Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 07, 2023 Yorum Yok

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala takvim işliyor.

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin, radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının birincisi bugün yayınlanacak.

Konuşmalar, TRT 1 ve Radyo 1’den izleyici ve dinleyicilere ulaşacak.

Siyasi partiler ismine yapılacak konuşmalar saat 15.36’da başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylarının hitapları ise saat 21.00’den itibaren yayınlanacak.

10’ar dakikalık konuşmalar, kurayla belirlenen sıraya nazaran ekrana gelecek. İkinci konuşmalar ise seçimden bir gün Evvel ekranlarda ve radyolarda olacak.

Seçim takviminin bundan sonraki süreci şöyle işleyecek:

7 Mayıs Pazar

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Sandık seçmen listelerine sandık etrafı ve sandık heyeti vazifelileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılacak.

8 Mayıs Pazartesi

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması süreci sona erecek.

İlçe seçim heyetlerince sandık heyetleri liderlerine teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren materyal torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

9 Mayıs Salı

Yurt dışında oy Eda süreci sona erecek.

Sandık heyetleri liderlerine teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren materyal torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim konseyi başkanlıklarına tutanak karşılığı iade edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarını rastgele bir nedenle 7 Mayıs günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim şurası başkanlıklarından almalarına ait ilçe seçim heyeti başkanlıklarınca ikişer gün Ara ile iki kez ilan edilecek.

11 Mayıs Perşembe

Tutuklular ile taksirli cürümlerden mahkumlara ait askı listeleri katılaştırılarak çoğaltılmasına başlanılacak.

12 Mayıs Cuma

Seçimde misyon alacak Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak. Vilayet ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim heyetlerince gereç torbaları sandık konseyi liderlerine teslim edilecek. Tutuklular ile taksirli cürümlerden mahkumlara ait mutlaklaştırılan seçmen listelerinin çoğaltılma süreci tamamlanacak.

13 Mayıs Cumartesi

Seçim propaganda süreci saat 18.00 prestijiyle sona erecek.

14 Mayıs Pazar

oy Eda günü.

Cumhurbaşkanı seçimi süreksiz sonuçları saat 23.59’a kadar ilan edilecek. Süreksiz sonuçların ilanının gecikmesi halinde Namzet ikamesine ait seçim takvimi buna nazaran teselsül ettirilecek.

Birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ait takvim yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamaya kalırsa

Birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci oylamasına ait seçim takvimi ise şöyle işleyecek:

15 Mayıs Pazartesi

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin rastgele bir nedenle seçime katılmaması halinde Namzet ikamesi için belirlenen mühlet saat 17.00’de sona erecek.

Süreksiz sonuçların ilanının gecikmesi halinde Namzet ikamesine ait seçim takvimi buna nazaran teselsül ettirilecek.

Propaganda periyodu başlayacak.

Sandık konseylerinin kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim konseylerine yapılacak itiraz mühleti saat 17.00’de sona erecek ve ilçe seçim heyetlerince en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs Salı

İlçe seçim konseyi kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı Vilayet seçim konseyine yapılacak itiraz mühleti saat 17.00’de nihayet bulacak ve yapılan itirazlar Vilayet seçim heyetlerince en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs Çarşamba

Vilayet seçim konseyi kararlarına ve Vilayet birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya yapılacak itiraz müddeti 17.00’de sona erecek.

İlçe seçim heyetlerince, sandık konseyi ve öbür görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanacak.

Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma heyeti, sandık şurası ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs Perşembe

Vilayet seçim heyeti kararlarına ve Vilayet birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs Cuma

YSK tarafından Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

İlçe seçim heyetlerince, sandık konseyi ve öteki görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesi süreci tamamlanacak ve yeni misyon alanlara ait düzenleme yapılacak.

Ölen seçmenlere ilişkin bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğünden alınarak, sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için Gerekli süreçler gerçekleştirilecek.

20 Mayıs Cumartesi

Gümrük kapılarında ve Yurt dışında oy Eda süreci başlayacak.

21 Mayıs Pazar

İlçe seçim heyetlerince sandık konseyleri liderlerine, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek biçimde teslim edilmesi gereken gereç torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için müracaatları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak Namzet yahut temsilcisinin ve TRT temsilcisinin YSK’ya bildirilmesi için belirlenen müddet sona erecek.

22 Mayıs Pazartesi

Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve Vakit sıralarının belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.

24 Mayıs Çarşamba

Yurt dışında oy Eda süreci sona erecek.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

İlçe seçim heyetlerince sandık şuraları liderlerine, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri iç seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasına yönelik çalışma tamamlanacak.

26 Mayıs Cuma

Tutuklu ve taksirli kabahatlerden hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi süreçlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılacak.

Vilayet ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim heyetlerince gereç torbaları sandık kurulu

başkanlıklarına teslim edilecek.

27 Mayıs Cumartesi

Seçim propaganda devri saat 18.00’de sona erecek.

Katılaştırılan tutuklu ve taksirli cürümlerden hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma süreci tamamlanacak.

28 Mayıs Pazar

oy Eda günü.

29 Mayıs Pazartesi

Cumhurbaşkanı seçimi süreksiz sonuçları ilan edilecek.

Sandık konseylerinin kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim şuralarına yapılacak itiraz müddeti 17.00’de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim heyetlerince en geç 23.59’a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs Salı

İlçe seçim heyeti kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, Vilayet seçim heyetlerine yapılacak itiraz süreci saat 17.00’de sona erecek ve en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs Çarşamba

Vilayet seçim heyeti kararlarına ve Vilayet birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ye yapılacak itiraz mühleti sona erecek.

1 Haziran Perşembe

Vilayet seçim heyeti kararlarına ve Vilayet birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

YSK tarafından Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir