Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 30 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 06, 2022 Yorum Yok

Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SİGORTACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

A. İMTİHANA AİT BİLGİLER

1) Kurumumuzda Aleni bulunan Sigortacılık Uzman Yardımcısı takımlarına Nakil yapılmak üzere 30 (otuz) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2) Giriş imtihanı; yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademeli olarak yapılacaktır.

3) Giriş imtihanının yazılı kademesine Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) sert Namzet çağrılacaktır.

B. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

1) Giriş imtihanının yazılı etabı, 24-25 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günü sabah ve öğlenden sonra oturumları halinde İstanbul’da yapılacaktır.

2) Giriş imtihanının yazılı etabına girmeye hak kazanan adaylar ve İmtihan yeri imtihandan en az 15 gün Evvel Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıyeten imtihanlara ait bilgiler Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

C. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak.

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik, sanayi mühendisliği, işletme mühendisliği kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarının üstte belirtilen tahsil kollarından mezun olmak.

3) 01.01.2022 tarihi prestijiyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

4) ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanının KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan tiplerinin rastgele birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.

5) Giriş imtihanının nihayet müracaat tarihinden evvelki 2 (iki) Yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) yahut Elektronik Yabancı lisan İmtihanından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca lisanlarının rastgele birinden en az (C) seviyesinde puan almış olmak yahut buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir evraka sahip olmak.

6) Aranılan kaideleri taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan tiplerinden, en yüksek puanı Meydan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, Nakil yapılacak takım sayısının 20 (yirmi) sert Namzet ortasına (600 kişi) girmiş olmak.

7) nihayet sıradaki adayla birebir puana sahip olan adaylar da giriş imtihanına katılmaya hak kazanır.

Ç. İMTİHAN MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ

1) İmtihan müracaatları 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

2) Müracaatlar, e-Devlet üzerinde Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Meslek Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

3) Mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar ile Noksan evrak ve bilgiyle yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4) istenen evraklarda, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hak talep edemez ve haklarında cürüm duyurusunda bulunulur.

D. YAZILI İMTİHAN AŞAMASI

1) Giriş imtihanının yazılı basamağı “Klasik Usulde” yapılacaktır. Yazılı İmtihan husus kümesi, Celse tarihleri ve husus alanlarının dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

2) Yazılı imtihanda her mevzu kümesi 100 üzerinden pahalandırılacak ve başarılı sayılabilmek için her mevzu kümesinden en az 60 puan alınması ve İmtihan ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

3) Yazılı İmtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak Nakil yapılacak takımın dört sert Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.

4) nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan adaylar da kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

5) Başarılı olanların listesi, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıyeten, İmtihan sonuçlarına ait bilgiler Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

E. KELAMLI İMTİHAN AŞAMASI

1) Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilir ve Laf konusu istikametler bakımından adaylara farklı başka puan verilmek suretiyle kelamlı İmtihan puanı belirlenir. Adaylar, İmtihan kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir.

2) Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, İmtihan komitesi reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması kuraldır.

3) Kelamlı İmtihan tarihi ve yeri, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Ayrıyeten imtihanlara ait bilgiler Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

F. DEĞERLENDİRME

1) Giriş İmtihanı muvaffakiyet puanı; İmtihan komitesince giriş imtihanının yazılı ve kelamlı basamağında başarılı olan adayların, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle tespit edilir.

2) İmtihanda başarılı olanların sayısı Nakil yapılacak takım sayısından Çok ise en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere Nakil yapılacak takım sayısı kadar aday, asıl Namzet olarak belirlenecektir.

3) Ayrıyeten giriş imtihanında başarılı olmak kuralıyla Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirlenecektir.

4) Giriş imtihanında 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

5) Asıl listedeki adaylardan Nakil olmadığı ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, İmtihan sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu takımlara en yüksek puan Meydan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak Nakil yapılabilir.

6) Yedek adayların hakları, daha sonraki imtihanlar için kazanılmış hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

7) Giriş imtihanında başarılı olan adaylar, Kurumun resmi internet sitesinden (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. İmtihan sonuçlarına ait bilgiler Meslek Kapısı platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıyeten başarılı olan adaylara, İmtihan sonuçları yazılı olarak bildirilecektir.

G. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1) İmtihan sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi Amel günü içerisinde, yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) İtiraz on Amel günü içinde kıymetlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Müddeti içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

H. ÖBÜR HUSUSLAR

1) Giriş imtihanının yazılı kademesine katılacak olan adayların kimlik tespitini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı), Şoför Evrakı yahut kullanım mühleti dolmamış Pasaport evraklarından en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda Namzet imtihana alınmayacaktır.

2) Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

3) İmtihan sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

İlan olunur.

12834/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir