Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 09, 2022 Yorum Yok

Sağlık Bakanlığı ek Ödeme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birinci basamak sıhhat kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan işçi de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

Sağlık Bakanlığı ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte, Temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan “ek ödemeler” konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sıhhat kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan işçi de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

Buna nazaran, birinci basamak sıhhat kuruluşları ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışanların teşvik ek ödemesinde, işin ve sıhhat hizmetinin özelliğine nazaran, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, Etraf sıhhati ve tütün denetimi hizmetleri, tüberküloz takibi ve direkt gözetimli tedavi, Amel sıhhati ve güvenliği hizmetleri, Özel sıhhat kuruluşları ile eczane ve ecza deposu kontrolleri, esirgeyici sıhhat hizmetleri eğitimi; 112 acil sıhhat hizmetleri kapsamında Davet cevaplama oranı, olaya erişim ve hastaneye teslim mühleti ile günlük Hadise sayısı, laboratuvarlarda örnek sayısı ve örnek çeşitliliği, tahlil, örnek ve tahlil sonuçlandırma müddeti ile işçinin misyon yeri, vazifesi, takım ve unvanı üzere kriterlere bakılacak.

Bu kriterler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen ünite teşvik gayelerinin gerçekleşme durumuna nazaran 0 ile 1 ortasında değişen ünite teşvik katsayısı temel alınacak. Toplu mukavele kararlarından kaynaklanan artışlar da ünite teşvik katsayısına eklenecek.

Teşvik ek ödemesi, işçinin takım unvanına nazaran, hak ettiği taban ödemenin ünite teşvik katsayısı ve etkin çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak. Bu meblağ, profesör ve doçent unvanlı işçi ile entegre ilçe devlet hastanesi başhekimi, cemiyet sıhhati merkezi lideri, Kamu sıhhati laboratuvarı sorumlusu ve Yan kol uzmanları için yüzde 20’ye kadar artırımlı uygulanabilecek.

Yapılan değişiklikle ek Ödeme Yönetmeliğinin kapsamına, sıhhat Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 9’uncu hususu kararları çerçevesinde Bir arada kullanım kapsamında hizmet kontratı imzalanan üniversite işçisi de alındı.

– Katsayılarla ilgili tablolarda değişiklik

Düzenlemeyle eczacıların taban ödeme katsayısı 0,50’den 1,20’ye çıkarıldı.

Yönetmeliğin “Ek-2 sayılı Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları” (HAKUK) tablosuna yeni alanlar eklendi. Tabloda, “Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji (Üremeye Yardımcı Tedavi ÜYTE) merkezleri ile ilgili mevzuatı kapsamında ruhsat/faaliyet müsaade evrakı bulunan laboratuvarlarda vazife yapanlar” yer aldı, mesai içi tavan ek ödeme fiyatına temel katsayıları ise 2,3 olarak belirlendi.

Profesörlerin (eğitim vazifelisi, uzman tabip / başasistan takımına atananlar dahil) katsayısı ilgili branş HAKUK’unun yüzde 140’ı, doçentler (eğitim vazifelisi, tabip öğretim üyesi / uzman tabip / başasistan takımına atananlar dahil) için ilgili branş HAKUK’unun yüzde 130’u, öteki eğitim vazifelileri için yüzde 120’si olacak formda artırıldı.

Ayrıca tıbbi süreçler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde, sıhhat tesislerine entegre 112 acil sıhhat istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman doktor ve uzman diş tabibi ile branşı için HAKUK belirlenmemiş uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanların katsayısı 1,2 halinde belirlendi.

Katsayılar, ağır bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, konutta sıhhat hizmetleri, diyaliz ve kemik iliği atama ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler ile branşı için HAKUK belirlenmemiş uzman tabipler için 1,7, birinci ve acil yardım kliniklerinde, acil servis / polikliniklerinde misyon yapan pratisyen tabipler ile branşı için HAKUK belirlenmemiş uzman tabipler için de katsayı 1,8 oldu.

Klinik idari ve eğitim sorumlularının HAKUK’ları yüzde 10 artırımlı uygulanacakken, bu artırım, idari ve eğitim sorumlusunun tıpkı şahıs olması durumunda bir sefer yapılacak. Ayrıyeten branşı için HAKUK belirlenmemiş uzman tabiplerin, sıhhat tesisinde uzmanlık branşı ile ilgili tıbbi hizmet sunum alanlarında fiilen vazife yapmaları halinde ilgili branşın HAKUK’u 3 olacak.

Yönetmelikte, artırımlı ödeme yapılacak hizmet sunum alanı tablosunda da “evde sıhhat hizmetleri, girişimsel radyoloji birimleri” ile “nükleer tıp hizmetleri” yer alırken, yataklı servislerin sorumlularına ek katsayı eklenmesi de düzenlendi.

“Sağlık Tesisi Puan Ortalamasından Yararlanacaklar Tablosu”nda değişikliklerin yapıldığı yönetmelikte, ek puan tablosunda da başhekim tarafından fiilen mutemetlik hesaplamaları yapmak üzere görevlendirilen, tescilli Döşek sayısı 249 ve altında olan sıhhat tesisleri ile ağız ve diş sıhhati merkezlerindeki (ADSM) çalışanın oranları yer aldı.

Ayrıca ilgili ek ödeme periyodu net teşvik puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanları toplamının 5 bini geçemeyeceği düzenlendi. Bu Oran daha Evvel 2 bin olarak uygulanıyordu.

Yönetmelik, 1 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir