Sıhhat Bakanlığı 2021 Yılı 65-72 ıslak Tekrar Nakil Kurası İlanı

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Sağlık Bakanlığından:

2021 YILI 65-72 YAŞ YİNE Nakil KURASI İLANI

3359 sayılı sıhhat Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 1 inci unsurunda “Kamu Kuruluş ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı takım ve durumlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan Nakil müsaadesi alınmaksızın mevzuatta öngörülen süreçlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri sıhhat Bakanlığınca imtihansız ve kura ile yapılır.” kararına yer verilmiştir.

Diğer taraftan mezkur kanunun ek 17 nci unsurunda “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ilişkin sıhhat Kurum ve kuruluşlarında vazife yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kararlarına nazaran istihdam edilen aile tabipleri, her Yıl Bakanlıkça Müsait görülmek koşuluyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Genelge doğrultusunda, 65-72 ıslak ortasında olup daha Evvel sıhhat Bakanlığı yahut bağlı kuruluşlarında çalışmış olan doktor ve uzman tabiplerin yine istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme süreçleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A- genel ESASLAR

1) Müracaatlar, sıhhat Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer Meydan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen müddetler içinde yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) müracaat yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Mutlaklaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4) Mutlaklaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecektir.

5) Başvuracak adaylar İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en Çok on (10) tercih yapabileceklerdir. genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.

6) Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 05 Mayıs 2021 Çarşamba – 18 Mayıs 2021 Salı saat 18:00′ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya tekrar müracaatta bulunamazlar.

7) İnceleme sonucunda Müsait görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleri ile Bir arada tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçları PBS üzerinden ilan edilecektir.

8) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yine atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci hususundaki mühletler dikkate alınır. Lakin, bu durumda olanlardan, kura nihayet müracaat tarihi prestiji ile Mani hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların müracaatları kabul edilecektir.

9) sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları takımlarına yerleşen adayların Nakil tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacaktır.

10) Kura sonucu rastgele bir takım yahut konuma yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir Yıl mühletle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

11) duyuru metninde belirtilen kaidelere uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımaları gerekmektedir.

2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha Evvel sıhhat Bakanlığı yahut bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan doktorlar ilan edilen diğer açıktan Nakil kuralarına müracaat yapabilmektedirler.)

3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek kontratlı aile doktoru olarak vazifesine devam eden doktor ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.

4) Üstteki kuralları taşımayanların kura müracaatları kabul edilmeyecektir.

C-ATAMAYA temel İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında sıhhat Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar takımlarına yerleşen adayların Nakil süreçlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya temel evraklar müracaat dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak formda kargo ile gönderilecek yahut elden teslim edilecektir.

a) İsimli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) öteki halk Kuruluş ve kuruluşlarında vazife yapmakta iken misyonlarından ayrılmış olanların, en nihayet çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) halk Kuruluş ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve Özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair doküman.

KURA SONUCU duyuru EDİLEN TAKIM VE DURUMLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA temel DOKÜMANLARINI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

2021 YILI 65-72 YAŞ YİNE Nakil KURASI TAKVİMİ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir