de tohum ve bitki konusunda patent almanın Biricik yolu ve muhatabı Bitkisel Üretim genel Müdürlüğüne bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğüdür. Birebir vakitte bitkisel tescilin ve sertifika süreçlerinin memleketler arası alanda Biricik temsilcisidir. Bu alanda memleketler arası akredite olmuş hakem bir kuruluştur.

Bu kurumun uzmanlarının verdiği kararlar milletlerarası geçerliliği olan kararlardır. Verdiği dokümanların memleketler arası geçerliliği vardır. Türkiye’de bu nitelikte Fazla az sayıda kurum mevcuttur. Lakin gelin görün ki, bunun ehemmiyetini kavrayamayan bir genel Müdürlük takımına bağlıdır. Doğrusu bu üzere kurumlar, kıymeti açısından direk Bakana bağlanmalıdır.

Tarım Bakanlığının nitelikli kurumları fonksiyonsuzlaştırılmaya mı çalışılıyor!

Tarım Bakanlığında tescil ve sertifikasyon kurumu üzere güzide özelliğe sahip olan ve uzun yılların emeği ile oluşmuş mevzu uzmanlarını bünyesinde barındıran az sayıda kurum bulunmaktadır. lakin maalesef bu Cin kurumların teknik hususları bilmeyen genel Müdürlüklere bağlanmış olması, onları işlevsiz hale getirmektedir. Bu türlü durumlarda da işleyişte boşluklar oluşmakta/oluşturulmakta, oluşan boşluklardan da tuhaf, Menfaat odaklı Hudut tanımayan sivil oluşumlar türemektedir. Böyle bir işleyiş ülkemiz tarımı, çiftçisi ve ziraî üretimi açısından, yerlilik ve ulusallık manasında düzgün bir Sonuç getirmemektedir/getirmeyecektir.

Tarım Bakanlığı mesken sahibiyken misafirliğe düşürüldü hem de kendi yetkisiyle ve kendi parasıyla! Bahis uzmanlarının Aka çoğunluğu Laf sahibi olması gerekirken göz arkası edildi!

Tescil ve Sertifikasyon Kurumu, ziraî tescil ve sertifikasyon alanındaki bütün milletlerarası arenada ülkemizi Biricik başına temsil etmekte iken ve ülkemiz ismine Üye iken, memleketler arası kuruluşlar, bu mevzularda, Türkiye Tohum Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğünü Biricik başına muhatap almakta iken, yani tescil ve sertifikasyon alanındaki bütün Amel ve süreçlerde ülkemiz ismine Biricik Laf sahibi kurum iken, ülkemiz ismine Biricik Rey sahibi iken ve bu alanda şu anne kadar düzenlenen bütün toplantı ve tertipleri Biricik başına düzenlemişken ve Biricik başına ülkemizi temsil etmişken, evet durum bu türlü iken, Fazla yakın vakitte, bu alanda, ülkemizde gerçekleştirilen milletlerarası bir tertipte, ülkemiz tarihinde hiç olmayan bir şey oldu!

1-5 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen milletlerarası Yeni bitki Çeşitlerini Müdafaa Birliği (UPOV) toplantısında, tarım Bakanlığı mesken sahipliğinden MİSAFİRLİĞE düşürüldü hem de kendi parasıyla, kendi yetkisine rağmen! Bu alanda Bakanlığın kendi bünyesindeki bahis uzmanları bile göz gerisi edildi.

Ülkemiz ismine bu türlü kritik bir toplantıyı düzenleyen; bu hususta üyeliği olmayan, hiçbir resmi yetkisi olmayan, Milletlerarası Yeni bitki Çeşitlerini Muhafaza Birliği (UPOV)’nin resmi olarak muhatap almadığı, ziraî üreticileri Üye yapmanın dışında, ziraî uygulama ve hizmet açısından hala ziraî alana ne kattığı muhakkak olmayan, bir ofis(yazıhane) ve birkaç emekli çalışanla aktiflik gösteren, bir sivil kurum olan Tohumcular Birliği tarafından düzenlenmesi epeyce manidar bulunmuştur.

M. Murat GÜN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir