Stratejik İletişimin Beş İlkesi ve Neden Önemlidir?

Stratejik İletişimin Beş İlkesi ve Neden Önemlidir?

Kişisel Gelişim Eyl 15, 2022 Yorum Yok

Stratejik iletişim, bir kitleyle etkileşim kurma sanatıdır. Analitik beceriler gerektirir. Verileri analiz etme ve stratejinizi bilgilendirmek için kullanma yeteneği önemlidir. Gerekli olan bir diğer beceri de “halkla ilişkiler”dir. Halkla ilişkiler sadece halkla ilişkiler uzmanlarının yaptığı bir faaliyet değildir. Aynı zamanda, bir organizasyon ve bir izleyici arasındaki ilişkiyi besleyen bir stratejik iletişim biçimidir. Bu makale, bu özelliklerden beşini ve etkili stratejik iletişim için neden önemli olduklarını tartışacaktır.

Analitik Yetenek

Stratejik iletişim alanında başarılı olmak istiyorsanız, analitik becerilerinizi geliştirmeniz çok önemlidir. Bu beceriler, mevcut rolünüzde bunları uygulayarak ve analitik düşünmenin kullanımını vurgulayan dersler alarak geliştirilebilir. Başarılarınızı vurgulayarak, ödüller kazanarak veya profesyonel derneklere katılarak analitik becerilerinizi özgeçmişinizde de sergileyebilirsiniz. İş görüşmesinde kalabalığın arasından sıyrılmak için bu becerileri kullanabilirsiniz.

Analitik bir düşünür olmak için, her konuyu incelemek için mantıksal adımları kullanabilmeniz gerekir. Neyin gerçekçi neyin gerçekçi olmadığını ayırt edebilmelisiniz. Analitik düşünme oldukça karmaşık bir süreçtir ve çok fazla sabır ve merak gerektirir. Geçerli bir çözüm bulmadan önce sorunu anlamanız ve veri toplamanız gerekir. Hem yazılı hem de sözlü olarak etkili bir şekilde iletişim kurabilmek de önemlidir.

Stratejik İletişimin Beş İlkesi ve Neden Önemlidir?

Planlama Yapmak

Stratejik iletişim, şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğu için herhangi bir işin hayati bir parçasıdır. Stratejik iletişim, uyum ve kriz yönetimi stratejilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Organizasyonun hedef kitlesiyle planlamayı, analiz etmeyi ve iletişim kurmayı içerir. Stratejik iletişim, tüm katılım düzeylerini kapsayan bir araçtır ve şirketin her fırsattan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Amacı, izleyicileri ile karşılıklı ilişkiler kurmaktır.

Stratejik iletişim, işletmenizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek bir dizi ilkeye dayanır. Bunlar arasında zamanlama ve bağlam vardır. Örneğin, Malezya Havayolları için bir promosyon kampanyası, yolcularından seyahatlerini yapılacaklar listesine eklemelerini istedi. Kampanya, Malezya Havayolları’ndaki iki ölümcül uçak kazasından bir hafta sonra başlatıldı. Diğer kötü zamanlama örnekleri arasında, müşterilere kampanyaya katılmaları için yeterli zaman vermemek ve kışın yaz etkinliklerini teşvik etmek sayılabilir.

Tutarlılık Sergilemek

Stratejik iletişim, liderliğin önemli bir unsurudur. Tutarlılık olmadan liderler çalışanlarını ve müşterilerini kaybedebilir. Tutarlılığı sağlamak için yöneticiler, tüm çalışanların kapsayıcı sorunların farkında olmasını ve bunların nasıl ele alınacağını anlamasını sağlamalıdır. Bu, özellikle başından itibaren stratejik iletişim sürecine dahil olması gereken üst düzey liderlik için önemlidir. Tutarsızlık, insanlar davranışlarını daha önce karar verdikleriyle eşleştirmeye çalıştıkları için olumsuz duygulara yol açabilir.

Araştırma, stratejik iletişimin özü olduğu için iletişim süreçlerine odaklanmalıdır. İletişim kavramı daha kapsamlı olmalı ve yöneticiler dışındaki gruplara odaklanmalıdır. Ayrıca, stratejik iletişim daha kritik olmalı ve dağınık ve rasyonel olmayan örgütsel yaşamı benimsemelidir. Ayrıca, tek boyutlu bir yaklaşımdan ziyade kuruluşlarla daha alakalı olmalıdır. Sonuç olarak, stratejik iletişim bir tutarlılık ve güven kültürü geliştirebilmelidir.

Koordinasyon Becerisi

Stratejik iletişim, bilgi akışı ve bakış açısı sağlayan entegre, iki yönlü bir süreçtir. Ayrıca iç ve dış faktörleri de dikkate alır. Bu, bir iletişimci ekibinin ortak bir hedefe ulaşmak için işbirliği yapması gerektiği anlamına gelir. İçten dışa doğru farklı iletişim türlerini dikkate almak önemlidir. Ve stratejik iletişim uygulayıcıları, değişen koşullara uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Neyse ki, stratejik iletişim süreci çok faydalı olabilir.

İletişim, bir organizasyonun performansı üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Koordinasyon, yöneticilerin çalışanlar için bilgiyi anlamlandırmasını sağlar. Ayrıca destek sağlamalarına, geri bildirimde bulunmalarına ve kurumsal hedeflere yönelik eylemleri koordine etmelerine yardımcı olur. Ayrıca erişilebilir, dinlemeye istekli ve organizasyonlarını etkileyen sorunları tartışmaya istekli yöneticiler gerektirir. Bu yöneticiler stratejik iletişimin kritik varlıklarıdır. İş arkadaşlarıyla günlük olarak etkileşime girmeye istekli olmaları da çok önemli bir bileşendir.

Stratejik iletişim

Stratejik iletişim, karar vermeyi yönlendiren kendi kendini güçlendiren süreçlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu süreçler iyi planlanmış, mantıklı ve kendi kendini güçlendiren olmalıdır. Ayrıca, tüm iletişim ana konuyla ilgili olmalı ve kuruluşun politika ve hedefleriyle tutarlı olmalıdır. Örneğin, bir dürüstlük ve işbirliği kültürünü teşvik etmelidir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir