Şanlıurfa Organize Sanayi Böl. Bölge Müdürü Alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

ŞANLIURFA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRÜ Alım İLANI

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesine 1 (bir) Bölge Müdürü alımı yapılacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 17/11/2020

Son müracaat Tarihi: 01/12/2020

Başvuru Yeri: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Adres: Şanlıurfa Gaziantep Karayolu 15 KM ŞANLIURFA / TÜRKİYE Telefon: 0414 369 16 40

Fax: 0 414 369 16 43

E-posta: info@suosb.org.tr

Başvuru Hali: nihayet müracaat tarihine kadar müracaat evraklarının elden yahut posta yoluyla üstte belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki müracaatlar (postadan Dolayı gerçekleşen gecikmeler dahil) dikkate alınmayacaktır.

Alınacak Çalışanda Aranan Kurallar:

Genel Koşullar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 30 yaşını bitirmiş olmak, müracaat tarihi prestiji ile 50 yaşından gün almamış olmak,

3) halk haklarından yoksun bulunmamak,

4) Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu bulunmamak,

5) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle ya da devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme hatalarından mahpus cezasına mahkum olmamak,

6) Askerlikle ilgisi bulunmamak

7) Lisans eğitimi veren yahut denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mezun olmak,

8) En az 10 yıllık Amel deneyimine sahip olmak,

9) En az 5 Yıl Yöneticilik deneyimine sahip olmak,

10) Yurtiçi ve Yurtdışı rastgele bir seyahat manisi olmamak,

11) Şanlıurfa Merkezde ikametli olmak yahut başvurusu kabul olduktan sonra 3 ay içerisinde ikametini Şanlıurfa merkeze alabilecek olmak.

Tercih Nedenleri:

Tercih nedenleri genel kaideler dışında adayın mülakata çağrılması için avantaj sağlayıcı kurallardır. genel Koşulları sağlayan adaylar 10 üzerinden 70 puan alır. Tercih nedenlerine nazaran adaylar artı puan alır. En yüksek puanı Meydan birinci 5 Namzet belirlenen tarihte mülakata çağrılır. Tercih nedenleri puanları aşağıdaki üzeredir:

1) En az 2 Yıl Organize Sanayi Bölgesi çalışma deneyimine sahip olmak (+6)

2) En az 2 Yıl altyapı proje ve uygulama mevzularında tecrübe sahibi olmak (+5),

3) İş ile ilgili yazılımlara Yargıç olmak

a. MS Office programları (+3)

b. Autocad ve/ya Netcad (+2),

4) Uygun seviyede yabancı lisan bilgisi (İngilizce yahut öteki yabancı lisan YDS 70 yahut denkliğe sahip misal lisan bilgisi) (+4),

5) Türkiye’de uygulanan teşvik sistemi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulamada yer almış olmak (+4)

6) Lisans üstü eğitim derecesine sahip olmak (Yüksek Lisans (+2) ve/ya doktora (+3) ) 7) B sınıfı şoför ehliyetine sahip olmak (+1)

Başvuru Esnasında İstenecek Evraklar:

1) tahsil evrakının yahut çıkış dokümanının aslı ibraz etmek kaidesi ile

fotokopisi, 2) T.C. Kimlik Dokümanının fotokopisi,

3) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydının olup, olmadığına dair alınacak doküman, 4) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair evrak,

5) Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sıhhat raporu, 6) Toplumsal Emniyet kurumlarından alınacak mesleksel deneyime ilişkin evrak örneği, 7) 2 adet vesikalık fotoğraf.

8) Geçmiş Devre İş deneyimini gösterir ayrıntılı CV

9) Tercih nedenlerini kanıtlayıcı evrakların bir kopyası

Aranan kaideleri taşımadığı yahut yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılanların Amel akdi, hiçbir tazminat ödenmeksizin feshedilir.

Detaylı Bilgi İçin: Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.

Mali ve Toplumsal Haklar: Mali ve toplumsal haklar, Müteşebbis Heyet tarafından tespit edilecektir.

Çalıştırma Desteği ve Toplumsal Güvenlik: 4857 sayılı İş Kanunu kararlarına nazaran çalıştırılıp, 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu kararlarına tabidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir