SPK 40 Uğraş işçi yardımcısı alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Sermaye Piyasası Konseyi’nde (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere genel idare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı takımına muvaffakiyet durumları dikkate alınarak Kafi sayıda Namzet işçi seçimi için giriş imtihanı yapılacaktır.

SERMAYE PİYASASI KONSEYİ Uğraş İŞÇİ YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) bendinde yer Meydan genel kuralları taşımak,

2 – 30 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 600 şahıs içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki Namzet sayısının apansızın Çok olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Lisanlar Yüksekokullarının kısımları olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma İktisadı ve sanayi Bağları, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, iktisat ve Finans, sanayi Mühendisliği, sanayi Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme İdaresi, İşletme Bilgi İdaresi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, halk İdaresi, Global ve Memleketler arası Bağlantılar, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Kontrol, Muhasebe ve Finans İdaresi, Muhasebe ve Finansal İdare, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, kapital Piyasası, kapital Piyasası kontrol ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk İdaresi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve halk İdaresi, Siyaset Bilimi ve Memleketler arası Bağlar, Milletlerarası Bağlantılar, Milletlerarası Ticaret ve Finansman, Memleketler arası Finans, Memleketler arası Bağlantılar ve Avrupa Birliği, Milletlerarası İşletme, Milletlerarası İşletme İdaresi, Memleketler arası İşletmecilik, Memleketler arası Ticaret, Memleketler arası Ticaret ve İşletmecilik, Milletlerarası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk İdaresi, sanayi ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve İdaresi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Kıymetlendirme, Girişimcilik, İslam İktisadı ve Finans, Global Siyaset ve Milletlerarası İlgiler, kapital Piyasaları ve Portföy İdaresi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Toplumsal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi İdaresi, Memleketler arası Finans ve Bankacılık, Memleketler arası Girişimcilik, Memleketler arası İşletmecilik ve Ticaret, Milletlerarası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri kısımlarından yahut üstte sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

3 – 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan tiplerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 200 şahıs içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki Namzet sayısının apansızın Çok olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Hukuk fakülteleri yahut bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak yahut en geç kelamlı İmtihan tarihinden 1 hafta Evvel staj bitim evrakını Heyete verebilmek (staj bitim dokümanını Laf konusu müddet içerisinde getirmeyenler kelamlı imtihana alınmazlar),

4 – 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 – kapital Piyasası Kanunu ve öbür mali maddelere nazaran cürüm sayılan bir aksiyon münasebetiyle aleyhine verilmiş bir karar bulunmamak,

6 – Giriş süreçleri münasebetiyle gerçeğe ters bilgi ve dokümanlar vermemek, beyanda bulunmamak.

GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademelidir. Giriş imtihanının yazılı etabı, iki gün mühletle sabah ve öğlenden sonraları Uzman Yardımcılığı imtihanı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı imtihanı için beş başka Celse biçiminde yapılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı kademesi İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olup, adaylar müracaat sırasında hangi kentte imtihana girmek istediklerini belirteceklerdir.

Yazılı ve kelamlı imtihanın yapılacağı yer ve tarihleri Konseyin resmi internet sitesinden (www.spk.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav müracaatlarının 27.04.2021 – 11.05.2021 tarihleri ortasında Şuramız resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak tahsil dokümanının fotokopisi ile Bir arada en geç 18.05.2021 tarihi saat 16:00’a kadar elden yahut posta yoluyla Konseyin Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler iç 18.05.2021 tarihi saat 16:00’dan sonra Heyet kayıtlarına giren müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

Kurula yapılan müracaatlar, İmtihan Komitesince değerlendirildikten sonra Karşılaşma imtihanına katılabileceklerin isimleri ile İmtihan başlama saati, Şuranın www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır. Karşılaşma imtihanına kabul edilecek adaylara Şura yazılı, e-posta yahut telefonla ayrıyeten bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar, “Sınava Giriş Belgeleri”ni Konseyce duyurulacak tarihler ortasında Heyetimiz resmi internet sayfasından alabilirler.

Kurulca daha Evvel açılan imtihanlara iki Defa girip de muvaffakiyet sağlayamayanlar üçüncü bir imtihana alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma koşullarını taşımadığı halde gerçeğe muhalif bilgi verdiği yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı belirlenenler Karşılaşma imtihanına alınmazlar. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu bireyler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

SINAVIN BİÇİMİ VE KONULARI

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir.

Yazılı mesleksel İmtihan aşağıdaki kümelere giren hususlardan yapılacaktır:

a) 30 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Hariç Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, uygar Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun genel Asılları.

C) Maliye: halk Gelirleri, halk Harcamaları, Bütçe, halk Kredisi, Maliye Siyaseti.

D) Muhasebe: genel Muhasebe, Mali Analiz.

E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: genel Bilgiler.

F) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından birine çevrilmesi.

b) 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı takımı için;

A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve Bedelli evrak), Borçlar Hukuku (Genel kararlar ve Özel borç ilişkileri), uygar Hukuk (Başlangıç kararları, bireyler hukuku ve eşya hukuku),

B) Kamu Hukuku: idare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel kararlar ve Özel hükümler),

C) Takip ve Yordam Hukuku; uygar Usul, Ceza Tarz, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

D) Genel Mevzular: İktisat, Maliye,

E) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından birine çevrilmesi,

DEĞERLENDİRME VE İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı imtihanlara ait İmtihan kümesinin her biri için başka Celse yapılacak olup, her Küme için 100 puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu kümelerin her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması mecburidir.

Yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısının dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmayacaktır.

Yazılı imtihanı kazanan adaylar Şuranın www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve “Başvuru Formu”nun ilgili öteki kısımlarının çevrimiçi olarak doldurulması istenir. Doldurulan formun çıktısı adaylar tarafından kelamlı imtihana gelindiğinde Şuraya teslim edilir. Laf konusu formu doldurmayanlar kelamlı imtihana alınmazlar. Yazılı imtihanda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sözlü imtihana çağrılan adaylara Benlik envanteri testi uygulanabilecektir.

Sözlü imtihanda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci unsurunda belirlenen temellere nazaran kıymetlendirilir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için kurul reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile yazılı İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Laf konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı lisan notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle Nakil yapılacak takım sayısı kadar asil adayın isimleri, Konseyin www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazma ile bildirilir. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak kaidesiyle, Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere İmtihan Kurulu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek Yine Konseyin www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan Komitesi tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) Amel günü içinde karara bağlanıp Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kuralları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz, Nakil yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde mühleti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kaidelerinden rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve birebir asıllara nazaran atanacaktır.

SINAV MÜRACAAT ADRESİ:https://sinav. spk.gov.tr/

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı

No:156 06530 Çankaya/ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir