sıhhat teknikeri mühendislikDeri mezun olursa maaşı değişir mi?

Kiralık Evler Eki 31, 2022 Yorum Yok

Soru: 2011 bir yılında bir üniversiteye sıhhat teknikeri unvanında açıktLahza atfakBeygir ile kpss den atandım. 2019 yılında elektrik-elektronik mühendisliğini bitirdim. Üst tahsil ile ilgili görüş talebime YÖK verdiği yanıtta bitirmAmel olduğum lisans programının mesleksel bir üst tahsil olduğuna karar verdi. Artırım ve tazminBeygir ödemelerinin mühendisler için öngörülen oranda mı yoksa sıhhat hizmetleri sınıfında yer alLahza 4 yıllık yüksek tahsil görmüş sıhhat işçisi için öngörülen oranda mı yapılması gerekir?

Cevap: halk çalışanının mali haklarının belirlenmesinde esas olarBeyaz işçinin işgal ettiği takım yahut durum unvanı temel alınmaktadır. Artırım ve tazminatlar, ek gösterge, ek ödeme, makam tazminatı takım unvanına nazaran belirlenmiştir. Bunun istisnalarındLahza birini teknik hizmetler sınıfı ile sıhhat ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında Görev yapLahza çalışanın artırım ve tazminatları oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere, şimdi 2020 yılı için Devlet memurlarına ödenecek artırım ve tazminatlMesafe (yLahza ödeme kararnamesi) ait Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmadı. En nihayet 657 sayılı Kanunun 152. hususuna dayalı olarBeyaz 2006 yılında uygulanmBeyaz üzere yürürlüğe konulLahza Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve TazminatlMesafe ait Karar’ın (yLahza ödeme kararnamesi) uygulanma mühleti o tarihDeri buyanne her Yıl yine uzatılmakta. Önümüzdeki günlerde 2006 tarihli kararnamenin 2020 yılı için de uygulanmaya devam edilmesine ait yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkmasını bekliyoruz.

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı eki Kararın 4/e unsurunda,”Kurumların teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarına ilişkin takımlarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirenlere, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar harİç olmBeyaz üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) temel alınarBeyaz artırım ve tazminBeygir ödenir. Kadroları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarındLahza bir takıma atanılamayacBeyaz rastgele bir üst tahsili bitirenlere ise bitirdikleri üst tahsilden Dolayı artırım ve tazminBeygir ödenmez.” denilmektedir.

Laf konusu kararnamenin uygulfakBeygir asıllarını göstermek üzere yürürlüğe konulLahza 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu genel Bildiriminin uygulamaya ait ortBeyaz açıklamalar başlıklı E bölümünŞöhret 3. hususunda ise; “Kararın 4 üncü unsurunun birinci fikrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ye sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunLahza işçiden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirerek, diploma yahut çıkış dokümanlarını kurumlarına ibraz edenlere, intibBeyaz süreçlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, evrakların kuruma ibrazını takip eden ay başındLahza geçerli olmBeyaz üzere, ita amirlerinden alınacBeyaz ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar harİç olmBeyaz üzere bitirilen tıpkı sınıfla ilgili mesleksel üst tahsilin karşılığı olLahza artırım ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıyeten Yıl içinde Denetim süreci yapılmayacaktır.” kararı yer almaktadır.

Hem KararMektup kararı hem de Bildiri hükmünŞöhret ortBeyaz noktası, memurun mezun olduğu üst tahsil sonucu ihraz ettiği unvanın bulunduğu hizmet sınıfı kapsamında bir unvLahza olması zorunluluğudur.

Bu kararları bir örnekle açıklamBeyaz gerekirse, teknik hizmetler sınıfındaki tekniker mühendislikDeri mezun olarsa mühendis artırım ve tazminatından, sıhhat ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfındaki bir tekniker ise diyetisyenlikDeri mezun olursa diyetisyen artırım ve tazminatındLahza yararlanabilir.

Soruda yer aldığı formuyla sıhhat ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri sınıfındaki bir tekniker mühendislikDeri mezun olursa, -mühendis unvanının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olduğu dikkate alındığında- üst tahsile ait artırım ve tazminatlardLahza yararlanamayacaktır. Mühendis unvanına ait artırım ve tazminatlardLahza ancBeyaz mühendis takımına atandığı takdirde yararlanabilecektir. Mühendis takımına ise Kuruluş içi unvLahza değişikliği imtihanı yoluyla yahut KPSS sonucuna dayalı yerleştirme sonucunda atfakBeygir yapılabilecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir